Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) gaat ons leven de komende jaren drastisch veranderen. We gebruiken het nu al volop, als we online shoppen, onze smartphone raadplegen of Netflix kijken: AI is overal. Het maakt ons leven gemakkelijker, maar de juridische kanten worden ook steeds zichtbaarder. Hoe voorkomen we ingebouwde vooroordelen, welke wetgeving geldt voor autonoom handelende robots, is onze privacy gewaarborgd, kan je menselijke waarden en morele codes in algoritmes inbouwen? Gaat AI ook het werk van juristen overnemen? 

Werk aan de winkel voor juristen dus! Althans: voor de juristen die zich op deze toekomst voorbereiden en zich verdiepen in moderne technologie en in de juridische aspecten van Artificial Intelligence. Of u het nu leuk vindt of niet, de wereld wordt steeds vaker beïnvloed door AI. Heel blij zijn wij daarom met een reeks webinars over actuele thema's die met artificiële intelligentie te maken hebben, verzorgd door interessante sprekers uit de wetenschap en praktijk. Hieronder treft u een overzicht van al onze webinars over Artificial Intelligence in 2021. 

Artificial Intelligence en het gebruik van algoritmes (afgerond)

Artificial Intelligence en het gebruik van algoritmes zijn niet meer weg te denken uit ons werk- en privé leven. Net als veel andere overheidsorganisaties werkt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) met algoritmes om meer uit de beschikbare data te halen. Op deze manier verbetert het CJIB de dienstverlening aan burgers. Bijvoorbeeld door tijdig te signaleren dat burgers schulden hebben en deze mensen zo goed mogelijk te helpen in plaats van verder in de problemen te brengen.

Het verbeteren van de dienstverlening moet natuurlijk gebeuren met algoritmes die accurate voorspellingen doen. Tegelijkertijd moeten de modellen transparant en de algoritmes uitlegbaar zijn. Het is niet altijd gemakkelijk hierin de juiste balans te vinden. Hoe doet het CJIB dat?

Op donderdag 27 mei 2021 deelt Joke van Houten – de Boer, Data scientist bij innovatielab van het CJIB, haar ervaringen tijdens de webinar AI - De transparante algoritmes van het CJIB.

Artificiële intelligentie en de (dis)balans binnen de trias politica (afgerond)

De ontwikkelingen binnen Artificial Intelligence hebben ook een keerzijde die nog niet iedereen op het netvlies heeft: de invloed van het gebruik van AI op het evenwicht binnen de trias politica. Waarschijnlijk zal met name de uitvoerende macht van AI te profiteren. De rechtspraak en de wetgever dreigen wederom achter te blijven. Wat kunnen wij (beleidsmakers, rechters, advocaten en andere constitutionele actoren) doen om het evenwicht in de trias te herstellen? 

Over die actuele vraag gaat universitair docent Reijer Passchier graag met u in gesprek tijdens dit interactieve webinar Artificiële intelligentie en de (dis)balans binnen de trias politica op dinsdag 22 juni 2021. 

Artificial Intelligence, hoe reguleer je dat? (afgerond)

De golf van technologische en ICT-vernieuwingen vraagt ook om een nieuwe maatschappelijke ordening. Nieuwe technologie, zoals AI, biedt enorme kansen maar kan grote onvoorziene neveneffecten voor mensen hebben. Bestaande wetten en regels toepassen op nieuwe ontwikkelingen gebeurt deels door de rechterlijke interpretaties. Maar wetten en regels bieden vaak geen uitkomst bij innovaties. Dan ontstaat een proces waarbij nationale en supranationale beleidsmakers nieuwe afwegingen over het publiek belang en onze economische ordening moeten maken. 

Op dinsdag 29 juni 2021 geeft Jan Middendorp, tijdens de webinar Artificial Intelligence, hoe reguleer je dat?, een handleiding voor dat proces en bespreekt hij hoe u regels maakt voor iets dat nog niet bekend is.

Leergang Artificial Intelligence voor Juristen

Op donderdag 28 oktober 2021 start de tweede editie van de Leergang Artificial Intelligence voor juristen. Een must om aan deel te nemen voor iedereen die (dagelijks) met AI bezig is en interesse heeft in de juridische en ethische vragen die het oproept. We merkten dat kunstmatige intelligentie in de financiële sector in opkomst is, en daarom voegen we in deze editie een nieuwe specialisatiemodule toe: AI & Finance.

Met de 4-daagse Artificial Intelligence basiscursus bent u in een keer bij de tijd. Aan de hand van concrete toepassingen, en zonder dat het al te technisch wordt, leert u, onder leiding van Mr. dr. Marlies van Eck en Mr. dr. Ronald van den Hoogen, alles wat u als jurist moet weten over AI. Vervolgens kiest u minimaal één specialisatiemodule:

  • AI & Overheid: 23 november
  • AI, Strafrecht & Veiligheid: 25 november
  • AI & Gezondheid: 30 november
  • AI & Legal Tech: 2 december
  • AI & Finance: 7 december

“Het is een kort maar krachtige leergang en na afloop begrijpt u wat AI is, wat mogelijke toepassingen zijn voor uw werk en uw cliënten en u leert van experts uit de wetenschap en de praktijk hoe zij zijn omgegaan met vraagstukken op het terrein van AI en recht”, aldus Marlies.

Bent u enthousiast geworden? U kunt zich nu inschrijven voor de Leergang Artificial Intelligence voor juristen.

Leestip: Maar wat vindt u nou van Robocop? 

In de blog Maar wat vindt u nou van Robocop, geschreven door Marlies van Eck, initiator van de Leergang Artificial Intelligence voor juristen, leest u over haar kijk op Artificial Intelligence.

Alle informatie op één plek? Download de brochure!

Wilt u alle informatie over bovenstaande cursussen bij elkaar op één plek om deze makkelijk te delen binnen uw werkveld? Download de brochure Artificial Intelligence voor juristen!