• Startdatum:
 • 8 september 2023
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Aansprakelijkheidsrecht, Algemeen, Consumentenrecht, Criminologie, Europees recht, Gedrags- en tuchtrecht, Intellectuele eigendomsrecht, Internationaal Privaatrecht, Privacy en ICT recht, Sociaal zekerheidsrecht, Straf(proces)recht, Vaardigheden
 • Soort:
 • Congres
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 2

Over het congres

Op vrijdag 8 september 2023 vindt weer het jaarlijkse Leiden Revisited plaats: hét alumni-event van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Dit jaar wederom in het mooie Kamerlingh Onnesgebouw aan de Steenschuur te Leiden. Op deze dag bieden we, naast een aantal vakinhoudelijke deelsessies, een algemene deelsessie voor alumni die niet vakinhoudelijk werkzaam zijn. Uiteraard zullen de sessies actueel, maatschappelijk relevant en interessant zijn. Ook voor alumni die niet (meer) juridisch inhoudelijk werken, we hebben dit jaar voor jullie ook een super interessant programma. Denk bijvoorbeeld aan recente digitale ontwikkelingen zoals artificial intelligence en de invloed en mogelijkheden daarvan op en voor verschillende rechtsgebieden.

In het voorlopige programma vindt u de aanwezige sprekers met hun onderwerpen. U kunt zich inschrijven op een sessie in de eerste ronde en een sessie in de tweede ronde. Natuurlijk sluiten we het event traditiegetrouw af met een borrel, buffet en livemuziek.

Na uw registratie ontvangt u een apart inschrijfformulier voor de deelsessies.

Deelsessies
Ronde 1
 • Prof.dr.mr. Gerrit-Jan Zwenne: Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij

"Actualiteiten Privacy- en gegevensbeschermingsrecht"

Prof. mr. Gerrit-Jan Zwenne bespreekt de laatste ontwikkelingen in het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Zoals in elk geval de collectieve acties tegen Facebook en Meta, TikTok, Google en Amazon, en over het GGD-datalek. Verder aandacht voor de gerechtelijke uitspraken over de boetes die AP oplegde aan BKR en DPG Media.

 • Mascha Furth: trainer/coach communicatie en argumentatie

"Jip-en-Janneketaal, is dat nou echt nodig?"

Begrijpelijk en overtuigend schrijven voor juristen en overheid

Steeds meer rechtbanken en overheidsinstanties besteden aandacht aan begrijpelijk schrijven. Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling. Juristen vrezen dat dit ten koste gaat van de juridische inhoud: klopt die dan nog wel? En kun je een rechter wel overtuigen met jip-en-janneketaal?

De juridische praktijk is inderdaad te complex om in al te eenvoudige taal te verwoorden. Bovendien worden de begrijpelijkheid en overtuigingskracht veel meer bepaald door de inhoud, de structuur en de volgorde waarin de argumentatie aan de lezer wordt gepresenteerd. Tijdens deze sessie krijgt u enkele praktische tips om uw verhaal begrijpelijk en overtuigend aan de lezer te presenteren.

 • Mr.dr. Marloes van Noorloos: Universitair hoofddocent straf(proces)recht

"De rol van het strafrecht bij desinformatie en complotdenken"

Tijdens de coronacrisis rees regelmatig de vraag naar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting, en dat is sindsdien niet minder geworden. Wat te doen met desinformatie over het virus? Wanneer ontaardt kritiek op publieke figuren in intimidatie of bedreiging? Recentelijk waarschuwde de AIVD tegen ‘anti-institutioneel extremisme’, het narratief dat Nederland wordt geregeerd door een kwaadaardige elite die de bevolking wil onderdrukken.

Welke rol zou het strafrecht moeten spelen bij dergelijke uitlatingen, en hoe ver reikt de vrijheid van meningsuiting?

 • Ilse Ras Ph.D.: Universitair docent Criminologie

"Criminologie & actualiteit"

Bij gebrek aan tijd of andere capaciteit om uitvoerig onderzoek te doen naar een probleem, vallen velen – het algemene publiek, maar ook beleidsmakers en -uitvoerders – terug op hun bestaande ‘kennis’. In deze sessie behandelen we de rol van de media in het (her)vormen van deze kennis, waarbij we specifiek ingaan op (de gevolgen van) de huidige trends in mediaberichtgeving over mensenhandel en uitbuiting. Bij voldoende tijd zullen we ook sparren over strategieën voor verantwoordelijk mediagebruik als consument en als producent.

 • Mr. Marilyn Fikenscher: coach in persoonlijke ontwikkeling en leiderschap

"De mens in de toga"

Marilyn Fikenscher werkte als (pers)officier van justitie, maar gooide het roer om nadat de toga haar figuurlijk niet meer paste. Zij heeft nu een coachpraktijk waarin zij togadragers coacht. Dagelijks hoort zij de uitdagingen waar rechters, advocaten en officieren van justitie voor staan. Hoe gaat het eigenlijk met de mens in de toga?

 • Prof.mr. Dirk Visser: Hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht

"Artificial Intelligence en Intellectuele Eigendom"

Vorig jaar leek het nog een ver van mijn bed show en nu heeft iedereen het er over:

AI, ChatGPT, DALL-E etc. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het recht van de intellectuele eigendom? Is het een hype of leidt het tot fundamentele vragen over creativiteit en de grondslagen van de bescherming daarvan?

