Blijf op de hoogte van ons cursusaanbod!

Aanmelden nieuwsbrief

Groot aanbod aan specialisatieopleidingen

Sinds 2010 bouwen wij aan de uitbreiding van ons aanbod aan specialisatieopleidingen voor juridische professionals met ten minste drie jaar werkervaring in het rechtsgebied. Ons aanbod is inmiddels uitgegroeid tot meerdere succesvolle specialisatieopleidingen. Wij bieden specialisatieopleidingen aan in verschillende rechtsgebieden, zoals ArbeidsrechtOndernemingsrecht of Privacyrecht.  

Juridische Specialisatieopleiding van het Juridisch PAO Leiden, gegeven in de Sterrenwacht te Leiden

Over Leiden Law Academy

Leiden Law Academy van de Universiteit Leiden organiseert en faciliteert postacademisch onderwijs voor advocaten en andere juridisch geschoolde of georiënteerde professionals in heel Nederland. Daarnaast organiseert Leiden Law Academy een groot scala aan evenementen zoals seminars, congressen en inhousedagen. Bij Leiden Law Academy werkt een team van gedreven en betrokken mensen om al deze activiteiten en evenementen tot een succes te brengen.

 

Het Juridisch PAO Leiden organiseert een groot scala aan juridische cursussen, evenementen zoals seminars & congressen en inhousedagen.

Specialisatieopleiding Business Valuation en Schadebegroting in het Recht

Zonder zelf een financieel deskundige te zijn of te worden, kunnen juristen zich uitstekend een beeld vormen omtrent een waarderingsuitkomst of schade-uitkomst. Van belang hierbij is het begrijpen van de dominante economische theorieën op het gebied van bedrijfswaardering en schadebegroting, hoe deze in een specifieke casus kunnen worden betrokken en waar deze kunnen schuren met de juridische praktijk. Hoe een waarderings- of schadebegrotingsproces optimaal kan worden ingericht, welke instructies aan een financieel deskundige kunnen worden gegeven en welke vragen dienen te worden gesteld om de kwaliteit van de uitkomst te kunnen beoordelen. En ook welke waarderings- en schadebegrippen van belang zijn, hoe deze dienen te worden uitgelegd, evenals hoe het komt dat uitkomsten van financieel deskundigen in waarderingen en schadeberekeningen veelal sterk uiteenlopend zijn.

Bekijk hier de specialisatieopleiding Specialisatieopleiding Business Valuation en Schadebegroting in het Recht

Start 11 september 2023 | 8 bijeenkomsten | NOVA 40 

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige

 

Deskundigen worden door middel van een opleiding van circa een half jaar vertrouwd gemaakt met de beginselen van procesrecht en maken kennis met het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap. De gerechtelijk deskundige moet inzicht verwerven in het hoe en waarom van de te beantwoorden vragen van de rechter om deze adequaat vanuit zijn professie te kunnen beantwoorden. Beoogd wordt het bevorderen van het omgevingsbewustzijn van de deskundige en het bevorderen van het inzicht in de juridische context van zijn optreden in rechte. Bij het horen van gerechtelijk deskundigen door de rechter treden wel eens taal- en begripsproblemen op. Hetzelfde geldt ook voor het schriftelijk rapporteren door deze gerechtsexperts. In het programma is dan ook plaats ingeruimd voor het oefenen in rapporteren en vindt rechtbanktraining plaats (Moot Court).

Bekijk hier de Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige

Start 13 september 2023 | 11 bijeenkomsten | NOVA 50 | NiRV 12

Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige

Met de ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (WHOA) beoogt de wetgever een impuls te geven aan de praktijk van herstructurering in Nederland. De WHOA gaat het gemakkelijker maken om ondernemingen in zwaar weer door middel van een onderhands akkoord te reorganiseren. Verschillende klassen van schuldeisers maar ook aandeelhouders kunnen hierdoor aan een akkoord worden gebonden, zelfs wanneer zij niet hebben ingestemd. De WHOA gaat het gemakkelijker maken om ondernemingen in zwaar weer door middel van een onderhands akkoord te reorganiseren. Verschillende klassen van schuldeisers maar ook aandeelhouders kunnen hierdoor aan een akkoord worden gebonden, zelfs wanneer zij niet hebben ingestemd. Het doel van de wetgever met de WHOA is het aantal faillissementen terug te dringen. Dit is opgezet vanuit de gedachtegang dat bij een faillissement veel waarde verloren gaat. Een onderhands akkoord biedt voordelen voor schuldeisers, werknemers en andere betrokkenen.

