• Startdatum:
  • 13 september 2023
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Intellectuele eigendomsrecht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 1

De Leiden Law Lunch is een informatieve online bijeenkomst (via Zoom) rond lunchtijd (van 12 tot 13 uur) over een actueel onderwerp en/of naar aanleiding van een actuele gebeurtenis op het betreffende rechtsgebied. De Leiden Law Lunch duurt één uur en levert voor de deelnemers uit de advocatuur één permanente opleidingspunt op. De Leiden Law Lunches vinden steeds op woensdag plaats.

Tijdens de Leiden Law Lunch houden één, twee of drie deskundigen een inleiding en is er ruimte voor vragen en discussie. De sessie worden opgenomen en kunnen gedurende enige tijd later teruggekeken worden.

De Leiden Law Lunch wordt deels aangeboden in overleg met bepaalde specialisatieverenigingen waarvan de leden korting krijgen.

Deelname is gratis voor genodigden en leden van de rechterlijke macht en ondersteunende staf, wetenschappers en studenten ingeschreven aan een universiteit in Nederland of België.

De maandelijkse Leiden Law Lunch Civiel (LLL C) wordt in 2023 verzorgd door de cassatie-afdeling van vier advocatenkantoren, te weten BarentsKrans, Houthoff, Nauta Dutilh en Pels Rijcken. Tijdens de Leiden Law Lunch Civiel wordt de belangrijkste recent civiele rechtspraak van de Hoge Raad van de voorafgaande maand besproken.

De maandelijkse Leiden Law Lunch Intellectuele Eigendom (LLL IE) wordt aangeboden in samenwerking met de VIEPA, de Vereniging voor IE Proces Advocaten en de BMM de Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht.

De Leiden Law Lunch Huurrecht wordt verzorgd door Elout Korevaar. Werkzaam bij Weebers Vastgoed Advocaten en als gastdocent bij de Universiteit Leiden.

Deelnemers die een opleidingspunt willen behalen moeten een paar multiple-choice vragen beantwoorden.

Programma met nadere informatie over de betreffende bijeenkomst
Onder het kopje Programma treft u bij de webpagina van elke bijeenkomst een nader uitgewerkt programma (indien beschikbaar/updated).

Inschrijven voor één of meerdere sessies?
Indien u zich voor een lezing wenst aan te melden, dan gaat u op de webpagina van de week-bijeenkomst naar de button 'Inschrijven'.
Wilt u zich voor meerdere bijeenkomsten inschrijven, u doet dat op de webpagina voor elke bijeenkomst. Een overzicht van de bijeenkomsten waarvoor u zich inschrijft, verschijnt in uw 'Winkelwagen'.
Vervolgens kunt u de bestelling afronden volgens de aangegeven wijze (bestel Zakelijk/Particulier).

Kantoorkorting vanaf 4 of meer mensen van hetzelfde kantoor
Indien 4 of meer mensen van hetzelfde kantoor aan een bijeenkomst willen deelnemen dan mogen er 2 gratis deelnemen; 2 personen schrijven zich in voor regulier tarief/korting-tarief (indien van toepassing) en de overige 2 als genodigde.
Bij 6 mensen van hetzelfde kantoor mogen er 3 als gratis genodigde deelnemen, bij 8 mogen er 4 als gratis genodigde, bij 10 mogen er 5 als gratis genodigde. Bij oneven aantallen bv. 5 inschrijvingen van hetzelfde kantoor zijn er 3 betalend en 2 gratis, u kunt dus nog 1 extra kantoorgenoot als gratis genodigde laten aanmelden.

Kantoren die in het recente verleden (met vier of meer mensen) deelnamen aan de Leiden Law Lunches IE zijn o.a. AKD, Boekx, CMS, Van Doorne, Houthoff, Kennedy van der Laan, Novagraaf, Le Poole Bekema, Simmons & Simmons en Visser Schaap & Kreijger. Deelnemers werkzaam bij een van vorengenoemde kantoren dienen zich uiteraard wel zelf in te schrijven en in overleg met hun kantoor vorengenoemde instructie te volgen.

Vragen en suggesties?

