• Startdatum:
 • 22 november 2024
 • Cursusduur:
 • 4 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Gezondheidsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 24

De nieuwe actualiteitencursus Zorg, Jeugd en Recht is een unieke opleiding die verschillende juridische en ethische vakgebieden combineert en overstijgt. Ontdek hoe geïntegreerde kennis en samenwerking tussen vakgebieden kan bijdragen aan een betere bescherming van patiënten- en kinderrechten in een voortdurend evoluerende medische wereld.

Deze cursus is interdisciplinair en ontwikkeld voor juristen, advocaten, ethici en beleidsmedewerkers in de zorg en voor medewerkers in de jeugd- en medische zorgsector. 
Het doel van deze opleiding is om professionals bewust te maken van hoe zij, vanuit diverse disciplines, de rechten van patiënten en het kind kunnen bewaken in het licht van de huidige medische innovaties. 

We richten ons op de vraag hoe we vanuit juridisch perspectief de rechten van patiënten en het kind kunnen waarborgen met betrekking tot medische ethiek en de vooruitgang in de geneeskunde en farmaceutische wetenschappen. Hierbij lichten wij recente ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van het Gezondheidsrecht toe.

Invulling van de cursusdagen 
De rode draad binnen de cursusdagen is de rechtspositie van patiënten en cliënten in het algemeen, met speciale aandacht voor kinderen, adolescenten tot 18 jaar, en hun ouders. 

Onder invloed van wetenschappelijke ontwikkelingen, nieuwe innovaties en maatschappelijke veranderingen, lijken het recht, de medische praktijk en de dagelijkse realiteit soms niet meer goed op elkaar aan te sluiten. Dit roept de vraag op: wat is het juiste om te doen? Hoe moet hier in de praktijk mee worden omgegaan, en welke ruimte biedt het recht?

Tijdens de cursusdagen zullen we deze vragen onderzoeken door middel van interactieve sessies, casestudy's, en discussies. Experts uit verschillende vakgebieden delen hun inzichten en gaan met u de dialoog aan. Het doel is om een diepgaand begrip te ontwikkelen van de complexe interacties tussen recht, medische ethiek, en praktische toepassingen, en om praktische handvatten te bieden voor professionals die met deze uitdagingen worden geconfronteerd.

Elke bijeenkomst een eigen thema
Elke cursusdag staat in het teken van een centraal thema dat wij vanuit vanuit verschillende perspectieven belichten. Deze onderwerpen brengen diverse medische, juridische, en ethische vraagstukken en dilemma's met zich mee. Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen zijn: 

 • de cliënt-hulpverleners relatie; 
 • het beroepsgeheim en het uitwisselen van informatie; 
 • aansprakelijkheid en klachtafhandeling; 
 • het recht op participatie en het hanteren van leeftijdsgrenzen in de zorg; 
 • het reguleren van wetenschappelijk onderzoek; 
 • doneren, zeggenschap en eigendom van lichaamsmateriaal voor onderzoek en wetenschap; 
 • het reguleren van geneesmiddelen; 
 • fertiliteitsvraagstukken.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft u brede kennis opgedaan over de actualiteiten en innovaties binnen de medische- en zorgsector, met een specifieke focus op de positie van de minderjarige patiënt en het kind binnen de gezondheidszorg en jeugdzorg.
 • Bent u op de hoogte van actuele thema's op het gebied van gezondheidsrecht en medische ethiek.
 • Bent u op de hoogte van recente en relevante ontwikkelingen binnen de (gezondheids)zorg en het medisch wetenschappelijk onderzoek.
 • Heeft u inzicht verkregen in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het gezondheidsrecht en de medische ethiek.
 • Heeft u, onder begeleiding van docenten en in samenwerking met medecursisten, de implicaties van recente ontwikkelingen binnen het gezondheidsrecht doordacht en besproken. U heeft meer inzicht hoe deze van invloed kunnen zijn op uw vakgebied en dagelijkse praktijk.

Doelgroep
Juristen, advocaten, beleidsmedewerkers in de zorg, medewerkers in de jeugd- en medische zorgsector

Niveau
De cursus is zowel bedoeld voor deelnemers die beschikken over weinig of geen (recente) voorkennis van het gezondheidsrecht als voor deelnemers die beschikken over basiskennis van het gezondheidsrecht.