 

Bekijk hier de Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige

Start 14 september 2023 | 6 dagen | NOVA 30

Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht

De specialisatieopleiding Ondernemingsrecht voor bedrijfsjuristen richt zich op de gevorderde bedrijfsjurist en ondernemingsrechtjurist die zich in het ondernemingsrecht verder wil specialiseren. Belangrijke onderwerpen, zoals corporate governance, besluitvorming, (internationaal) contracteren, crisis, claims en aansprakelijkheid, compliance, privacy, bedrijfsovernames en samenwerkingsvormen, investigations en strafrecht, bestuursrecht, toezichthouders, herstructureringen en insolventie van de eigen onderneming en van critical suppliers komen aan bod en worden in een bredere context geplaatst. Actualiteiten worden besproken en u krijgt verdiepende inzichten. Bovendien wordt u alert gemaakt op valkuilen en “do’s and don’ts”.

Bekijk hier de ​Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht

Start 16 november 2023 | 7 dagen | NOVA 42

Leergang Terrorisme, contraterrorisme, een brede aanpak: ideologie, recht en inlichtingen

Leer je alles over terrorisme en contraterrorisme. Het begrip terrorisme wordt ontvouwen: wat maakt dat een ‘mass shooting’ niet als een terreurdaad wordt ervaren, maar een individuele aanslag met een ideologisch motief wel als een ernstige terreurdaad wordt beschouwd?

Deze opleiding wordt gegeven vanuit een brede context vanuit minstens drie perspectieven: de ideologische grondslag van het hedendaagse internationale terrorisme, de geopolitieke context waarbinnen dat terrorisme plaatsvindt – met inbegrip van internationale betrekkingen – en de juridische aspecten van de strijd tegen het terrorisme. Verschillende internationale en nationale dilemma’s zoals de mensenrechten versus veiligheid, strafrecht versus inlichtingenwerk, Realpolitik versus mensenrechten politiek of religie versus secularisme, worden behandeld. Ook zal aandacht worden besteed aan de maatschappelijke dilemma’s rondom terrorismebestrijding in een multiculturele samenleving.

Bekijk hier de Leergang Terrorisme, contraterrorisme, een brede aanpak

Start 17 januari 2024 | 8 dagen | NOVA 48 

Prof. dr. Afshin Ellian met gastdocent generaal bd. Dick Berlijn voorjaar'22

Specialisatieopleiding Contracteren

 

 

De Leiden Law Academy organiseert opnieuw de Specialisatieopleiding Contracteren. Deze specialisatieopleiding verbreedt en verdiept uw kennis van het contractenrecht. Uniek aan deze opleiding is de uitgebreide aandacht die wordt besteed aan de praktische en internationale aspecten van contractenrecht. De docenten zijn erkende specialisten uit praktijk en wetenschap. Let op: deze specialisatieopleiding wordt één keer per jaar aangeboden met beperkt aantal plaatsen. We raden u aan om vroegtijdig aan te melden.

De specialisatieopleiding is breed van opzet. Zo komen onderwerpen aan de orde als de precontractuele fase, totstandkoming, vertegenwoordiging, algemene voorwaarden, wilsgebreken, uitleg, opzegging, schadevergoeding, ontbinding en internationale aspecten zoals het Weens Koopverdrag, toepasselijk recht en bevoegde rechter. Ook thema’s als contracten schrijven, zekerheden, consumentenrecht en CSR worden op interactieve wijze aan de orde gesteld. Uiteraard worden ook actuele rechtsontwikkelingen behandeld.

Deelnemers krijgen een veelomvattend palet aan inzichten: de wet en rechtspraak geven het inzicht in de fundamenten van ons contractenrecht, maar ze leren ook over de juridische strategie. Welke juridische mogelijkheden leiden tot zinvolle uitkomsten en welke kun je beter zien te vermijden in de praktijk?

Bekijk hier de Specialisatieopleiding Contracteren

Start 7 maart 2024 | 7 dagen | NOVA 42

Webinar aanbod

Onze webinars zijn gemakkelijk te volgen vanaf uw thuiswerkplek of kantoor. 

Bent u niet in gelegenheid om live deel te nemen? Bijna alle webinars worden opgenomen en de opname wordt na afloop met u gedeeld. Dan kunt u ervoor kiezen om de opname op een gunstiger tijdstip te bekijken om zo uw PO-punten te behalen! 

Online cursussen JPAO Leiden