Yvonne Erkens docent JPAO Leiden

Mr. dr. Yvonne Erkens is Universitair Hoofddocent Sociaal Recht aan de Universiteit Leiden en werkzaam als kantonrechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Limburg en de rechtbank Noord-Holland. Daarnaast is zij al enkele jaren een vast gezicht in de Leidse Sterrewacht als cursusleider van de specialisatieopleiding Arbeidsrecht. In 2015 werd zij gekozen tot beste interne PAO-docent. Binnenkort vervult zij ook de rol als cursusleider van de zeer succesvolle specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige die in september van start gaat. 

Cursusleider Gerechtelijk Deskundige

Allereerst, Yvonne van harte gefeliciteerd met je nieuwe functie. Aankomend najaar ben je cursusleider van twee succesvolle specialisatieopleidingen. Hoe ben je bij de opleiding Gerechtelijk Deskundige betrokken geraakt?

Yvonne: “Dank je wel! Ik ben een paar jaar geleden gevraagd om het onderdeel Moot Court in de specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige te verzorgen. In dat onderdeel komen feitelijk alle onderdelen van de cursus bij elkaar. De cursisten moeten reflecteren op hun eigen rapport in een (nagebootste) rechtbank-omgeving. Mijn ervaringen uit die sessies kan ik goed gebruiken bij het invullen van mijn nieuwe functie als cursusleider.”

Wat verwacht je van je hoofddocentschap van de specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige?

Yvonne: “Ik zie er naar uit om verschillende onderdelen van de cursus bij te wonen en de bijdragen van de andere docenten te horen. We hebben al enige bijeenkomsten achter de rug waarin we met het hele team (online) bij elkaar zijn gekomen om de opbouw van de opleiding en de samenhang van de verschillende onderdelen door te nemen. We zijn als docenten allemaal erg gemotiveerd om te blijven werken aan de kwaliteit van de opleiding. Ik verheug me er erg op om binnenkort met dit team aan de slag te gaan!”

Kun je ons meer vertellen over beide specialisatieopleidingen?

"Ja, natuurlijk!"

Arbeidsrecht

Yvonne vertelt: “De specialisatieopleiding Arbeidsrecht richt zich specifiek op de gevorderde arbeidsrechtjurist en advocaat die zich verder wil specialiseren in het arbeidsrecht. We verwachten van de deelnemer minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtszaken. In 10 bijeenkomsten (20 modules) bespreken we belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen. We bekijken deze onderwerpen zowel vanuit wetenschappelijk als pragmatisch oogpunt. De mix van docenten uit de wetenschap en de rechtspraktijk - advocaten en rechters - zorgt voor een unieke balans in de aangeboden leerstof. De specialisatieopleiding is al bijna 10 jaar een succes en trekt jaarlijks veel enthousiaste deelnemers.” 

Gerechtelijk Deskundige

Yvonne: “De specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige is speciaal ontwikkeld voor deskundigen die door rechtbanken worden ingeschakeld om een deskundigenbericht uit te brengen in een juridisch geschil. In een halfjaar tijd maken we deelnemers bekend met de beginselen van het procesrecht. Ook laten we hen kennismaken met het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap. Na het volgen van de opleiding kunnen zij binnen juridische kaders denken en vanuit die invalshoek een deskundigenbericht opstellen.” 

Wat hebben deelnemers GD na-afloop geleerd?

Wat wij deelnemers bijbrengen, is de vaardigheid hun expertise maximaal te laten renderen in een juridische setting, aldus Yvonne. “Bedenk goed: de deelnemers zijn deskundigen op hun eigen vakgebied, rechters zijn juridische professionals. Beiden spreken een eigen taal. Na afloop van de opleiding begrijpt de deskundige de juridische setting beter en is hij/zij in staat de eigen - soms heel technische - kennis te verwoorden op een wijze die de rechter in staat stelt het deskundigenoordeel maximaal bij zijn/haar oordeel te gebruiken.”

Wat is de kracht van de Gerechtelijk Deskundige opleiding?

Yvonne: “De kracht van de Gerechtelijk Deskundige opleiding van PAO Leiden is de intensieve vorm en het gevarieerde aanbod van vakken gegeven door specialisten op het betreffende onderdeel. De deelnemer is op die manier verzekerd van de beste en meest actuele kennis. Het feit dat de deelnemers bij elk cursusonderdeel met elkaar dineren, bevordert de samenhang en de sfeer. Veel oud-deelnemers houden contact na de opleiding en weten elkaar te vinden voor collegiale uitwisseling en informeel advies.” 

Regulier onderwijs

Naast je werkzaamheden als docent postacademisch onderwijs, verzorg je ook regulieronderwijs aan de Leidse Rechtenfaculteit.

Yvonne aan het woord: “Ja, dat klopt! Sinds 2015 bieden wij bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden binnen de Master Rechtsgeleerdheid een arbeidsrechtelijke afstudeerrichting aan. Tot die tijd bestond er alleen een arbeidsrechtelijk accent binnen de civiele afstudeerrichting. Wij merkten dat studenten op zoek gingen naar arbeidsrechtelijke masters in andere steden. Met collega Barend Barentsen heb ik toen de Leidse arbeidsrecht Master opgezet. Vanaf het begin is deze master een doorslaand succes. We hebben elk jaar ongeveer 70 nieuwe studenten. Ook na hun afstuderen houden zij contact met ons en de arbeidsrechtelijke studievereniging SLN (Sine Labore Nihil), die bij de komst van de Master is opgericht. Naast een mooi curriculum bieden we ook extra-curriculaire activiteiten zoals de landelijke Max Rood pleitwedstrijd en de Masterclass voor de beste studenten van het jaar. SLN organiseert ook allerlei studie- en niet studie gerelateerde activiteiten, waaronder een banenmarkt.” 

Zie je in het docentschap verschillen en/of overeenkomsten tussen regulier en postacademisch onderwijs?

Yvonne: “Het is ontzettend leuk om postacademisch onderwijs te geven! Tijdens de bijeenkomsten ontstaan vaak heel levendige discussies met cursisten die hun eigen expertise en deskundigheid meebrengen. Het reguliere onderwijs biedt daarentegen de gelegenheid om jonge mensen enthousiast te maken voor een vak dat ze tot dan nog niet kenden.”

Overige werkzaamheden

Naast je werkzaamheden bij de Universiteit Leiden, ben je kantonrechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Limburg en de rechtbank Noord-Holland. Wat pas je van jouw kennis en ervaringen bij de rechtbank toe bij de specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige?

Yvonne: “Ik ben sinds 2011 kantonrechter-plaatsvervanger. Mijn ervaring als rechter neem ik mee als ik studenten en cursisten les geef. Voor de opleiding tot Gerechtelijk Deskundige is het extra relevant: ik weet hoe het er in de rechtszaal aan toe gaat. Om die reden, kan ik de cursisten in de Moot Court sessies een heleboel bijbrengen.”

Praktische informatie Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige

De Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige start wederom op 15 september 2021. 

Accreditaties: NBA 55, ABAN/GAIA 40, NiRV 12, NVvA 21 & NVR 12

Prijs: €6.950,- (vrij van btw) inclusief consumpties, diners en 1 examen + herkansing (civiel of straf), cursusmateriaal (digitaal en hardcopy), exclusief verplicht voorgeschreven literatuur.