• Startdatum:
  • 14 maart 2024
  • Cursusduur:
  • 3 dagen
  • Rechtsgebied:
  • Bestuurs(proces)recht, Criminologie, Straf(proces)recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 18

Inhoud
De samenleving en daarmee ook veel overheden worden in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van ondermijning. Denk onder meer aan drugscriminaliteit en -overlast, mensenhandel en criminele uitbuiting, vastgoedfraude, witwassen en cybercrime. Deze specialisatiecursus bedoeld voor medewerkers van de deelnemers aan het RIEC Den Haag richt zich op ondermijning met een focus op lokale problematiek en de rol van lokale overheden in een integrale aanpak van ondermijning. Actuele vraagstukken die spelen op lokaal niveau krijgen uitgebreid aandacht, met als doel handvatten te geven voor de aanpak van ondermijning op bestuurlijk niveau.

Leerdoelen
Tijdens deze cursus verkrijgen de deelnemers:
•    Inzicht in de verschijningsvormen en de reikwijdte van het begrip ondermijning op lokaal niveau;
•    Inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van ondermijning op lokaal niveau;
•    Inzicht in de mogelijkheden tot samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties, mede gelet op de mogelijkheden en beperkingen in het kader van gegevensdeling;
•    Inzicht in de bijzonderheden van specifieke verschijningsvormen van ondermijning, zoals drugscriminaliteit, mensenhandel, vastgoedfraude en cybercrime.

Hoofddocenten en cursusleiders
Sanne van Baaren, teamcoördinator Aanpak Ondermijning, Gemeente Leiden
Jan Crijns, hoogleraar Straf- en strafprocesrecht, Universiteit Leiden

Docenten
Femke Binnendijk, docent Staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden
Robbert Bruggeman, promovendus Staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden 
Freek Edeling, informatiecoördinator en projectmanager Aanpak Ondermijning, Gemeente Leiden
Jasper van Ginneken, adviseur Ondermijning, Gemeente Leiden
Joery Matthys, universitair docent Policing Studies, Universiteit Leiden
Chrissie van der Meijden, projectleider Dealbreakers, RIEC Den Haag
Jan-Jaap Oerlemans, universitair Docent Strafrecht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden
Marieke Kluin, universitair docent Criminologie, Universiteit Leiden
Bart Schermer, hoogleraar Recht en Digitale Technologie, Universiteit Leiden
Pieter Tops, emeritus hoogleraar Ondermijningsstudies, Universiteit Leiden
Ieke de Vries, universitair docent Criminologie, Universiteit Leiden
Ralph Severijns, senior adviseur Nationaal Rapporteur

Doelgroep
Besloten bijeenkomst voor medewerkers van lokale overheden en overheidsdiensten aangesloten bij het RIEC Den Haag. Er is plaats voor 25-30 cursisten.

Geïnteresseerden die niet aangesloten zijn bij het RIEC Den Haag verwijzen wij graag door naar het Centre for Professional learning van de Universiteit Leiden in Den Haag. Het CPL biedt opleidingen aan met betrekking tot veiligheid voor zowel startende als ervaren professionals die hier in het (dagelijks) werk direct of indirect mee te maken krijgen. Hier heeft u de mogelijkheid zowel een Cursus Ondermijning als een Verdiepingsleergang Ondermijning te volgen. 

Niveau
HBO/WO, niet noodzakelijkerwijs een juridische vooropleiding.

Opzet
Gedurende drie cursusdagen verdeeld in verschillende (interactieve) sessies onder leiding van verschillende docenten richten de deelnemers zich op de aanpak van ondermijning op lokaal niveau. Tijdens de ochtend van de eerste cursusdag maken de deelnemers en de cursusleiders met elkaar kennis en worden een aantal overkoepelende thema’s behandeld vanuit het perspectief van de belangrijkste betrokken rechtsgebieden, te weten het bestuursrecht en het strafrecht. Gedurende de middag van de eerste cursusdag en de twee andere cursusdagen zullen gedurende interactieve sessies meer specifieke thema’s aan de orde worden gesteld, zoals drugscriminaliteit en -overlast, gegevensdeling en gegevensbescherming, mensenhandel en criminele uitbuiting, vastgoedfraude en cybercrime. 

