Cursusaanbod

Resultaten: 35
5 | 10 | 20 | 50
6apr
2020
Inschrijving open
Toon aan de top: Tax Integrity
Periode: 6 april 2020
Rechtsgebied: Fiscaal recht
Aantal punten: NOVA 4, HQ 4
5jun
2020
Inschrijving open
Specialisatiecursus Huurrecht
Periode: 5 juni 2020 t/m 26 juni 2020
Rechtsgebied: Huurrecht
Aantal punten: NOVA 20
16jun
2020
Inschrijving open
Actualiteiten Contractenrecht 2020
Periode: 16 juni 2020
Rechtsgebied: Burgerlijk(proces)recht, Consumentenrecht, Goederenrecht, Verbintenissen- en contractenrecht
Aantal punten: NOVA 5, HQ 5
9sep
2020
Inschrijving open
Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2020
Periode: 9 september 2020 t/m 10 februari 2021
Rechtsgebied: Algemeen
Aantal punten: NBA 55, ABAN/GAIA 40, NiRV 12, NVvA 21, NVR 12
10sep
2020
Inschrijving open
De VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht
Periode: 10 september 2020 t/m 28 januari 2021
Rechtsgebied: Privacy en ICT recht
Aantal punten: NOVA 45
1 2 3 4 5 6 7