Feedback beoordeling opleiding

Lees in dit blog de ervaring van voorgaande deelnemers van de Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige van Juridisch PAO Leiden.

Over de specialisatieopleiding

De specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige is ontwikkeld voor deskundigen die (regelmatig) door rechtbanken worden ingeschakeld om een deskundigenbericht uit te brengen in het kader van de rechtspleging. De juridische scholing van JPAO Leiden speelt in op de wettelijke eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de deskundige die in rechte optreedt. Naast kwalificaties betreffende het vakgebied, is een adequate juridische scholing van deskundigen van groot belang.

De opleiding trekt een breed publiek, waaronder verzekeringsdeskundigen, schade-experts, juristen, medici, accountants, ict-deskundigen en business-valuators. Veel deskundigen hebben doorgaans geen juridische achtergrond. Het is daarom niet alleen van belang inzicht te hebben in de procesgang bij geschillen in rechte, maar ook om de taal van de rechterlijke macht te verstaan en op passende wijze met justitie te kunnen communiceren. Deelnemers worden tijdens de opleiding vertrouwd met de beginselen van het procesrecht. Tevens laten we hen kennis maken met het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap, aldus Marco van der Ree, directeur Juridisch PAO Leiden. Na voltooiing van de opleiding moet de deskundige in staat zijn om bij het optreden in rechte binnen juridische kader te denken en vanuit die invalshoek zijn deskundigenbericht op te stellen.

LRGD & NRGD erkende opleiding

De opleiding Gerechtelijk Deskundige is door de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) erkend en is één van de eisen voor registratie bij het LRGD in de rechtsgebieden Civiel recht en Bestuursrecht. Daarnaast is de opleiding NRGD erkend. Deskundigen die de opleiding met succes afronden, hebben voldoende kennis van het strafrecht opgedaan, zijn bekend met hun positie en rol daarin, en in staat om zowel schriftelijk als mondeling over de opdracht en ander relevante aspect te rapporteren. 

Oud deelnemer Ing. A.P. Bakker MSc

Functie: Ontwikkelaar en taxateur, NLhave
Deelnemer editie:
September 2019 t/m september 2020

"Ten opzichte van de eigen deskundigheid voegt de opleiding Gerechtelijk Deskundige aan Juridisch PAO Universiteit Leiden in meerdere opzichte een dimensie toe. 

In de eerste plaats zijn dat het jargon en de processen van de rechtbanken. Hierdoor valt de rol van gerechtelijk deskundige op zijn plaats en wordt de context duidelijk. Een eigen optreden als gerechtelijk deskundige in een Moot Court (gesimuleerde rechtbankzitting) is hierbij een onmisbare ervaring. 

Zelfs als een rol als partijdeskundige of adviseur niet nieuw is, voegt de opleiding de dimensie van onafhankelijkheid en bekwaamheid toe. Een deskundigenbericht in een procedure moet vertrouwen scheppen door een zorgvuldige opbouw en een duidelijke structuur. De noodzaak en het proces hiertoe te komen in de opleiding uitgebreid aan de orde.

Samengevat is de opleiding een onmisbare toevoeging als deskundige de stap naar gerechtelijk deskundige te maken."

Oud deelnemer Ing. R.M.R.M. Vergnes

Functie: Bouwkundig Nivre schade-expert, FUEDI-ELAE
Deelnemer editie:
September 2019 t/m september 2020

"Het was mij een waar genoegen om de Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige te volgen en daarmee ook de taal en de denkwereld achter de rechtswetenschap te kunnen doorgronden. Het was een gevarieerde opleiding met deelnemers vanuit verschillende vakgebieden wat zorgde voor een enerverende interactie. Zowel het schrijven van een juridisch paper als van een deskundigenbericht heeft mij geleerd de lezer mee te nemen in een transparant denkproces door middel van een goede en beargumenteerde communicatie.

Als bouwkundig registerexpert en bemiddelaar ben ik gespecialiseerd in het mij verplaatsen in de zienswijzen van partijen om bij ontstane problemen tot de kern van de zaak door te kunnen dringen. Mijn visie moet ik weer kunnen overbrengen op anderen. Door nu vakinhoudelijke argumenten helder en begrijpelijk te kunnen verwoorden ten behoeve van een juridische context, verwacht ik een brug te kunnen slaan tussen mijn technische vakgebied en de rechterlijke macht zodat rechtvaardige oplossingen kunnen ontstaan."

Oud deelnemer MSc RV Erik in ’t Groen 

Deelnemer editie: September 2018 t/m september 2019

"Hoe acteert en denkt de rechterlijke macht? Waar dient een gedegen deskundigenbericht aan te voldoen? Hoe om te gaan met actuele jurisprudentie op het vakgebied? Bij de Specialisatie Opleiding tot Gerechtelijk Deskundige staan deze vragen centraal.

Het bestuderen van jurisprudentie en dit vertalen in een juridisch paper dwingt u als deelnemer te verdiepen in de denkwijze van de gerechtelijke macht. Het schrijven van een deskundigenbericht, dat niet alleen vanuit vaktechnisch gebied maar ook vanuit juridisch gebied voldoet, is een specialistische vaardigheid. Door enkele praktische colleges gecombineerd met de eindopdrachten bent u zeker in staat om uw eigen rapportages naar een hoger niveau te tillen. 

De diversiteit van deelnemers, in combinatie met voldoende ruimte voor interactie tussen de deelnemers en docenten, zorgt voor een plezierige leeromgeving." 

Oud deelnemer Ing. J.J.C. Bollen

Functie: Mercator projectmanagement
Deelnemer editie: 
September 2017 t/m september 2018

"De JPAO Gerechtelijk Deskundige opleiding is niet alleen een noodzakelijke opleiding (om je te registreren bij bijvoorbeeld het LRGD), maar zeer zeker een waardevolle en aanvullende opleiding waardoor je als deskundige niet alleen de handvatten en tools krijgt, maar ook getoetst wordt op je vaardigheid om een bericht te schrijven waar een rechter ècht iets mee kan! Dit heeft als voordeel dat wanneer men als partijdeskundige rapporteert, het deskundigenbericht er toe kan leiden dat partijen hun geschil buiten de rechtbank om schikken.

Door het schrijven van, en onderzoeken voor, de juridische paper heb ik vooral geleerd dat er niet slechts één zwart en één wit is maar ontelbare tinten grijs. Daardoor neem je jezelf als het ware mee op de zoektocht die ook een rechter maakt om een vonnis te onderbouwen."

Oud deelnemer Drs I.E. Leene-Hoedemaeker MPLA

Functie: MfN Registermediator
Deelnemer editie: Najaar 2018

"De opleiding Gerechtelijk Deskundige voor niet-juristen heeft mij meer inzicht gegeven in de ziens- en werkwijze van de rechterlijke macht. Voor vaktechnisch ingestelde mensen is dat een eyeopener. Wij gaan er te makkelijk vanuit dat het vaktechnische verhaal wel duidelijk is. De structurering door het sjabloon heb ik als praktisch ervaren. Daarnaast is het een verrijking om een juridisch gerichte paper te schrijven. Deze dwingt je tot een verdiepen in de denkwereld van de gerechtelijke macht binnen je eigen vakgebied."

Meer informatie?

Bekijk meer informatie over de Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige. De opleiding wordt eenmaal per jaar aangeboden. Inschrijven voor de editie die start in september 2021 is al mogelijk!

Bekijk ons actuele cursusaanbod.