MSc RV Erik in ’t Groen 

Hoe acteert en denkt de rechterlijke macht? Waar dient een gedegen deskundigenbericht aan te voldoen? Hoe om te gaan met actuele jurisprudentie op het vakgebied? Bij de Specialisatie Opleiding tot Gerechtelijk Deskundige staan deze vragen centraal.
Het bestuderen van jurisprudentie en dit vertalen in een juridisch paper dwingt u als deelnemer te verdiepen in de denkwijze van de gerechtelijke macht. Het schrijven van een deskundigenbericht, dat niet alleen vanuit vaktechnisch gebied maar ook vanuit juridisch gebied voldoet, is een specialistische vaardigheid. Door enkele praktische colleges gecombineerd met de eindopdrachten bent u zeker in staat om uw eigen rapportages naar een hoger niveau te tillen. 
De diversiteit van deelnemers, in combinatie met voldoende ruimte voor interactie tussen de deelnemers en docenten, zorgt voor een plezierige leeromgeving. 

 

Ing. J.J.C. Bollen
Mercator projectmanagement.

De JPAO gerechtelijk deskundige is niet alleen een noodzakelijke opleiding (om je te registreren bij bijvoorbeeld het LRGD), maar zeer zeker een waardevolle en aanvullende opleiding waardoor je als deskundige niet alleen de handvatten en tools krijgt, maar ook getoetst wordt op je vaardigheid om een bericht te schrijven waar een rechter ècht iets mee kan! Dit heeft als voordeel dat wanneer men als partijdeskundige rapporteert, het deskundigenbericht er toe kan leiden dat partijen hun geschil buiten de rechtbank om schikken.
Door het schrijven van, en onderzoeken voor, de juridische paper heb ik vooral geleerd dat er niet slechts één zwart en één wit is maar ontelbare tinten grijs. Daardoor neem je jezelf als het ware mee op de zoektocht die ook een rechter maakt om een vonnis te onderbouwen.

 

 

Drs I.E. Leene-Hoedemaeker MPLA
MfN Registermediator.

De opleiding gerechtelijk deskundige voor niet-juristen heeft mij meer inzicht gegeven in de ziens- en werkwijze van de rechterlijke macht. Voor vaktechnisch ingestelde mensen is dat een eyeopener. Wij gaan er te makkelijk vanuit dat het vaktechnische verhaal wel duidelijk is. De structurering door het sjabloon heb ik als praktisch ervaren. Daarnaast is het een verrijking om een juridisch gerichte
paper te schrijven.
Deze dwingt je tot een verdiepen in de denkwereld van de gerechtelijke macht binnen je eigen vakgebied.