Man en vrouw in pak professional

De Nederlandse orde van advocaten heeft bekend gemaakt de huidige zoekmachine ‘vind een advocaat’ te vervangen met de nieuwe zoekmachine ‘zoek een advocaat’. De nieuwe zoekmachine wordt gevuld met data uit het nieuwe rechtsgebiedenregister dat begin 2019 is geïntroduceerd. Advocaten die zich nog niet geregistreerd hebben in het nieuwe register zijn in de zoekmachine daardoor alleen vindbaar op eigen naam, en niet meer op rechtsgebied/specialisatie. De nieuwe zoekmachine geeft volgens de Nederlandse orde van advocaten, na een volledige invulling, een compleet beeld van beschikbare advocaten en hun rechtsgebied(en).

Aantal aanmeldingen nieuwe rechtsgebiedenregister

In januari 2019 is bekend gemaakt dat in Nederland zo’n 17.784 advocaten op het tableau staan ingeschreven. De Nederlandse orde van advocaten geeft aan dat zo’n 4.000 advocaten momenteel staan ingeschreven in het nieuwe rechtsgebiedenregister. Slechts 23% heeft zich momenteel dus ingeschreven. Dit betekent dat de nieuwe zoekmachine lang niet alle data beschikbaar heeft, en advocaten die zich reeds hebben ingeschreven beter vindbaar zijn dan anderen die dit niet hebben gedaan. Per 1 maart 2020 wordt het inschrijven in het nieuwe register pas verplicht, maar wij adviseren elke advocaat zich tijdig in te schrijven.

Wat is er veranderd in het nieuwe rechtsgebiedenregister?

Advocaten dienen hun eigen specialisatie(s) te registreren in het nieuwe rechtsgebiedenregister. Ze hoeven daarbij niet te behoren tot een specialisatievereniging, maar de optie om lidmaatschap aan te geven is er wel. Daarnaast moeten ze deze specialisatie(s) ook kenbaar maken op eigen website, of de website van het bedrijf waar ze werkzaam zijn. Als er geen website beschikbaar is, is het aan de advocaat om op een andere, duidelijke manier aan te geven in welke rechtsgebieden hij/zij gespecialiseerd is.

De advocaat kan zijn specialisatie pas indienen als hij/zij reeds 10 NOVA-PO punten heeft behaald. Advocaten dienen dus eerst deze punten te behalen voordat zij zich in kunnen schrijven. Men moet zich voor minimaal één, en mag zich voor maximaal vier rechtsgebieden registreren. Dit heeft de Nederlandse orde voor advocaten bepaalt zodat het voor de rechtzoekende makkelijker te bepalen is in welke rechtsgebieden de advocaat werkzaam is. Bekijk de lijst met 33 rechtsgebieden waarop de advocaat zich dient te registreren.

Per specialisatie dient de advocaat 10 NOvA PO-punten per jaar te behalen. Als men zich in wil schrijven voor drie specialisaties dienen dus minimaal 30 NOvA PO-punten behaalt te worden in plaats van 20. Dit geldt tot een maximum aantal specialisaties van vier. Het minimum aantal punten dat de advocaat per jaar moet behalen blijft 20. Punten kunnen daarbij niet dubbel worden geteld. Indien de cursus zich leent voor meerdere rechtsgebieden kan hij/zij de punten wel verdelen onder verschillende rechtsgebieden.

Zijn er nog onduidelijkheden? De Nederlandse orde van advocaten heeft een pagina gemaakt waar veelgestelde vragen worden beantwoord. 

Het cursusaanbod van het Juridisch PAO Leiden

Het Leids Juridisch PAO heeft een ruim aanbod aan juridische cursussen in vrijwel alle rechtsgebieden. Daarnaast bieden wij ook meerdere specialisatieopleidingen en verdiepingscursussen aan. Hierdoor bieden wij de mogelijkheid om u als specialist te ontwikkelen in uw vakgebied. Bekijk ons actuele cursusaanbod.