Tijdens Leiden Revisited zal Dirk Visser spreken over AI en IE, deels aan de hand van enkele van deze geactualiseerde stellingen en deels in lijn met dit artikel dat verschijnt in Bedrijfsjuridische Berichten. Deelnemers wordt gevraagd deze stellingen te voren door te nemen en te laten weten welke stellingen zij bij voorkeur besproken zouden willen zien. Vragen naar aanleiding van het artikel zijn ook welkom.

 
Ronde 2
 
 • Mr. P. van Schijndel LLM: parttime docent IE, alumnus, partner bij HOYNG ROKH MONEGIER, en docent octrooirecht in Leiden

“UPC, de eerste ervaringen”

Op 1 juni 2023 opende het Unified Patent Court haar deuren. Dat is een belangrijke mijlpaal. Bijna 50 jaar na het falen van de Community Patent Convention 1975, staan we nu aan het begin van het tijdperk waarin het Europees octrooirecht ook daadwerkelijk Europees wordt. In deze presentatie zal ik u in vogelvlucht meenemen door de eerste ervaringen met het Unified Patent Court, en enkele verwachtingen voor de toekomst delen.

 • Mr. Michiel Smit: Phd-candidate in Leiden

"De slag om Duitse goodwill: merkenconfiscatie door de Nederlandse staat (1945-1957)"

Leica, Oetker, Persil, Zeiss en nog zo'n 20.000 Duitse merken. In mei 1945 onteigende de Nederlandse staat van rechtswege alle merken die toebehoorden aan een Duits (rechts)persoon. Het doel hiervan was om de schade - berokkend in WOII - op Duitsland te verhalen. Het merendeel van deze merken werd vervolgens tot ver in de jaren 1950 beheerd door de Stichting Vijandelijke Octrooien en Merken. In mijn voordracht presenteer ik voor het eerst de resultaten van mijn archiefonderzoek door in vogelvlucht de merkwaardige geschiedenis van deze 'vijandelijke' merken te schetsen. Daarnaast zal ik stilstaan bij de wezenlijke vraag of deze IE-rechten zich wel leenden voor allereerst onteigening en ten tweede schadeverhaal op Duitsland.

 • Prof.mr. Carel Stolker: Oud rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden

"Woke en academische vrijheid"

Een universiteit hoort de plaats te zijn waar vernieuwende en controversiële vragen worden gesteld, onderzocht, beantwoord en onderwezen. Om zo’n plaats te zijn is vrijheid van denken, spreken, debatteren en publiceren cruciaal. De universiteit leeft van het debat en de academische vrijheid – krachtig en kwetsbaar tegelijkertijd – is haar zuurstof.

Toch staat die academische vrijheid meer en meer onder druk. Een van de oorzaken, maar zeker niet de enige, is de strijd die rond ‘woke’ wordt gevoerd. ‘Woke’ is immers ook een politiek verdienmodel geworden.

In zijn lezing gaat oud-rector magnificus en rechtendecaan Carel Stolker in op zowel het bredere onderwerp van de academische vrijheid en haar bedreigingen, als op de potentieel verwoestende werking van die ‘woke’- en ‘anti-woke’-strijd.

 
Doelgroep
Alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid & Leiden Law Academy/Juridisch PAO Leiden.
NOvA-punten
Het congres is geaccrediteerd met 2 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten').
Voor overige beroepsorganisaties is het mogelijkheid een certificaat van deelname aan te vragen.
Mogelijkheden onderwijs op afstand
Bij dit congres is deelnemen op afstand helaas niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen




 







 

Leiden Revisited 2023
Vrijdag 8 september

15:00

Inloop met koffie en thee

15:30

Plenaire opening

15:50

Ronde 1

Prof.mr.dr. Gerrit-Jan Zwenne: Actualiteiten Privacy- en gegevensbeschermingsrecht

Drs. Mascha Furth: "Jip-en-janneketaal, is dat nou echt nodig?"

Mr.dr. Marloes van Noorloos: "De rol van het strafrecht bij desinformatie en complotdenken"

Ilse Ras Ph.D.: "Criminologie & actualiteit"

Mr. Marilyn Fikenscher (voormalig Officier van Justitie): "De mens in de toga"

Prof.mr. Dirk Visser: "Artificial Intelligence en Intellectuele Eigendom"

16:50

Pauze

17:05

Ronde 2

Mr. Peter van Schijndel: "Het Unified Patent Court, de eerste ervaringen"

Mr. Michiel Smit: "De slag om Duitse goodwill: merkenconfiscatie door de Nederlandse staat (1945-1957)"

Prof.mr. Carel Stolker: Woke en academische vrijheid

18:00

Borrel

19:00

Diner

20:00

Einde


 

Cursusleider
M Blaauw
...
Spreker
mr. Fikenscher
...
drs. M.C. Furth Juridisch PAO Leiden
Spreker
drs. M.C. Furth
...
Van Noorloos Juridisch PAO
Spreker
mr. dr. L.A. van Noorloos
...
dr. Ilse Ras Juridisch PAO Leiden
Spreker
dr. I.A. Ras
...
mr. Peter van Schijndel Juridisch PAO Leiden
Spreker
mr. P. van Schijndel
...
Spreker
mr. M. Smit
...
Spreker
prof. mr. C.J.J.M. Stolker
...
Dirk Visser docent bij PAO Leiden
Spreker
prof. mr. D.J.G. Visser
...
Jeroen ten Voorde Juridisch PAO
Spreker
prof. mr. J.M. ten Voorde
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Kamerlingh Onnes Gebouw

Steenschuur 25, 2311 ES LEIDEN


€ 30,- (vrij van btw)
inclusief diner, consumpties en digitaal cursusmateriaal