Advocaat hamer en boeken

Alle advocaten in Nederland moeten gedurende hun carrière geschoold blijven. Dat is het standpunt van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Lifelong learning, een combinatie van werken en kennis blijven opdoen zoals we dat bij JPAO Leiden noemen. In dit artikel bespreken we de permanente opleidingseisen voor advocaten en hoe u als advocaat uw jaarlijks vereiste PO punten kunt behalen.

Verordening op de advocatuur

Advocaten dienen na het afronden van de beroepsopleiding advocaten (BA) zijn of haar kennis voor de praktijk jaarlijks te onderhouden. In de Verordening op de advocatuur van de NOvA staat vermeld dat de advocaat jaarlijks minimaal 20 opleidingspunten (PO-punten) moet behalen. Ten minste de helft van de minimaal te behalen jaarlijkse PO-punten moet betrekking hebben op juridische activiteiten op een rechtsgebied dat voor de praktijk relevant is. Door de NOvA wordt het behalen van de opleidingspunten gezien als een middel om vakbekwaamheid te blijven onderhouden.

Indien gewenst, mogen er jaarlijks meer dan de minimaal gestelde opleidingspunten behaald worden. Dit staat in artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur vermeld in de overschotregeling.

Hoe behaalt u als advocaat een opleidingspunt?

De Nederlandse Orde van Advocaten stelt in de Verordening op de advocatuur, artikel 4.4 dat er verschillende mogelijkheden zijn om één opleidingspunt te behalen. We zetten alle mogelijkheden om een PO-punt te behalen op een rij:

 U behaalt als advocaat één opleidingspunt (1 PO punt) door:

 • Ieder heel uur dat u academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt, indien:
  • het onderwijs gegeven is door deskundige docenten;
  • de identiteit en de aanwezigheid van de deelnemende advocaat zijn vastgesteld;
  • het onderwijs niet de beroepsopleiding advocaten betreft;
  • indien het onderwijs uitsluitend op afstand is gevolgd, het onderwijs is afgesloten met een toets, waarvoor een voldoende is behaald en de gemiddelde tijdsbesteding vooraf is aangegeven;
 • Ieder half uur dat u academisch of postacademisch onderwijs heeft gegeven dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt;
 • Iedere 500 woorden van een juridisch artikel dat u heeft geschreven en dat is gepubliceerd in de rechtsliteratuur;
 • Ieder heel uur dat u heeft deelgenomen aan kwaliteitstoetsen in de vorm van:
  • intervisie met ten hoogste vier punten per jaar;
  • peer review met ten hoogste vier punten per jaar;
 • Andere activiteiten, waarvoor de algemene raad nadere regels kan stellen betreffende het aantal opleidingspunten dat behaald kan worden.

Een erkende opleidingsinstelling

De NOvA raadt aan om uw po-punten te behalen bij een erkende opleidingsinstelling. Alle postacademische cursussen en specialisatieopleidingen van Juridisch PAO Leiden zijn door de NOvA erkend. Het voordeel van het volgen van een postacademische onderwijsbijeenkomst bij ons als een erkende opleidingsinstelling, is dat het bewijs van deelname met vermelding van het puntenlogo van de NOvA voldoende is voor het aantonen van het behalen van de opleidingspunten. Als erkende opleidingsinstelling hebben wij intensief een kwaliteitstraject doorlopen en wij voldoen aan de gestelde eisen.

Van rechtsgebied veranderen?

Mocht u als advocaat van rechtsgebied willen veranderen of een rechtsgebied willen toevoegen aan uw praktijk, kan u uw kennis en kunde op dit nieuwe rechtsgebied ontwikkelen. Wij bieden een uitgebreid palet aan basis- en verdiepingscursussen aan in vrijwel alle rechtsgebieden.

Ons PO cursusaanbod

Een postacademische cursus of opleiding volgen bij Juridisch PAO Leiden is dus één van de mogelijkheden om als advocaat uw PO-punten te behalen. Ons opleidingsaanbod kenmerkt zich door een ruim aanbod aan (online) actualiteitencursussen, (opfris)cursussen (basis en verdieping) en vaardigheidstrainingen in vrijwel alle rechtsgebieden. Daarnaast organiseren wij in het voor- en najaar diverse hoogwaardige specialisatietrajecten. Ons opleidingsaanbod bereikt een groot publiek en is gericht op meerdere doelgroepen. Per cursus staat benoemd op welke doelgroep deze gericht is en welk kennisniveau wij van een deelnemer vereisen. Zo bent u ervan verzekerd dat de cursus aansluit bij uw kennis en kunde.

Het Juridisch PAO Leiden, onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Leiden is uitgegroeid tot één van de grootste opleiders aan postacademische cursussen en opleidingen. Naast (online) cursussen en opleidingen, organiseren wij jaarlijks grootschalige nationale evenementen en internationale evenementen (seminars, congressen, conferences). Bij ons kunt u tevens terecht voor het volgen van een incompany cursus of contractonderwijs (aanschuiven bij regulier rechten onderwijs). Onze ruim 400 ingezette docenten werden in 2019 beoordeeld met een gemiddeld cijfer 8.4. Onze klanten gaven de dienstverlening van ons bureau in 2019 een gemiddeld cijfer 8.6

Informatie over de Verordening op de advocatuur is verkregen van de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Komt u onverhoopt foutieve informatie tegen? Laat het ons weten.