aankondiging specialisatieopleiding ondernemingsrecht jpao

Onder leiding van hoofddocenten prof. mr. Reinout Vriesendorp & prof. mr. Harold Koster start op 19 november 2020 de tweede editie van de specialisatieopleiding Ondernemingsrecht (42 NOvA, 42 NBA, 42 HQ). De cursusleiders, Reinout & Harold, vertellen in dit interview graag meer over de invulling van de specialisatieopleiding.

Interview cursusleiders 

Q: In het najaar van 2019 vond de eerste editie van de specialisatieopleiding plaats. Reinout Vriesendorp, hoogleraar Insolventierecht aan de Universiteit Leiden en een van de programmaleiders, hoe kijkt u hierop terug?

Reinout: “Deze specialisatieopleiding hebben Barbara van Hussen en ik vorig jaar opgezet, mede op basis van de vraag naar een dergelijke opleiding vanuit de ondernemingsrechtpraktijk. We hebben er toen voor gekozen om in een gecomprimeerd programma van 14 dagdelen onderwerpen aan te bieden waarmee de gevorderde bedrijfsjurist in zijn/haar omgeving te maken krijgt. In 10 bijeenkomsten komen alle belangrijke onderwerpen aan bod. Denk hierbij aan oprichting; groepsstructuur, samenwerkingsvormen, governance (verhoudingen RvB/RvC/AvA), aansprakelijkheden, commerciële contracten, fusies & overnames, compliance en privacy, crisissituaties en gerelateerde claims, invallen en onderzoeken door (toezichthoudende) autoriteiten, regulators en strafrecht, bestuursrecht, herstructurering en insolventie. Door deze onderwerpen te laten doceren door vakmensen op de desbetreffende terreinen, zijn de cursisten in korte tijd en op inspirerende wijze daarmee vertrouwd gemaakt. Bij het afsluitende mondelinge examen is ons gebleken dat de deelnemers deze veelzijdige invalshoek in hoge mate hebben gewaardeerd (gemiddeld gaven de cursisten de bijeenkomsten een 8,5). Ik vond het een mooie mix waarbij ook de onderlinge uitwisselingen van ervaringen en ideeën van de cursisten hebben bijgedragen aan het niveau van de opleiding.”

Q: In november start de tweede editie van de opleiding. Waarom zou u de opleiding aanraden aan potentiële deelnemers?

Reinout: “Zoals vorig jaar is gebleken, zitten veel bedrijfsjuristen in hun organisatie nogal eens geïsoleerd van andere juristen en wordt van hen snel deskundig advies verwacht. Dit vergt enerzijds een generalistische aanpak gebaseerd op goede theoretische kennis maar anderzijds ‘hands-on’ praktische aanpak waarmee de onderneming snel verder kan. De gekozen opzet van de specialisatieopleiding Ondernemingsrecht sluit hier goed bij aan. Bovendien biedt de samenstelling van de groep cursisten de deelnemers een makkelijk toegankelijk platform om kennis en ervaringen uit te wisselen.”

Q: Welke onderwerpen komen aan bod tijdens de opleiding?

Harold, hoogleraar Ondernemingsrecht verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht (Afdeling Ondernemingsrecht) aan de Universiteit Leiden, hoogleraar arbitragerecht aan de Universiteit van Dubai en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam, antwoordt: “Zoals Reinout in het bovenstaande antwoorden al heeft aangegeven, komt in de opleiding een breed palet aan onderwerpen aan bod. Daarnaast zullen we altijd de actualiteiten betreffende dit onderwerp bespreken zodat u als cursist verdiepende inzichten verkrijgt.

Q: Wat maakt deze specialisatieopleiding zo speciaal ten opzichte van andere aanbieders?

