Gerrit-Jan Zwenne over de VPR-A specialisatieopleiding

Vanaf 10 september gaat de VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht wederom van start. Ook staat in het voorjaar 2021 de vierde editie op het programma. De 9-daagse specialisatieopleiding van Juridisch PAO Leiden gaat in op alle aspecten van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht die bekend moeten zijn bij de advocaat of professional die zich heeft gespecialiseerd in het rechtsgebied. Hoofddocenten van deze opleiding zijn Prof. dr. mr. Gerrit-Jan Zwenne & Mr. dr. Hester de Vries. Prof. mr. dr. Gerrit-Jan Zwenne houdt zich dagelijks bezig met de werking en toepassing van de privacywet- en regelgeving en vertelt in dit artikel meer over de inhoud van de specialisatieopleiding.

De eerste edities van de VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht zijn inmiddels afgerond, hoe kijkt u hierop terug?

Ik kijk terug op een mooie en zeer geslaagde eerste editie van de opleiding. Het was hard werken, zowel voor cursisten als voor docenten. En het resultaat is ernaar! Uit de evaluatie blijkt dat de opleiding goed gewaardeerd wordt, met het gemiddelde rapportcijfer per bijeenkomst van een 8.1. Daar zijn we blij mee.

Waarom zou u deze specialisatieopleiding aanraden aan potentiële cursisten?

We merken inderdaad dat er onder de doelgroep veel behoefte is aan de opleiding. We organiseren daarom in september 2020 en in het voorjaar van 2021 een wederom een editie. Bekijk hier de editie die in het najaar 2020 start, deze editie is inmiddels voltekend. 

Er zijn in Nederland nog steeds geen andere post academische opleidingen met eenzelfde ambitieniveau als de opleiding van Juridisch PAO Leiden. De VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht is er voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechtelijke macht en andere juristen die zich bezighouden met privacy- en gegevensbeschermingsrecht. De opleiding kenmerkt zich als een praktische opleiding op een academisch niveau. Wij verwachten van cursisten dat zij tenminste een jaar in de praktijk werkzaam zijn en al beschikken over een gedegen basiskennis van het rechtsgebied.

Advocaten die de specialisatieopleiding met goed gevolg hebben afgerond, kunnen daarmee aantonen te beschikken over het kennisniveau dat vereist is om (aspirant) lid te worden van de Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A).

Welke onderwerpen komen zoal aan bod?

In de specialisatieopleiding gaan we door de hele AVG en de UAVG heen, met de nadruk op de praktijkvragen. Van de docenten is driekwart tenminste 10 tot 15 jaar als advocaat werkzaam in het vakgebied, sommigen zelfs al veel langer. Vanuit hun eigen ervaring kunnen zij vertellen over het rechtsgebied, zoals welke argumenten in belangrijke procedures zijn gebruikt en in hoeverre de rechter daardoor werd overtuigd. Cursisten krijgen in de negen cursusdagen, die ieder vijf onderwijsuren omvatten, een diepgaand inzicht in hoe privacyrecht in de praktijk werkt. 

Van de privacywetgeving is vandaag de dag nog veel onduidelijk. Daardoor is er ook nog veel discussie. Bijvoorbeeld over gezichtsherkenning en kunstmatige intelligentie, machine learning, drones, smart cities. Dat zijn typisch de onderwerpen die vragen oproepen, waarvoor de privacy jurist met antwoorden moet komen. Tijdens de opleiding besteden we hier uitgebreid aandacht aan. Mochten de actuele ontwikkelingen in het rechtsgebied daartoe aanleiding geven, kan het programma op onderdelen worden aangepast. Dit houdt de opleiding zeer actueel.

Kunt u iets vertellen over de samenstelling van de cursisten?

Meer dan de helft van de deelnemers van de voorgaande editie is advocaat. Verder deden in de voorgaande editie bedrijfsjuristen en beleidsmedewerkers mee, onder andere van grote mediabedrijven, verschillende overheidsorganisaties, advieskantoren. 

Een beoordeling van een van de oud-cursisten, advocaat die tevens cum laude de specialisatieopleiding heeft afgerond: "De VPR-A specialisatieopleiding bood mij een mooie verdieping over bijna de volle breedte van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. De huiswerkopdrachten dwingen je de diepte in te gaan. Met de aangeklede lunches werd het nuttige met het aangename verenigd, niet in de laatste plaats vanwege de verbreding van mijn netwerk."

Wat onderscheidt de specialisatieopleiding van Juridisch PAO Leiden van andere aanbieders?

Er worden allerlei andere opleidingen in dit rechtsgebied aangeboden. Denk aan summer courses en dergelijke. Echter ben ik van mening dat deze opleidingen een beperktere omvang hebben, zich richten op een andere doelgroep, veel vrijblijvender zijn of een meer theoretischer opzet hebben.

We zien dat andere onderwijsinstellingen onze specialisatieopleiding proberen te kopiëren. We vatten dat maar op als een mooi compliment. Het is, denk ik, wel duidelijk dat Juridisch PAO Leiden het meest te bieden heeft voor de professionals met een academische en juridische achtergrond.

Informatie over de invulling van het programma, studiebelasting en examen

Meer informatie over de invulling van het programma, de studiebelasting en bijbehorende voorbereidingstijd en informatie betreffende het examen en thuisopdrachten, leest u op deze pagina.

Interesse in een cursus in Privacy & ICT-recht?

Juridisch PAO Leiden biedt meerdere (actualiteiten) cursussen en opleidingen aan in dit rechtsgebied. Ieder heeft zijn eigen instapniveau, wat aangegeven staat bij de desbetreffende cursus.

Bekijk het actuele juridische cursusaanbod in Privacy & ICT-recht.