In gesprek over de Specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten 2024

Leiden Law Academy’s beste docent van 2023, Annemarie Drahmann, heeft op 22 januari ook nog eens haar Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) behaald. Gefeliciteerd! Dit niveau werkt gegarandeerd door in de Specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten 2024 waar zij de lijnen voor uit zet. Wij gingen met Annemarie in gesprek over deze opleiding die op 25 maart van start gaat.

U stelt in de beschrijving van de cursus dat de schaarse rechten voor praktijkjuristen soms nog wat onontgonnen gebied zijn. Welke voorkennis is nuttig voor de deelnemers om de duik in het diepe te wagen?

“Uniek aan deze leergang is juist dat er weinig specifieke voorkennis nodig is. Of je nu werkt in het subsidie-, vergunningverlenings- of aanbestedingsrecht, iedereen komt vanuit zijn eigen specialisme in aanraking met het feit dat deze rechten niet onbeperkt worden verleend. Denk aan een maximaal aantal vergunningen voor rondvaartboten of slechts 1 persoon die de aanbestedingsopdracht kan uitvoeren. Zodoende is het hoofddoel van de cursus de verkokering te doorbreken. In eerdere jaren van de cursus was er een mooie mix van mensen met verschillende achtergronden, zowel privaat als publiek. Middels het delen van best practices leren we van en met elkaar, zowel van de verschillen als de overeenkomsten.”

Wij zijn nieuwsgierig geworden naar de – mysterieuze gezamenlijke - ontwikkelingen die in de toekomst voor de betreffende rechtsgebieden te verwachten zijn. Wilt u hierover alvast iets loslaten?

“Recente ontwikkelingen worden in deze cursus altijd meegenomen. Zo komt er steeds meer aandacht voor de vraag hoe duurzaamheid een plaats kan krijgen binnen een aanbestedingsprocedure. Dit komt daarom zeker aan bod tijdens de bijeenkomsten. Paul Heijnsbroek gaat in op de nieuwe vragen die er in de praktijk zijn naar aanleiding van het Didam-arrest over de mededingingsruimte die overheden moeten bieden bij het verkopen van grond of verhuren van een pand. Om nog maar te spreken over de vraag in hoeverre in de nieuwe Omgevingswet sprake is van het toedelen van schaarse rechten. Hierover vertel ikzelf meer."

U bent al meerdere jaren betrokken bij de opleiding. Wat is uw mooiste herinnering aan de afgelopen jaren?

“Wat ik heel leuk vind is wanneer deelnemers tijdens de cursus een vraag stellen over een onderwerp waar ik zelf nog niet over heb nagedacht. Bijvoorbeeld de gedoogverklaringen voor coffeeshops. Dit is geen vergunning, maar er is wel een maximumaantal coffeeshops per gemeente. Moet je daar dan ook een selectieprocedure voor houden? Naar aanleiding van deze vraag heb ik in 2019 een artikel geschreven. Een gemeente heeft mede naar aanleiding daarvan daadwerkelijk gekozen om een selectieprocedure voor te gaan bereiden. Over de status van die gedoogverklaringen heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in september 2023 een uitspraak gedaan. Over deze uitspraak heb ik weer een annotatie geschreven die uiteraard in de cursus aan de orde komt: https://shorturl.at/inCIV. Dit is het ultieme voorbeeld van de constante wisselwerking tussen de praktijk en de wetenschap die deze Specialisatieopleiding zo leuk maakt.”

Meer informatie en aanmelden voor de Specialisatieopleiding.