Het Juridisch PAO organiseert nascholing voor juridische professionals. Bij elk programma is aangegeven welke juridische cursussen door genoemde instanties zijn goedgekeurd.

 

Permanente opleiding Advocatuur

Iedere advocaat die de stage heeft afgerond of in totaal langer dan 39 maanden als advocaat ingeschreven is geweest, moet jaarlijks ten minste 20 uur besteden aan het onderhouden of ontwikkelen van zijn professionele kennis en kunde. Minimaal de helft van het aantal punten moet worden besteed aan een juridische opleiding. Het gaat dan om kennis over het rechtsgebied waarin de advocaat werkt of wil werken. Mocht een advocaat van rechtsgebied willen veranderen of een rechtsgebied willen toevoegen aan zijn praktijk, kan een advocaat ook werken aan het ontwikkelen van kennis en kunde op het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarop hij werkzaam wil zijn. Voor deze laatste situatie heeft het Leids Juridisch PAO een uitgebreid palet aan basis- en verdiepingscursussen.

Zie verder de Verordening op de Advocatuur

Permanente opleiding Notariaat

Iedere (kandidaat-)notaris dien in een tijdvak van twee jaren veertig opleidingspunten te behalen. Zie verder het Reglement Bevordering Vakbekwaamheid van de KNB.

Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

De Leidse Specialisatieopleiding Arbeidsrecht is door de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) erkend en geeft toegang tot het lidmaatschap van de VAAN.
Aan het vorenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. Informeert u bij twijfel altijd bij uw eigen beroepsorganisatie.

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Het Leids Juridisch PAO is een door de NBA erkende PE-instelling en is gerechtigd om cursussen met vermelding van gecertificeerde PE-uren aan te bieden. U herkent deze cursussen aan het NBA-punten logo. De openbaar, intern en de overheidsaacountant zijn verplicht minimaal 20 cursusuren per kalenderjaar te volgen uit het aanbod dat deze instellingen in de NBA-cursusdatabase aanbieden.

Beroepsorganisatie van Bedrijfsjuridisch Adviseurs (NEVOA)

Het Leids Juridisch PAO is erkend in het kader van de permanente educatie van de Beroepsorganisatie van Bedrijfsjuridisch Adviseurs (NEVOA).
NEVOA leden dienen jaarlijks 16 PE-punten te behalen. Bij de cursussen staat aangegeven hoeveel punten u kunt behalen.

Vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO)

Cursussen die relevant zijn voor wetgevings- en overheidsjuristen zijn te herkennen aan onderstaand PWO-punten logo. Dit zijn cursussen of trainingen die nadrukkelijk gericht zijn op overheids- of wetgevingsjuristen. 1-30 PWO punten. Zie nader hieromtrent: http://www.puntenstelsel.nl/punten.html