• Startdatum:
 • 17 maart 2022
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 10

In deze basiscursus algemene verordening gegevensbescherming (Avg) is veel aandacht voor praktijkvoorbeelden, die vaak door cursisten worden aangedragen. Want privacy- en gegevensbeschermingsrecht heeft betekenis in de dagelijkse praktijk van advocaten, bedrijfsjuristen, compliance officers, beleidsmedewerkers en vele anderen. Ook de juristen die zich niet specifiek met dit rechtsgebied bezighouden, hebben ermee te maken. In de ondernemingsrechtelijke praktijk, bijvoorbeeld, is er de vraag onder welke voorwaarden klant- of werknemersgegevens in het kader van een due diligence onderzoek mogen worden verstrekt aan een overnemende partij. In het arbeidsrecht leidt het gebruik van sociale media of 'bring your own device' (byod) tot lastige rechtsvragen, evenals het monitoren van internet en e-mail-verkeer op de werkvloer of het doen van pre-employment of in-employment screening. Ook de corona-gerelateerde problemen hebben geleid tot nieuwe privacyvragen, zoals de vraag in hoeverre werkgevers of hotels met thermische camera’s de lichaamstemperatuur mogen meten van werknemers of gasten.

De cursus biedt de cursisten de instrumenten om te herkennen waar zich privacy vragen kunnen voordoen en hoe deze kunnen worden aangepakt.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Inleiding en achtergronden. Wat is privacy en wat zijn de privacywetten? Welke internationale en supranationale regelingen zijn er en wat is de betekenis daarvan? Waarin verschillen de Wbp en de AVG?
 • Reikwijdte en toepassing. Wat zijn persoonsgegevens? Wat niet? Wanneer is een IP-adres een persoonsgegeven en wanneer niet? Wanneer is de wet van toepassing en wanneer niet? Wie hebben er mee te maken? Wanneer kan gebruik worden gemaakt van de uitzondering voor persoonlijke en huishoudelijke gegevensverwerkingen? Welke uitzonderingen zijn er voor journalisten?
 • Regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Wat mag en wat mag niet met persoonsgegevens? Wanneer is toestemming vereist? Wanneer is sprake van toestemming? Wanneer mogen persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld? Wat betekent de wet voor Big Data en Internet-of-Things? Welke rechten en plichten zijn er, en hoe kan daaraan praktisch invulling worden gegeven? Wat kan met vergeetrecht en het recht op gegevensoverdraagbaarheid? Wat is een datalek en wanneer moet dat worden gemeld?
 • Toezicht en handhaving. Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Autoriteit persoonsgegevens? Wanneer gaat Ap over tot handhaving? Welke sancties kan Ap opleggen? En hoe zit het met de boetebevoegdheid van de toezichthouder?
 • Internationale aspecten. Wat zijn Binding Corporate Rules (“BCRs”) en Standard Contractual Clauses (“SCCs”)? Wat betekent de wetgeving voor websites? Waarover gaan het Lindqvist-arrest en het Google Spain-arrest van het Hof van Justitie? Wat zegt het Welitimmo-arrest? Welke beperkingen zijn er gesteld aan de doorgifte van gegevens aan landen buiten de Europese Unie? De stand van zaken met betrekking tot Safe Harbor en Privacy Shield, Casusposities en actualiteiten privacy. Wat is de stand van zaken met betrekking tot ‘cookies’? Wat zijn de privacy-implicaties van online behavorial advertizing ('OBA')? Welke regels gelden er voor direct marketing? Wat gaan de nieuwe ePrivacyregels betekenen?

Hoofddocenten
Prof. mr. dr. G.J. Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij bij de afdeling eLaw@Leiden, Universiteit Leiden, en advocaat/partner bij Pels Rijcken

Docenten
Mr.drs. M.P.F. Reker, advocaat bij Pot Jonker Advocaten te Haarlem
Mr. P.S. De Groot CIPP/E, Advocaat in dienstbetrekking / Functionaris voor de Gegevensbescherming bij PostNL

Mr. J. Koëter, advocaat bij Project Moore Advocaten te Amsterdam
Prof.dr.mr. G-J. Zwenne, voornoemd

Niveau:
* Basisniveau (doorgaans minder dan 1 jaar praktijkervaring in het betreffende vakgebied; weinig tot geen voorkennis aanwezig).

Doelgroep:
De advocaat(-stagiaire) en bedrijfsjuristen of juridisch beleidsmedewerkers met geen of slechts enige kennis van het privacyrecht.

Toegang tot Webinar
Om deel te nemen aan de online bijeenkomst, hoeft u geen software te downloaden.

Enkele werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u per mail informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsruimte. De digitale ontmoetingsruimte treft u op de dag van de bijeenkomst aan in de leeromgeving van het event.

Als u inlogt in de digitale ontmoetingsruimte, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. Indien de bijeenkomst interactief is, kan de docent vragen om uw camera en eventueel uw microfoon te activeren. Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met beeld en geluid: de keuze is aan u.

U bent verantwoordelijk voor een stabiele internet-, audio- en eventuele videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt.

Opname
Het Webinar wordt opgenomen. Het streven is om de opname na 1 werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst dus bekijken op een moment dat het u uitkomt.

Certificaat PO-punten
Om PO-punt(en) te verdienen, dient u na het webinar in de digitale leeromgeving de toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van uw antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op de PO-punt(en). Instructie over het invullen van de toetsvragen en het herkansen van de toets vindt u in het instructiedocument over online onderwijs in de Mijn Juridisch PAO omgeving.

10.00 uur: Inleiding, achtergronden, begrippen
Toepassing van de AVG
Docent: Prof.dr.mr. G-J. Zwenne
11.15 uur: Pauze
11.30 uur: Toepassing van de AVG (vervolg)
Docent: Prof.dr.mr. G-J. Zwenne
12.45 uur: Pauze
13.45 uur: Werking van de AVG (vervolg)
Docent: Prof.dr.mr. G-J. Zwenne
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: De rechten van betrokkenen: de rechtspraak over inzage- en verbeteringsrechten, alsmede vergeetrechten
16.30 uur: Einde
   
Dag 2:

 

   
10.00 uur: Verwerkersovereenkomsten en internationale gegevensdoorgifte
(adequaatheidsbesluiten, safe harbor en privacy shield,
binding corporate rules en standard contractual clauses)
Docent: Mr.drs. M.P.F. Reker
11.15 uur: Pauze
11.30 uur:

Datalekken;  Mr. J. Koëter

12.45 uur: Pauze
13.45 uur: Toezicht en handhaving
Docent; Mr. P.S. de Groot
15.00 uur: Pauze
15.15 uur:

Big Data, Internet of Things en Artificial Intelligence Prof.dr.mr. G-J. Zwenne

16.30 uur: Einde
De Groot docent bij PAO Leiden
Docent
mr. P.S. De Groot
...
mr. J. Koëter - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. J. Koëter
...
mr. drs. M. Reker - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. drs. M.P.F. Reker
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...


Het Webinar Basiscursus AVG 2022 vindt online plaats. U hoeft hiervoor niets te downloaden.
U ontvangt voor aanvang van de bijeenkomst een mail met de inloginstructie naar de digitale ontmoetingsruimte.

€ 1295,- (vrij van btw) inclusief digitaal cursusmateriaal (pdf).