Cursusaanbod

Resultaten: 40
5 | 10 | 20 | 50
Filters:
9okt
2024
Inschrijving open
Leiden Law Lunch IE: Auteursrecht 9 oktober 2024
Periode: 9 oktober 2024
Rechtsgebied: Arbeidsrecht, Burgerlijk(proces)recht, Huurrecht, Insolventierecht, Intellectuele eigendomsrecht
Aantal punten: NOVA 1
10okt
2024
Inschrijving open
Studiedag Onrechtmatige Perspublicaties 2024
Periode: 10 oktober 2024
Rechtsgebied: Intellectuele eigendomsrecht
Aantal punten: NOVA 5
14okt
2024
Inschrijving open
Actualiteiten gezondheidsrecht najaar 2024
Periode: 14 oktober 2024
Rechtsgebied: Bestuurs(proces)recht, Gedrags- en tuchtrecht, Gezondheidsrecht
Aantal punten: NOVA 3
4nov
2024
Inschrijving open
Actualiteiten Auteursrecht
Periode: 4 november 2024
Rechtsgebied: Intellectuele eigendomsrecht
Aantal punten: NOVA 9
5nov
2024
Inschrijving open
Specialisatieopleiding Artificial Intelligence, Recht en Ethiek
Periode: 5 november 2024 t/m 10 december 2024
Rechtsgebied: Bank- en Effectenrecht en financiering, Bestuurs(proces)recht, Financieel recht
Aantal punten: NOVA 16
6nov
2024
Inschrijving open
Leiden Law Lunch Recente Civiele Rechtspraak HR 6 november 2024
Periode: 6 november 2024
Rechtsgebied: Arbeidsrecht, Burgerlijk(proces)recht, Huurrecht, Insolventierecht, Intellectuele eigendomsrecht
Aantal punten: NOVA 1
8nov
2024
Inschrijving open
Het Nationale Privacy Congres 2024
Periode: 8 november 2024
Rechtsgebied: Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 5
13nov
2024
Inschrijving open
Leiden Law Lunch IE: Merkenrecht 13 november 2024
Periode: 13 november 2024
Rechtsgebied: Arbeidsrecht, Burgerlijk(proces)recht, Huurrecht, Insolventierecht, Intellectuele eigendomsrecht
Aantal punten: NOVA 1
15nov
2024
Inschrijving open
Modernisering Wetboek van Strafvordering
Periode: 15 november 2024 t/m 6 december 2024
Rechtsgebied: Criminologie, Straf(proces)recht
Aantal punten: NOVA 15
25nov
2024
Inschrijving open
Actualiteiten asielrecht najaar 2024
Periode: 25 november 2024
Rechtsgebied: Vreemdelingenrecht
Aantal punten: NOVA 6
1 2 3 4