• Startdatum:
 • 23 maart 2023
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 10
 • LRGD:
 • 10

Over de cursus
In deze basiscursus algemene verordening gegevensbescherming (Avg) is veel aandacht voor praktijkvoorbeelden, die vaak door cursisten worden aangedragen. Want privacy- en gegevensbeschermingsrecht heeft betekenis in de dagelijkse praktijk van advocaten, bedrijfsjuristen, compliance officers, beleidsmedewerkers en vele anderen. Ook de juristen die zich niet specifiek met dit rechtsgebied bezighouden, hebben ermee te maken. In de ondernemingsrechtelijke praktijk, bijvoorbeeld, is er de vraag onder welke voorwaarden klant- of werknemersgegevens in het kader van een due diligence onderzoek mogen worden verstrekt aan een overnemende partij. In het arbeidsrecht leidt het gebruik van sociale media of 'bring your own device' (byod) tot lastige rechtsvragen, evenals het monitoren van internet en e-mail-verkeer op de werkvloer of het doen van pre-employment of in-employment screening. Ook de corona-gerelateerde problemen hebben geleid tot nieuwe privacyvragen, zoals de vraag in hoeverre werkgevers of hotels met thermische camera’s de lichaamstemperatuur mogen meten van werknemers of gasten.

De cursus biedt de cursisten de instrumenten om te herkennen waar zich privacy vragen kunnen voordoen en hoe deze kunnen worden aangepakt.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Inleiding en achtergronden. Wat is privacy en wat zijn de privacywetten? Welke internationale en supranationale regelingen zijn er en wat is de betekenis daarvan? Waarin verschillen de Wbp en de AVG?
 • Reikwijdte en toepassing. Wat zijn persoonsgegevens? Wat niet? Wanneer is een IP-adres een persoonsgegeven en wanneer niet? Wanneer is de wet van toepassing en wanneer niet? Wie hebben er mee te maken? Wanneer kan gebruik worden gemaakt van de uitzondering voor persoonlijke en huishoudelijke gegevensverwerkingen? Welke uitzonderingen zijn er voor journalisten?
 • Regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Wat mag en wat mag niet met persoonsgegevens? Wanneer is toestemming vereist? Wanneer is sprake van toestemming? Wanneer mogen persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld? Wat betekent de wet voor Big Data en Internet-of-Things? Welke rechten en plichten zijn er, en hoe kan daaraan praktisch invulling worden gegeven? Wat kan met vergeetrecht en het recht op gegevensoverdraagbaarheid? Wat is een datalek en wanneer moet dat worden gemeld?
 • Toezicht en handhaving. Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Autoriteit persoonsgegevens? Wanneer gaat Ap over tot handhaving? Welke sancties kan Ap opleggen? En hoe zit het met de boetebevoegdheid van de toezichthouder?
 • Internationale aspecten. Wat zijn Binding Corporate Rules (“BCRs”) en Standard Contractual Clauses (“SCCs”)? Wat betekent de wetgeving voor websites? Waarover gaan het Lindqvist-arrest en het Google Spain-arrest van het Hof van Justitie? Wat zegt het Welitimmo-arrest? Welke beperkingen zijn er gesteld aan de doorgifte van gegevens aan landen buiten de Europese Unie? De stand van zaken met betrekking tot Safe Harbor en Privacy Shield, Casusposities en actualiteiten privacy. Wat is de stand van zaken met betrekking tot ‘cookies’? Wat zijn de privacy-implicaties van online behavorial advertizing ('OBA')? Welke regels gelden er voor direct marketing? Wat gaan de nieuwe ePrivacyregels betekenen?

Hoofddocent

 • Prof. mr. dr. G-J. Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij bij eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en advocaat/partner bij Pels Rijcken

Docenten

 • Mr. T. Gillhaus, Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
 • Mr. J. Koëter, Advocaat en Partner Project Moore Advocaten
 • Mr. Q.J. Tjeenk Willink, Advocaat en Partner Kennedy van der Laan
 • Prof. mr. dr. G-J. Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij bij eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en advocaat/partner bij Pels Rijcken

Doelgroep
De advocaat(-stagiaire) en bedrijfsjuristen of juridisch beleidsmedewerkers met geen of slechts enige kennis van het privacyrecht.

Niveau
Basisniveau (minder dan 1 jaar praktijkervaring in het privacyrecht; weinig tot geen voorkennis aanwezig).

NOvA-punten
Het webinar is geaccrediteerd met 10 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Om de PO-punten te verdienen, dient u na afloop van het webinar een aantal toetsvragen in te vullen in de digitale leeromgeving. Deze toetsvragen blijven open staan tot twee werkweken na afloop van het webinar. Nadere instructies over het invullen van de toetsvragen vindt u in het instructiedocument over online onderwijs in de Mijn Juridisch PAO-omgeving.

Toegang tot het webinar
Voor toegang tot het webinar hoeft u niets te downloaden. U ontvangt voor aanvang van de bijeenkomst een mail met de inloginstructie naar de digitale ontmoetingsruimte.

Opname
Het webinar wordt opgenomen. Wij streven om de opname na één werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst terugkijken op een moment dat u uitkomt.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Dag 1: Donderdag 23 maart 2023

10.00-11.15 uur:
Inleiding, achtergronden, begrippen, toepassing van de AVG

 • Prof.dr.mr. G-.J. Zwenne

11.15-11.30 uur: Pauze

11.15-12.45 uur:
Toepassing van de AVG (vervolg)

 • Prof.dr.mr. G-.J. Zwenne

12.45-13.45 uur: Pauze

13.45-15.00 uur:
Werking van de AVG (vervolg)

 • Prof.dr.mr. G-.J. Zwenne

15.00-15.15 uur: Pauze

15.15-16.30 uur:
Datalekken

 • Mr. J. Koëter


Dag 2: Donderdag 30 maart 2023

10.00-11.15 uur:
Verwerkersovereenkomsten en internationale gegevensdoorgifte (adequaatheidsbesluiten, safe harbor en privacy shield, binding corporate rules en standard contractual clauses)

 • Mr. T. Gillhaus

11.15-11.30 uur: Pauze

11.30-12.45 uur:
Toezicht en handhaving

 • Mr. Q.J. Tjeenk Willink

12.45-13.45 uur: Pauze

13.45-15.00 uur:
Ontwikkelingen in gegevensbeschermingsrecht, o.a. op het gebied van collectief acties en schadevergoeding

 • Prof.dr.mr. G-J. Zwenne

15.00-15.15 uur: Pauze

15.15-16.30 uur: 
Geautomatiseerde Besluitvorming en Profilering, en Big Data, Algoritmes en Artificial Intelligence 

 • Prof.dr.mr. G-J. Zwenne
Prof. Gerrit-Jan Zwenne Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
mr. Tim Gilhaus Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. T. Gillhaus
...
mr. J. Koëter Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. J. Koëter
...
mr. Q.J. Tjeenk Willink Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. Q.J. Tjeenk Willink
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...


Dit is een online cursus via Zoom. 

€ 1295,- (vrij van btw) inclusief digitaal cursusmateriaal (pdf).