• Startdatum:
 • 26 januari 2023
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Jeugdrecht, Vreemdelingenrecht
 • Soort:
 • Congres
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 4

Over het congres
Stichting Migratierecht Nederland en het Europa Instituut van de Universiteit Leiden organiseren gezamenlijk het congres Kinderrechten en migratie dat zal plaatsvinden op 26 januari 2023 te Leiden. Op het congres zullen wetenschappers, advocaten, rechters, beleidsmaker, en andere professionals uit de migratierechtspraktijk en aanverwante vakgebieden spreken en discussiëren over migratierechtelijke thema’s die raken aan kinderrechten. Aan bod komen onder meer de rol en waarde van het Kinderrechtencomité van de VN, het belang van monitoring van kinderrechten voor de rechtspraktijk, en kinderrechten van migranten in de knel. Een panel bestaand uit de Kinderombudsman, een rechter, vertegenwoordigers van de UNHCR en Defence for Children, en de directeur van de IND gaan de discussie met de deelnemers aan over knelpunten in het beleid en de rechtspraktijk, en mogelijke oplossingen. Ook worden in een achttal werkgroepen specifieke onderwerpen belicht, variërend van kinderbescherming en verblijf, nationaliteitsrecht en de leeftijdschouw, tot ongedocumenteerde minderjarigen, amv’s, en het arrest Chávez Vílchez en het belang van het kind.

Dagvoorzitter is Adriana van Dooijeweert, raadsheer bij het Hof Den Haag en voorzitter van het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland.

Ton Liefaard, Hoogleraar Kinderrechten aan de Universiteit Leiden, zal de conferentie afsluiten met zijn indrukken van de dag en bespiegelingen over de noodzaak kinderrechten meer aandacht te geven in het migratierecht.


(Hoofd)docent(en)
prof. dr. A. (Ann) Skelton, lid van het Kinderrechtencomité van de VN, hoogleraar aan de Universiteit Pretoria (UNESCO leerstoel Education Law in Africa) en gasthoogleraar aan de Universiteit Leiden (leerstoel Children's Rights in a Sustainable World)

prof. dr. mr. P.R. (Peter) Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht, Europa Instituut van de Universiteit Leiden en bestuurslid Stichting Migratierecht Nederland

prof. dr. mr. M.E. (Margrite) Kalverboer, Kinderombudsvrouw en bijzonder hoogleraar Kind(Ortho)pedagogiek en Kinder- en Vreemdelingenrechten, Rijksuniversiteit Groningen

B.M.J. (Babiche) Routledge LL.B. , protection associate, UNHCR

mr. drs. S. (Steffie) van Lokven, senior rechter asiel Rechtbank Oost-Brabant

mr. R. (Rhodia) Maas, directeur-generaal Immigratie- en Naturalisatiedienst

mr. M. (Martin) Vegter, juridisch adviseur kinderrechten en migratie, Defence for Children

prof. dr. mr. T. (Ton) Liefaard, hoogleraar Kinderrechten, Universiteit Leiden

Doelgroep
Advocaten, rechters, wetenschappers, beleidsmakers en andere professionals uit de migratierechtspraktijk en aanverwante vakgebieden.

Niveau
Basiskennis omtrent het kinderrechten en migratierecht wordt verondersteld. Enige praktijkervaring met kinderrechten en migratierecht is gewenst.

Leerdoelen

 • Bevordering van kennis van kinderrechten in migratiezaken.
 • Inzicht in de casuïstiek en procedures op specifieke terreinen, zoals staatloosheid, leeftijdsvaststelling en kinderbescherming
 • Het bieden van een overzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van kind en migratie.

NOvA-punten
Het congres is geaccrediteerd met 4 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Programma

Donderdag 26 januari 2023

09.30 – 10.00 uur:
Ontvangst en registratie     
   
10.00 – 11.20 uur:         
Presentaties

11.20 – 11.50 uur:         
Pauze

11.50 - 13.00 uur:          
Paneldiscussie

13.00 – 14.00 uur:        
Lunch

14.00 – 15.00 uur:         
Werkgroepen ronde 1

15.00 – 15.30 uur:         
Pauze

15.30 – 16.30 uur:         
Werkgroepen ronde 2

16.30 – 17.00 uur:         
Plenaire afsluiting

17.00 uur:                     
Borrel

(Pauzes 11.20 – 11.50 uur , 13.00 – 14.00 uur, 15.00 – 15.30 uur)

Onderwerpen

Plenaire presentaties:

Professor dr. mr. P.R. (Peter) Rodrigues zal spreken over kinderrechten van migranten in de knel, in het bijzonder wanneer het gedrag of de activiteiten van hun ouders aan kinderen wordt toegerekend.

