• Startdatum:
 • 7 december 2023
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Aansprakelijkheidsrecht, Bestuurs(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 5

Over de cursus Actualiteiten Overheidsaansprakelijkheidsrecht 2023
In de cursus Actualiteiten Overheidsaansprakelijkheidsrecht worden verschillende actuele ontwikkelingen in het overheidsaansprakelijkheidsrecht belicht. Het gaat daarbij om drie thema’s: aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (verzoekschriftprocedure titel 8.4 Awb, vernietigde besluiten, formele rechtskracht), aansprakelijkheid uit rechtmatige daad (grondslagen, criteria voor nadeelcompensatie) en beïnvloeding van het nationale recht door Europees (EU/EVRM) recht (o.m. aansprakelijkheid voor schending EU-recht, onrechtmatige rechtspraak en handhaving/toezicht op naleving). Ook wordt ingegaan op de aanstaande inwerkingtreding van de Wet nadeelcompensatie (per 1 januari 2024).

Een uitleg bij alle vier de thema's:

I. Titel 8.4 Awb

 • Actualiteiten Titel 8.4 Awb: verzoekschriftprocedure, omgang met € 2500-grens, procedurele aspecten, AVG-jurisprudentie.

II. Onrechtmatige overheidsdaad: materiële aspecten

 • Aansprakelijkheid voor vernietigde besluiten: causaal verband, relativiteit;
 • Aansprakelijkheid voor (herroepen en niet herroepen) primaire besluiten;
 • Formele rechtskracht.

III. Rechtmatige overheidsdaad

 • Actualiteiten art. 1 EP EVRM, normaal maatschappelijk risico, risicoaanvaarding, speciale last;
 • Relatie Omgevingswet en titel 4.5 Awb.

IV. Europees recht

 • Aansprakelijkheid voor schending EU-recht;
 • Onrechtmatige rechtspraak;
 • Gebrekkige naleving van rechtsnormen: het nationale perspectief en het Europese perspectief.

Docenten (onder voorbehoud)

 • Prof. mr. T. Barkhuysen, Partner bij Stibbe N.V. en deeltijdhoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden;
 • Mr. J.H.A. van der Grinten, Advocaat /adviseur bij Van Doorne, docent Universiteit Leiden;
 • Prof. mr. M.K.G. Tjepkema, Unithoofd Kennisunit directie Bestuursrechtspraak Raad van State, hoogleraar overheidsaansprakelijkheid en mijnbouwschade, Open Universiteit.

Doelgroep
Juristen en advocaten

NOvA-punten
De cursus/het seminar is geaccrediteerd met 5 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Mogelijkheden onderwijs op afstand   
De bijeenkomst zal worden opgenomen. Wij streven om de opname na één werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst terugkijken op een moment dat u uitkomt.
Bij deze cursus is deelnemen op afstand helaas niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Donderdag 7 december 2023

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Welkom
Mr. dr. M.K.G. Tjepkema
10:05 Competentieverdeling
Mr. dr. M.K.G. Tjepkema
11:15 Pauze
11:30 Nadeelcompensatie
Mr. dr. M.K.G. Tjepkema
12:45 Lunch
13:30 Onrechtmatige overheidsdaad
Mr. J.H.A. van der Grinten
14:45 Pauze
15:00 Europees recht
Prof. mr. T. Barkhuysen
16:15 Einde programma
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


De locatie volgt binnenkort

€ 595,- (vrij van btw)
€ 297,50 medewerkers Rechtbank Den Haag, kortingscode kan worden opgevraagd bij JPAO (pao@law.leidenuniv.nl)
inclusief lunch, consumpties en digitaal cursusmateriaal