• Startdatum:
 • 19 januari 2024
 • Cursusduur:
 • 3 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Gezondheidsrecht, Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 9

Over de cursus
eHealth, gezondheidsapps en de mogelijkheden van AI, veranderen de zorg. De Covid-19 pandemie heeft de inzet van technologie in een stroomversnelling gebracht. Dit stelt zorgverleners en juristen voor nieuwe vraagstukken: mogen medische gegevens gebruikt worden om een algoritme te trainen? Hoe kunnen patiëntgegevens veilig blijven als er apps worden gebruikt? In de zorg bestaat een waaier aan regels over het verwerken van persoonsgegevens. Zo is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, maar ook geldt het medisch beroepsgeheim uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wetgeving wordt daarbij aangevuld door de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en het voorstel voor de European Health Data Space (EHDS). Welke afzonderlijke doelen zijn met deze verschillende wetten beoogd? En hoe komen deze samen in de toepassing van een concrete medische (informatie)technologie? Waar lopen juristen en zorgprofessionals die in de praktijk van de gezondheidszorg over privacy en gegevensbescherming adviseren tegenaan?

Tijd dus om medische (informatie)technologie in de praktijk en gegevensbescherming in de zorg met elkaar te verbinden. En dat is wat we gaan doen in 3 middagen, zoveel mogelijk op basis van de actualiteit. De stof zal behandeld worden aan de hand van concrete voorbeelden. Het programma is samengesteld met vooraanstaande deskundigen uit de wetenschap en de praktijk. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u de opgedane kennis direct toepassen in uw praktijk.

Onderwerpen die onder meer zullen worden behandeld

 • Actualiteit van Europese ontwikkelingen
 • Medisch beroepsgeheim in de Wet BIG en WGBO; samenhang met AVG en UAVG
 • Digitale cliëntenrechten in de Wabvpz.
 • De EHDS en de Wegiz
 • Informatiebeveiliging in de zorg en privacy-enhancing technologies
 • Medisch wetenschappelijk onderzoek, gegevensbescherming en contracten
 • Welke invloed hebben nieuwe medische (informatie)technologieën in de zorg op de bestaande wetgeving rondom privacy en gegevensbescherming?

Hoofddocent:

 • Mr. dr. T.F.M. (Theo) Hooghiemstra (expert-bestuurder MedMij, directeur/partner bij Hooghiemstra & Partners)

Docenten (onder voorbehoud)

 • Prof. dr. N.H. (Niels) Chavannes (Full Professor of Primary Care Medicine, Chair of eHealth Applications in Population Health Management, Head of Prevention & Lifestyle, Research Council LUMC Department of Public Health and Primary Care Leiden University Medical Center (LUMC), the Netherlands, Founder of National eHealth Living Lab (NeLL): www.nell.eu, National Advisor Action Programme Chronic Lung Diseases of LAN)
 • mr. R.C. (Renée) Dekker (senior adviseur bij Hooghiemstra & Partners, docent en PhD-onderzoeker bij de Universiteit Twente)
 • Mr. dr. T.F.M. (Theo) Hooghiemstra (expert-bestuurder MedMij, mede-oprichter van Hooghiemstra & Partners)
 • Mr. drs. W. (Walter) van Holst, senior adviseur bij Hooghiemstra en Partners
 • Mr. I. (Ingrid) Morrema, senior adviseur bij Hooghiemstra & Partners
 • Prof. dr. mr. G.J (Gerrit Jan) Zwenne (hoogleraar recht en de informatiemaatschappij Universiteit Leiden en advocaat/partner bij Pels Rijcken)

Doelgroep
Multidisciplinair werken wordt steeds belangrijker als het gaat om de inzet van technologie binnen het primaire zorgproces. Met deze cursus laten we zowel de praktijk in de zorg zien als de juridische kaders op het gebied van privacy en gegevensbescherming die daarbij van belang zijn.

De cursus is bedoeld voor zowel juristen als zorgprofessionals die op het snijvlak van zorg en technologie werken, zoals zorgprofessionals, (Privacy) advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, in-house (privacy) counsels, FG’s en DPO’s, juristen in de zorg, alsmede mensen vanuit andere disciplines die zich in het gezondheids- en gegevensrecht willen verdiepen.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus heeft u in algemeen kennis en inzicht opgedaan:

 • hoe privacy en gegevensbescherming in de zorg in wetgeving is gewaarborgd;
 • van de wettelijke vereisten rondom privacy en gegevensbescherming in de zorg;
 • van het doel van privacy en gegevensbescherming in de zorg;
 • hoe de WGBO, AVG, UAVG en Wabvpz zich tot elkaar verhouden;
 • hoe bepaalde nieuwe medische (informatie)technologieën (zoals AI) invloed hebben op de bestaande wet- en regelgeving;
 • in een aantal actuele praktijkvraagstukken (en oplossingsmogelijkheden) op het gebied van privacy en gegevensbescherming in de zorg.
 • Europese ontwikkelingen rond de EHDS in relatie tot de Nederlandse Wegiz en NEN-normen voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.
 • Privacy-by-design en informatiebeveiliging in de zorg

Niveau
Basiskennis: deelnemer heeft beperkte kennis van privacy- en gegevensbeschermingsvraagstukken in zorg.