Professor A. (Ann) Skelton bekleedt de leerstoel 'Children's Rights in a Sustainable World' bij de Universiteit Leiden en zal spreken over het belang van de individuele klachtenprocedure bij het Kinderrechtencomité en de waarde van het kinderrechtencomité voor de rechtspraktijk.

Werkgroepen:

Er zal in januari een e-mail verzonden worden om in te schrijven voor de workshops.

Ronde 1:

 1. Minderjarigen/Kinderen en onrechtmatig verblijf
  mr. W.G. Fischer (advocaat) & mr. dr. P.E. Minderhoud (hoogleraar migratierecht Universiteit Utrecht en universitair hoofddocent Radboud Universiteit)
   
 2. Nationaliteitsrecht voor minderjarigen dr. mr. C. Vlieks (Institute for Statelessness and Inclusion) & mr. drs. H. de Voer (advocaat)
   
 3. Kinderbescherming en verblijf mr. S. de Koogel (Raad v/d Kinderbescherming) & mr. E.J.W. Nissen (Universiteit Nijmegen, College voor de Rechten van de Mens)
   
 4. Inleiding leeftijdsschouw
  P.B. van Elk & I.I.J.M. Kozica (Immigratie en Naturalisatiedienst)

Ronde 2:

 1. Chávez-Vílchez en het belang van het kind
  mr. dr. M.A.K. Klaassen (Universiteit Leiden) & mr. J. Werner (advocaat)
   
 2. AMV’s
  G.H. Lourens (Nidos) & mr. P.J. Schüler (advocaat)
   
 3. Minderjarige vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen
  prof. dr. P.H. van der Laan (Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming) & mr. P. Scholtes (advocaat)
   
 4. Film ‘Shadow Game’
  drs. E.H. van Driel (regisseur)
Dagvoorzitter
mr. A.C.J. van Dooijeweert
...
drs. E. van Driel Juridisch PAO Leiden
Spreker
drs. E.H. van Driel
...
Spreker
P.B. van Elk
...
Spreker
mr. W.G. Fischer
...
Spreker
prof. mr. dr. M.E. Kalverboer
...
mr. dr. M.A.K. Klaassen
Spreker
mr. dr. M.A.K. Klaassen
...
mr. S. de Koogel Juridisch PAO Leiden
Spreker
mr. S. de Koogel
...
Irene Kozica - Juridisch PAO Leiden
Spreker
I.I.J.M. Kozica
...
prof. dr. P.H. van der Laan Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. dr. P.H. van der Laan
...
prof. mr. dr. T. Liefaard - Docent bij Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. mr. dr. T. Liefaard
...
Spreker
mr. drs. S. van Lokven
...
Spreker
G.H. Lourens
...
Spreker
mr. R. Maas
...
prof. mr. dr. P.E. Minderhoud Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. mr. dr. P.E. Minderhoud
...
Spreker
mr. E.J.W. Nissen
...
Spreker
prof. mr. dr. P.R. Rodrigues
...
Spreker
B.M.J. Routledge LL.B.
...
mr. P. Scholtes Juridisch PAO Leiden
Spreker
mr. P. Scholtes
...
mr. P.J. Schüller Juridisch PAO Leiden
Spreker
mr. P.J. Schüller
...
prof. Ann Skelton Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. dr. A. Skelton
...
Spreker
mr. M.A. Vegter
...
dr. mr. C. Vlieks Juridisch PAO Leiden
Spreker
dr. mr. C. Vlieks
...
mr. drs. H. de Voer Juridisch PAO Leiden
Spreker
mr. drs. H. de Voer
...
mr. J. de Jong Juridisch PAO Leiden
Spreker
mr. J. Werner
...
Kamerlingh Onnes Gebouw

Steenschuur 25, 2311 ES LEIDEN


Advocaat/rechterlijke macht € 350,-
Kortingstarief leden € 298,-
Kortingstarief specifieke doelgroep zonder punten € 200,-
Kortingstarief studenten € 50,-

Tarieven zijn vrij van BTW

Inclusief lunch, consumpties en digitaal cursusmateriaal