Mogelijkheden onderwijs op afstand    
Bij deze cursus is deelnemen op afstand helaas niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Bijeenkomst 1  
Donderdag 14 maart 2024

Cursusleiders: Jan Crijns en Sanne van Baaren

08:45 Ontvangst met koffie en thee
09:00 Opening en kennismaking 
Sanne van Baaren, Jan Crijns en Linda van Oostendorp
10:00 Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke perspectieven op ondermijning
Femke Binnendijk & Jan Crijns
11:00 Pauze
11:15 Vervolg Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke perspectieven op ondermijning
Femke Binnendijk & Jan Crijns
12:15 Lunch
13:15 Drugscriminaliteit en drugsoverlast
Femke Binnendijk, Robbert Bruggeman en Chrissie van der Meijden             
16:15 Afsluiting: dagbespreking en evaluatie
16:30 Einde bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2 
Donderdag 28 maart 2024

Cursusleiders: Jan Crijns en Sanne van Baaren

08:45 Ontvangst met koffie en thee
09:00 Gegevensbescherming en gegevensdeling
Bart Schermer en Freek Edeling
10:15 Pauze
11:30 Vervolg Gegevensbescherming en gegevensdeling                                                                Bart Schermer en Freek Edeling
11:45 Reflectie op het fenomeen ondermijning
Pieter Tops
12:45 Pauze
13:45 Vastgoed en geldstromen
Joery Matthys en Jasper van Ginneken
16:15 Afsluiting: dagbespreking en evaluatie
16:30 Einde bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3 
Donderdag 11 april 2024

Cursusleiders: Jan Crijns en Sanne van Baaren

08:45 Ontvangst met koffie en thee                                                                              
09:00 Digitale opsporing en handhaving / cybercrime
Jan-Jaap Oerlemans 
10:00 Pauze
10:15 Vervolg Digitale opsporing en handhaving / cybercrime
Jan-Jaap Oerlemans 
11:15 Milieu en ondermijning
Marieke Kluin
12:15 Lunch
13:15 Mensenhandel en criminele uitbuiting
Ieke de Vries en Ralph Severijns
15:15 Pauze
15:30 Reflectie op het fenomeen ondermijning
Pieter Tops
16:30 Slotdiscussie en evaluatie
Sanne van Baaren en Jan Crijns
17:30 Einde specialisatiecursus en borrel

 


 

mr. Femke Binnendijk Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
F. Binnendijk
...
prof. mr. J.H. Crijns - Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. J.H. Crijns
...
S. van Baaren Juridisch PAO leiden
Docent
S. van Baaren
...
mr. Femke Binnendijk Juridisch PAO Leiden
Docent
F. Binnendijk
...
mr. Robbert Bruggeman BA Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. R.J.H. Bruggeman BA
...
prof. mr. J.H. Crijns - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. J.H. Crijns
...
Freek Edeling Juridisch PAO Leiden
Docent
F.R.N. Edeling
...
Jasper van Ginneken Juridisch PAO Leiden
Docent
J. van Ginneken
...
dr. Marieke Kluin MSc Juridisch PAO Leiden
Docent
dr. M.H.A. Kluin MSc.
...
dr. Joery Matthys Juridisch PAO Leiden
Docent
dr. J. Matthys
...
Chrissie van der Meijden Juridisch PAO Leiden
Docent
C. van der Meijden
...
Docent
prof. mr. dr. J.J. Oerlemans
...
prof. mr. dr. Bart Schermer Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. B.W. Schermer
...
Mr. dr. R.W.J. Severijns
Docent
mr. dr. R.W.J. Severijns
...
Pieter Tops Juridisch PAO Leiden
Docent
P. Tops
...
Docent
dr. I. de Vries
...
Docent
dr. mr. E.G. van 't Zand-Kurtovic
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


Dit is een besloten bijeenkomst voor medewerkers van lokale overheden en overheidsdiensten aangesloten bij het RIEC Den Haag. 

€ 1575,- (vrij van BTW)

€ 1000,- betaald door RIEC & €575,-  eigen bijdrage inclusief lunches, consumpties.

 

Geïnteresseerden die niet aangesloten zijn bij het RIEC Den Haag verwijzen wij graag door naar het Centre for Professional learning van de Universiteit Leiden in Den Haag. Het CPL biedt opleidingen aan met betrekking tot veiligheid voor zowel startende als ervaren professionals die hier in het (dagelijks) werk direct of indirect mee te maken krijgen. Hier heeft u de mogelijkheid zowel een Cursus Ondermijning als een Verdiepingsleergang Ondermijning te volgen.