NOvA-punten
De cursus is geaccrediteerd met 9 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst(en) op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u vragen stellen aan de docent(en). U kunt de link om op afstand deel te nemen, vinden in de digitale leeromgeving.

Hiernaast zullen de bijeenkomsten worden opgenomen. Wij streven om de opname na één werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst terugkijken op een moment dat u uitkomt.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

 

Bijeenkomst 1 – Inleiding gezondheidsrecht en verdieping gezondheidsrecht
Vrijdag 19 januari 2024

12:30 Ontvangst met een broodje, koffie en thee
13:00 Welkom en inleiding cursus
mr. dr. T. (Theo) Hooghiemstra
13:05 Inleiding gezondheidsrecht
mr. R. (Renée) Dekker
14:30 Pauze
14:45 Verdieping gezondheidsrecht in relatie tot gegevensbescherming
Mr. dr. T. (Theo) Hooghiemstra en mr. drs. Walter van Holst
16:15 Einde bijeenkomst 1

De deelnemer

 • weet wanneer de patiëntenrechten vanuit de WGBO van toepassing zijn.
 • kent in het algemeen de verplichtingen die vallen onder het ‘goed hulpverlenerschap’ (WGBO) en heeft in het bijzonder kennis van het medisch beroepsgeheim.
 • kent het verschil tussen primair en secundair gebruik van data in de zorg.
 • begrijpt wanneer men moet voldoen aan aanvullende voorwaarden uit de Wabvpz.
 • inzicht in de samenhang tussen de WGBO, de AVG en UAVG en digitale patiëntenrechten in de Wabvpz.


Bijeenkomst 2 – Inleiding op de AVG en IT-contractering in de zorg
Vrijdag 2 februari 2024

12:30 Ontvangst met een broodje, koffie en thee
13:00

Actuele en te verwachten medische en technologische ontwikkelingen
Prof. dr. N.H. (Niels) Chavannes

14:30 Pauze
14:45 Medisch wetenschappelijk onderzoek en contracten
Mr. I (Ingrid) Morrema
16:15 Einde bijeenkomst 2

De deelnemer

 • heeft vanuit concrete voorbeelden van toepassing van bestaande apps en eHealth inzicht in privacy en gegevensbescherming.
 • begrijpt hoe in een vroeg stadium technisch en organisatorisch, zorgvuldige omgang met gezondheidsgegevens kan worden afgedwongen.
 • krijgt inzicht in recht, ethiek en praktijk bij medisch wetenschappelijk onderzoek.

Bijeenkomst 3 – Actuele en te verwachten ontwikkelingen
Vrijdag 16 februari 2024

12:30 Ontvangst met een broodje, koffie en thee
13:00 Inleiding op AVG
Prof.mr. G.-J. (Gerrit-Jan) Zwenne
14:30 Pauze
14:45 Actuele en toekomstige ontwikkelingen privacy en gegevensbescherming
Docent: Mr. dr. T.F.M.  (Theo) Hooghiemstra
16:15 Einde cursus

De deelnemer

 • weet welke regels vanuit het privacy en gegevensbescherming (AVG en UAVG) worden gesteld aan het verwerken van gezondheidsgegevens.
 • krijgt context over en praktische handreikingen voor contracten ten aanzien van gegevensbescherming in de zorg.
 • weet welke ontwikkelingen zich op Europees niveau voordoen op het gebied van privacy en gegevensbescherming in de zorg.
 • heeft inzicht in actuele vraagstukken die zich op het gebied van privacy en gegevensbescherming in de zorg kunnen voordoen en mogelijke oplossingsrichtingen.
Docent
prof. dr. N.H. Chavannes
...
Renee Dekker
Docent
mr. R.C. Dekker
...
Docent
mr. drs. W. van Holst
...
Docent
mr. dr. T.F.M. Hooghiemstra
...
Docent
mr. I Morrema
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 995,- (vrij van btw)
€ 497,50 (vrij van btw) Rechtbank Den Haag, kortingscode kan worden opgevraagd bij JPAO (pao@law.leidenuniv.nl)
€  95,- korting voor leden van de VPR-A en de VPR 

inclusief digitaal cursusmateriaal en consumpties