NOvA-punten
De cursus is geaccrediteerd met 5 opleidingspunten per dag van de NOvA (‘PO-punten’).

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Bij deze cursus is deelnemen op afstand niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Bijeenkomst 1 Vrijdag 22 november 2024
Bijeenkomst 2 Vrijdag 29 november 2024
Bijeenkomst 3 Vrijdag 6 december 2024
Bijeenkomst 4 Vrijdag 13 december 2024

Vrijdag 22 november 2024
Bijeenkomst 1

09:00 Ontvangst met koffie en thee
09:30 Welkom introductie en inleidend college gezondheidsrecht
mr. dr. Rachèl van Hellemondt
11:15 Pauze
11:30 Leeftijdsgrenzen in de (gezondheids)zorg
mr. dr. Rachèl van Hellemondt
12:45 Lunch
13:45 Het gebruik van AI in de zorg
15:15 Pauze
15:30 Bescherming persoonsgegevens en lichaamsmateriaal bij jongeren. (Doneren, zeggenschap en eigendom persoonsgegevens lichaamsmateriaal voor onderzoek en wetenschap)
mr. dr. Geranne Lautenbach
17:00 Einde bijeenkomst 1

Vrijdag 29 november 2024
Bijeenkomst 2

09:00 Ontvangst met koffie en thee
09:30 Wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen
dr. mr. Marleen Eijkholt
11:15 Pauze
11:30 MDR/IVD
mr. Melita van der Mersch
12:45 Lunch
13:45 Toegang tot (innovatieve) geneesmiddelen
mr. Koosje van Lessen Kloeke
mr. drs. Maarten Wille
15:15 Pauze
15:30 Wetenschappelijk onderzoek met kwetsbare populatie, zoals zwangere vrouwen, foetus, kinderen en wilsonbekwame minderjarigen: theorie en praktijk
Prof. dr. Martine de Vries
17:00 Einde bijeenkomst 2

Vrijdag 6 december 2024
Bijeenkomst 3

09:00 Ontvangst met koffie en thee
09:30 Beroepsgeheim en kindermishandeling
prof. mr. dr. drs. Mirjam Sombroek-van Doorn
11:15 Pauze
11:30 Minderjarigen en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
12:45 Lunch
13:45 Gezinsvorming (onder andere draagmoederschap, meerouderschap, etc.)
dr. Kartica van der Zon
15:15 Pauze
15:30 Ethische refelctie van een kinderarts op de rechten en de positie van minderjarigen in de gezondheidzorg
prof. dr. Martine de Vries
17:00 Einde bijeenkomst 3

Vrijdag 13 december 2024
Bijeenkomst 4

09:00 Ontvangst met koffie en thee
09:30 Gezondheidsrecht en Europa
prof. mr. dr. Aart Hendriks
11:15 Pauze
11:30 Preventieve gezondheidszorg: Bescherming van minderjarigen tegen gezondheidsschade
12:45 Lunch
13:45 Afsluitende bijeenkomst met casusbespreking
15:15 Pauze
15:30 Vervolg afsluitende bijeenkomst met casusbespreking
17:00 Einde bijeenkomst 4 en cursus
Cursusleider
mr. dr. R.E. van Hellemondt (1)
...
Docent
dr. mr. M.M. Eijkholt
...
Docent
mr. dr. R.E. van Hellemondt (1)
...
Docent
prof. mr. dr. A.C. Hendriks
...
Docent
dr. G. Lautenbach
...
Docent
mr. K. van Lessen Kloeke
...
Docent
mr. M.F. van der Mersch
...
Docent
prof. mr. dr. M.P. Sombroek
...
Docent
prof. dr. M.C. de Vries
...
Docent
mr. drs. M.E. Wille
...
Docent
mr. K.A.M. van der Zon
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 595,- (vrij van btw) per bijeenkomst,
inclusief lunch, consumpties en digitaal cursusmateriaal.

€ 1.895,- (vrij van btw) voor de gehele cursus,
inclusief lunches, consumpties en digitaal cursusmateriaal.

Maak hier uw keuze

* Er dient minimaal 1 onderdeel gekozen te worden
 • 22 november 2024
 • 29 november 2024
 • 6 december 2024
 • 13 december 2024
Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven