• Startdatum:
  • 16 december 2024
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Rechtsgebied:
  • Criminologie, Straf(proces)recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 6

Over de cursus

In één dag krijgt u van zeer ervaren vakspecialisten uit de praktijk en de wetenschap een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving (nationaal, Europees en internationaal), belangwekkende rechtspraak en ontwikkelingen met betrekking tot mensenhandel. Dit is een unieke kans om uw kennis op dit actuele en veelzijdige terrein te verhogen en tevens uw netwerk met collega-vakgenoten uit te breiden. 

De cursus geeft inzicht in de achtergronden van de mensenhandel-problematiek in de context van de Nederlandse samenleving. Ook de verbinding met het vraagstuk van (internationale) migratie komt aan bod. U krijgt een overzicht van belangwekkende en actuele (strafrechtelijke) jurisprudentie (n.a.v. art. 273 Sr) alsook over relevante wet- en regelgeving op dit terrein, zowel nationaal, Europees en internationaal en de verhouding daartussen.

Aan de orde komen:
•    Rechtspraak
•    Overheidsbeleid
•    OM-beleid en uitdagingen in de opsporing, vervolging en berechting
•    Ontwikkeling van het fenomeen en invloeden van migratie(beleid)
•    Internationaalrechtelijke aspecten, inclusief  het non punishment-beginsel en slachtofferschap
•    Aspecten van migratierecht
•    Integrale samenwerking

De cursus richt zich op juristen, beleidsmakers en uitvoering die te maken krijgen met wet- en regelgeving en een sociale problematiek die veelal niet direct houvast geeft. Bij de bespreking en toelichting door zeer ervaren vakspecialisten wordt aandacht besteed aan actuele casuïstiek en vragen die binnen uw werkterrein kunnen spelen. Zowel daders als slachtoffers komen aan bod. Er is ruimte tussendoor voor vragen en discussie.

Hoofd
•    mr. dr. L.B. Esser, coördinerend beleidsmedewerker bij Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Docenten
•    Mr. dr. L.B. (Luuk) Esser, coördinerend beleidsmedewerker bij Ministerie van Justitie en Veiligheid
•    Dr. I. de Vries, docent criminologie Universiteit Leiden
•    Mr. C. (Kees) Klomp, senior rechter Rechtbank Amsterdam
•    Mr. A. (Annet) Koopsen, advocaat bij Seegers en Lebouille Advocaten
•    n.t.b.

Doelgroep
Juristen en beleidsmakers bij EMM, BIBOB, IND, SIOD, RIEC, Parket-Generaal, Koninklijke Marechaussee, Politieacademie, Gemeenten, Mensenrechtenorganisaties, Wetenschappelijk bureau/Functioneel Parket OM, zittende en staande magistratuur, juristen en advocaten.  

Erkenning
Juridisch PAO Leiden is een door de Raad voor de Rechtsbijstand erkend opleidingsinstituut. U kunt de actualiteitencursus Mensenhandel als PÉ RvR opvoeren om aan uw jaarlijks verplichting van minimaal 10 PE RvR vreemdelingenrecht te voldoen.

Niveau
Verdiepingsniveau, minimaal 1 jaar ervaring met het onderwerp. Kandidaten dienen te beschikken over een basiskennis straf(proces)recht.

NOvA-punten
De cursus is geaccrediteerd met 6 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Bij deze cursus is deelnemen op afstand niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Programma onder voorbehoud

09:30 Ontvangst met koffie en thee
09:45 Opening
Mr. dr. L.B. (Luuk) Esser
10:00 College 1: Mensenhandel vanuit criminologisch perspectief
Dr. I. de Vries
11:00 Pauze
11:15 College 2 Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak over mensenhandel
Mr. dr. L.B. (Luuk) Esser
12:45 Lunch
13:30 College 3 Uitdagingen bij de berechting van mensenhandel
Mr. C. (Kees) Klomp
14:30 College 4 Uitdagingen in de opsporing en vervolging van mensenhandel
n.t.b.
15:30 Pauze
15:45 College 5 Het slachtoffer in het strafproces
Mr. A. (Annet) Koopsen
17:15 Einde cursus
mr. dr. L.B. Esser - Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. L.B. Esser
...
mr. dr. L.B. Esser - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. L.B. Esser
...
Docent
mr. C. Klomp
...
Docent
mr. A. Koopsen
...
Docent
dr. I. de Vries
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 835,- (vrij van BTW) inclusief lunches, consumpties en digitaal cursusmateriaal.

Inclusief boek: 
De handelseditie van het proefschrift van Luuk Esser (over mensenhandel in het Wetboek van Strafrecht)