Met vragen en suggesties voor onderwerpen kunt u zich wenden tot: d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl
Met vragen over uw inschrijving kunt u zich wenden tot het Juridisch PAO: 071 527 8666 of via pao@law.leidenuniv.nl


====================
Logo Leiden Law Lunch
(c) Gerrit de Jager

Online bijeenkomst, van 12.00 - 13.00 uur

Tijdens de LLL IE van 13 september 2023 bespreken Jorn Torenbosch en Dirk Visser het arrest van de Hoge Raad van 7 juli 2023 ECLI:NL:HR:2023:1070 in de zaak van Philips tegen Lidl over het auteursrecht op scheerapparaten.
DAT BEIDE AUTEURSRECHTEN IN ÉÉN HAND ZIJN, BETEKENT NIET DAT HET AUTEURSRECHT OP DE BEWERKING, OOK HET AUTEURSRECHT OP HET OORSPRONKELIJKE WERK OMVAT, aldus de Hoge Raad. 
Wat betekent dit nu precies? 
En wat zijn de verdere consequenties van dit arrest?

Philips stelt auteursrechthebbende  te zijn op opeenvolgende modellen scheerapparaten die als bewerkingen zijn aan te merken, waaronder de Arcitec (links) en de STD3 (midden). Philips stelt dat Lidl met haar Silvercrest (rechts) scheerapparaat inbreuk maakt op het auteursrecht van Philips.  
De Hoge Raad overweegt in rov. 
3.2.2. Een auteursrechthebbende heeft het uitsluitend recht het auteursrechtelijk beschermde werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld (art. 1 Aw). Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, dat wil zeggen dat het een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk is; de zogenoemde werktoets. Dat geldt ook als het een gebruiksvoorwerp betreft dat deels door technische overwegingen is bepaald.

Onder de verveelvoudiging wordt mede verstaan iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt (art. 13 Aw). Een verveelvoudiging van een werk in gewijzigde vorm wordt als zelfstandig werk beschermd, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk (art. 10 lid 2 Aw).

Uit het samenstel van de art. 13 en 10 lid 2 Aw volgt dat (i) de maker van de bewerking geen rechten kan ontlenen aan de auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen die hij overneemt van het oorspronkelijke werk, (ii) de bewerking het auteursrecht op het oorspronkelijke werk ongemoeid laat, en (iii) het auteursrecht van de bewerker is beperkt tot de elementen die de bewerker aan het origineel toevoegt en die aan de werktoets voldoen. Indien de bewerking aan de werktoets voldoet en daarnaast voldoende auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van het oorspronkelijke werk bevat, is de bewerking zowel een zelfstandig werk waarop het auteursrecht van de bewerker rust, als een verveelvoudiging van het oorspronkelijke werk, waarop het auteursrecht van de maker van het oorspronkelijke werk rust.

Indien het auteursrecht op het oorspronkelijke werk en dat op de bewerking in één hand zijn, kan de auteursrechthebbende beide auteursrechten in stelling brengen tegen een derde die inbreuk maakt op deze auteursrechten. De omstandigheid dat de beide auteursrechten in één hand zijn, betekent echter niet dat het auteursrecht op de bewerking, ook het auteursrecht op het oorspronkelijke werk omvat.

Zie ook de conclusie van AG Van Peursem d.d. 23 december 2022  ECLI:NL:PHR:2022:1239
Het commentaar van Dirk Visser in Auteursrecht 2023/1.

Het arrest van Hof Den Haag van 6 april 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1371
BIE 2022-2, nr. 4 met annotatie van J.L.R.A. Huydecoper
IER 2022/19 met annotatie van Redactie

Het vonnis van Rechtbank Den Haag van10 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12254

Dirk Visser docent bij PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. D.J.G. Visser
...
Docent
mr. J.R. Torenbosch
...
Dirk Visser docent bij PAO Leiden
Docent
prof. mr. D.J.G. Visser
...


De bijeenkomst vindt online plaats. U hoeft hiervoor niets te downloaden. Na aanmelding ontvangt u een mail met de inloginstructie naar de digitale ontmoetingsruimte.

€ 79,50 per sessie (regulier tarief), vrij van btw.
€ 69,50 per sessie voor leden van de VIEPA & BMM, vrij van btw.

Gratis deelname voor genodigden en (fulltime) leden van de rechterlijke macht, (fulltime) wetenschappers, (fulltime) studenten ingeschreven aan een universiteit in Nederland of België.