Reinout: “Een groot deel van de opleidingen gericht op het ondernemingsrecht die vandaag de dag worden aangeboden, zijn met name theoretisch. De specialisatieopleiding die we bij JPAO Leiden aanbieden ook, daarvoor zijn wij wetenschappers en theorie is de basis. Door de praktijkervaring in combinatie met de wetenschappelijke achtergrond van het docententeam, is onze specialisatieopleiding ook gericht op de beroepspraktijk. Aan het einde van iedere bijeenkomst worden casussen behandeld. Uit onze ervaring blijkt dat op deze manier de cursusstof door cursisten écht goed wordt begrepen. Het bijkomende voordeel is de onderlinge kennisdeling tijdens de bespreking van de casus onder deelnemers. Een advocaat kan heel anders tegen bepaalde materie/problemen aankijken, in vergelijking met een bedrijfsjurist. Het is voor alle deelnemers interessant om te horen hoe er vanuit verschillende functies wordt gekeken naar deze materie. Daarnaast zijn dit soort gesprekken die tijdens zo’n bespreking plaatsvinden ook waardevol voor ons als docenten. Wij kunnen deze inzichten gebruiken in onze eigen praktijk of voor ons reguliere onderwijs.”

Wat de opleiding ook speciaal maakt ten opzichte van andere aanbieders, is dat er tijdens de bijeenkomsten veel gelegenheid is voor interactie, aldus Harold. Vragen, discussie en het uitwisselen van ervaringen door de deelnemers kunnen niet worden weggedacht tijdens het volgen van deze opleiding. Dit is een verrijking voor alle betrokkenen!

Reinout vervolgt: “Inhoudelijk zijn de onderwerpen die besproken worden, afgestemd op de vele facetten waarmee juristen in het ondernemingsrecht te maken kunnen krijgen. Door het onderwijs gedurende het half jaar van de opleiding in blokken van hele en halve dagen in te delen, is gebleken dat het goed inpasbaar is in de drukke praktijk van de meeste cursisten.”

Q: Waarmee onderscheidt het docententeam zich?

Harold & Reinout: “Zowel Leidse wetenschappers als specialisten uit de praktijk komen aan het woord. De docenten die betrokken zijn bij de opleiding zijn ieder voor zich specialist. Sommigen van hen zijn zelfs toonaangevend op het door hen onderwezen terrein en hebben de nodige praktische ervaring om zich in de positie van de ondernemingsrechtjurist te kunnen verplaatsen.”

Q: Voor wie is de opleiding een must om aan deel te nemen?

Harold vertelt: “Wij richten ons primair op de gevorderde bedrijfsjurist met ten minste 3 jaar ervaring als zodanig. Daarnaast is de opleiding geschikt voor advocaten met een generalistische ondernemingsrechtpraktijk en juristen die werkzaam zijn bij de overheid op het terrein van het bedrijfsleven.” De deelnemers van de editie van vorig jaar waren werkzaam als legal counsel, advocaat en (bedrijfs)jurist bij advocatenkantoren, commerciële bedrijven en de overheid, aldus Reinout.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen over de specialisatieopleiding Ondernemingsrecht? Vul uw e-mailadres in op dit formulier en u ontvangt direct een brochure met alle praktische informatie over het (dag)programma en een overzicht van alle sprekers uit wetenschap en praktijk in uw mailbox!

Inschrijven Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich de komende maanden specialiseren in het Ondernemingsrecht? Inschrijven voor de Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht is mogelijk!

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, hanteren wij een maximum aantal cursisten. VOL = VOL!

Kortingsactie

Wanneer u zich inschrijft voor de specialisatieopleiding Ondernemingsrecht, kunt u GRATIS deelnemen aan een eendaagse cursus bij Juridisch PAO Leiden ter waarde van maximaal € 500,-. U heeft daarbij keuze uit het gehele eendaagse cursusaanbod in 2020 & 2021! U kunt deze cursus ook cadeau doen aan een collega.

Cursuslocatie

De eerste bijeenkomst vindt online plaats op 19 november 2020 van 9.00 – 17.00 uur in de unieke en inspirerende leeromgeving, de Oude Sterrewacht in Leiden. Dit wel onder voorbehoud, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Corona epidemie. Onze cursuslocaties voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de Universiteit Leiden: de gezondheid van u en onze docenten staan altijd voorop. U kunt dus met een gerust hart de opleiding Ondernemingsrecht bij ons volgen. Mochten wij onverhoopt de opleiding niet op locatie kunnen aanbieden, dan informeren wij u tijdig en zorgen wij voor een passende online oplossing.