Algemeen nieuws van Juridisch PAO Leiden

Leiden Law Academy (voorheen Juridisch PAO Leiden) organiseert in september 2023 voor de 4e keer de specialisatieopleiding WHOA –Herstructureringsdeskundige. Met inmiddels ruim 250 deelnemers heeft de opleiding bewezen een belangrijke bijdrage te leveren aan de WHOA-praktijk in Nederland. Lees meer

Gerrit-Jan Zwenne is hoogleraar ‘recht en de informatiemaatschappij’ bij de afdeling eLaw aan de Leidse rechtenfaculteit. In 2023 staat wederom het Nationale Privacy Congres op de agenda, waarvan hij ooit aan de wieg stond. Een gesprek over de verdere digitalisering van de informatiemaatschappij, dataleks en miljardenclaims bij techreuzen. ‘Privacywetgeving is enorm in beweging. Dat maakt het rechtsgebied zo uitdagend.’ Lees verder

De Leiden Law Lunch is een informatieve online bijeenkomst (via Zoom) rond lunchtijd (van 12 tot 13 uur) over een actueel onderwerp en/of naar aanleiding van een actuele gebeurtenis op het betreffende rechtsgebied. De Leiden Law Lunch duurt één uur en levert voor de deelnemers uit de advocatuur één permanente opleidingspunt op. De Leiden Law Lunches vinden steeds op woensdag plaats.Tijdens de Leiden Law Lunch houden één, twee of drie deskundigen een inleiding en is er ruimte voor vragen en discussie. De sessie worden opgenomen en kunnen gedurende enige tijd later teruggekeken worden. 

De maandelijkse Leiden Law Lunch Civiel (LLL C) wordt in 2023 verzorgd door de cassatie-afdeling van vier advocatenkantoren, te weten BarentsKransHouthoffNauta Dutilh en Pels Rijcken. Tijdens de Leiden Law Lunch Civiel wordt de belangrijkste recent civiele rechtspraak van de Hoge Raad van de voorafgaande maand besproken. De maandelijkse Leiden Law Lunch Intellectuele Eigendom (LLL IE) wordt aangeboden in samenwerking met de VIEPA, de Vereniging voor IE Proces Advocaten en de BMM de Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht. Lees verder

Zowel opsporingsdiensten als cybercriminelen maken dankbaar gebruik van de kansen die digitale technologieën bieden. De inzet hiervan door beide groepen zorgt voor inbreuk op privacy van burgers. De huidige wetgeving schiet tekort in de bescherming hiertegen, concludeert hoogleraar Privacy en Cybercrime, Bart Schermer. Lees verder

Onlangs organiseerde de afdeling Ondernemingsrecht in samenwerking met het tijdschrift Onderneming en Financiering het symposium Duurzaamheid en Ondernemingsrecht. De opkomst was een bevlogen groep juristen en ondernemers met hart voor het onderwerp. Lees verder

In april 2021 werd -na een openbare consultatieronde- het Europese voorstel om Artificiële Intelligentie (AI) te reguleren bekend. In dit artikel bespreekt Marlies van Eck dit voorstel en gaat zij in op de consequenties voor het gebruik van AI door de overheid en het bestuursrecht. Ook in de juridische praktijk is AI nodig. Zowel de hoeveelheid juridische informatie is toegenomen als andere soorten informatie, zoals informatie op computerservers die in beslag genomen zijn. Het zoeken van bewijs kan niet anders dan met behulp van AI. Of denk aan afhandeling van Wob-verzoeken waarbij gevraagd wordt om alle documenten over het bestrijden van corona. Lees verder

Tijdens Leiden Revisited kregen alumni van de Rechtenfaculteit de mogelijkheid om zich weer even echt student te voelen. Dit jaar vond het evenement namelijk plaats in de (oude) vertrouwde collegebanken van het Kamerlingh Onnes Gebouw. Op 9 september mochten we onze alumni weer verwelkomen op de universiteit. Dit jaar eindelijk weer fysiek én in het voor de alumni welbekende KOG. Noch de landelijke treinstakingen of het Nederlandse regenweer konden onze alumni ervan weerhouden om erbij te zijn. Met een prachtige opkomst en mooie openingswoorden van decaan Joanne van der Leun zat de sfeer er al snel in. Lees verder

De Leiden Law Lunch IE is een informatieve online bijeenkomst tijdens lunchtijd (van 12 tot 13 uur) over een actueel onderwerp en/of naar aanleiding van een actuele gebeurtenis op het betreffende rechtsgebied. De Leiden Law Lunch IE duurt één uur en levert voor de deelnemers uit de advocatuur één permanente opleidingspunt op. De Leiden Law Lunches IE vinden wekelijks op woensdag plaats.Tijdens de Leiden Law Lunch IE houden één, twee of drie deskundigen een inleiding en is er vervolgens ruim de tijd voor vragen en discussie onder toezicht van een gespreksleider. Hier treft u een volledig overzicht van alle bijeenkomsten van Leiden Law Lunch najaar 2022. De Leiden Law lunch vindt (bijna) iedere woensdag plaats tijdens de luncht tussen 12-13uur. Lees verder

Onder leiding van Marlies van Eck ontwikkelde een groep experts De LegitiMaat. Dit is een werkmethode om de geautomatiseerde uitvoering van wetten te beoordelen. De LegitiMaat is op 1 juli 2022 aangeboden aan de opdrachtgever, het ministerie van BZK. Het instrument kan door iedereen uitgeprobeerd worden en staat op GitHub. De LegitiMaat hanteert een driedubbele blik: een juridisch perspectief, dat van een auditor en van een IT-ontwikkelaar. In de onderzoeksgroep zaten Mariette Lokin, Steven Gort, Maike Klip, Abram Klop, Giulia Bossenecker, Carlijn Oldeman en Robert van Doesburg. Lees verder

Arti Jankie is strafrecht- en migratierechtadvocaat in Den Haag en volgde de leergang Jihadisme, terrorisme: ideologie recht en beleid van het Juridisch PAO Leiden. In het strafrecht komen zaken voor die te maken hebben met personen die geradicaliseerd zijn, uitreizen naar IS-gebied en met terugkeerders. Ook zijn er zaken waarin de rechtsvraag wordt gesteld of verdachten hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie. Daar heb ik in mijn praktijk mee te maken. Lees verder