• Startdatum:
 • 30 september 2022
 • Cursusduur:
 • 3 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Gezondheidsrecht, Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 9

Over de cursus
eHealth, zorgrobots en de mogelijkheden van AI, veranderen de zorg. De Covid-19 pandemie heeft de inzet van technologie in een stroomversnelling gebracht. Dit stelt zorgverleners en juristen voor nieuwe vraagstukken: mogen medische gegevens gebruikt worden om een algoritme te trainen? Hoe kunnen patiëntgegevens veilig blijven als er apps worden gebruikt? In de zorg bestaat een waaier aan regels over het verwerken van persoonsgegevens. Zo is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, maar ook geldt het medisch beroepsgeheim uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wetgeving wordt daarbij aangevuld door de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en het voorstel voor de European Health Data Space (EHDS). Welke afzonderlijke doelen zijn met deze verschillende wetten beoogd? En hoe komen deze samen in de toepassing van een concrete medische (informatie)technologie? Waar lopen juristen en zorgprofessionals die in de praktijk van de gezondheidszorg over privacy en gegevensbescherming adviseren tegenaan?

Tijd dus om medische (informatie)technologie in de praktijk en gegevensbescherming in de zorg met elkaar te verbinden. En dat is wat we gaan doen in 3 middagen, zoveel mogelijk op basis van de actualiteit. De stof zal behandeld worden aan de hand van concrete voorbeelden. Het programma is samengesteld met vooraanstaande deskundigen uit de wetenschap en de praktijk. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u de opgedane kennis direct toepassen in uw praktijk.

Onderwerpen die onder meer zullen worden behandeld

 • Actualiteit van Europese ontwikkelingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming & data donorschap?
 • Welke bijzondere regels gelden er voor privacy en gegevensbescherming in de zorg?
 • Medisch beroepsgeheim in de Wet BIG en WGBO; samenhang met de AVG en UAVG
 • Digitale Patiëntenrechten in de Wabvpz.

Welke invloed hebben nieuwe medische (informatie)technologieën in de zorg op de bestaande wetgeving rondom privacy en gegevensbescherming?

Hoofddocent:

 • Mr. dr. T.F.M. (Theo) Hooghiemstra (expert-bestuurder MedMij, directeur/partner bij Hooghiemstra & Partners)

Docenten

 • Prof. dr. N.H. (Niels) Chavannes (Full Professor of Primary Care Medicine, Chair of eHealth Applications in Population Health Management, Head of Prevention & Lifestyle, Research Council LUMC Department of Public Health and Primary Care Leiden University Medical Center (LUMC), the Netherlands, Founder of National eHealth Living Lab (NeLL): www.nell.eu, National Advisor Action Programme Chronic Lung Diseases of LAN)
 • mr. R.C. (Renée)Dekker (juridisch adviseur bij Hooghiemstra & Partners, docent en PhD-onderzoeker bij de Universiteit Twente)
 • Mr. dr. T.F.M. (Theo) Hooghiemstra (expert-bestuurder MedMij, mede-oprichter van Hooghiemstra & Partners)
 • mr. drs. H. (Helen) Hukshorn (mede-oprichter van Hooghiemstra & Partners)
 • Mr. H. (Huub) de Jong, advocaat Turing advocaten
 • Prof. dr. mr. G.J (Gerrit Jan) Zwenne (hoogleraar recht en de informatiemaatschappij Universiteit Leiden en advocaat/partner bij Pels Rijcken)

Doelgroep
Multidisciplinair werken wordt steeds belangrijker als het gaat om de inzet van technologie binnen het primaire zorgproces. Met deze cursus laten we zowel de praktijk in de zorg zien als de juridische kaders op het gebied van privacy en gegevensbescherming die daarbij van belang zijn.

De cursus is bedoeld voor zowel juristen als zorgprofessionals die op het snijvlak van zorg en technologie werken, zoals zorgprofessionals, (Privacy) advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, in-house (privacy) counsels, FG’s en DPO’s, juristen in de zorg, alsmede mensen vanuit andere disciplines die zich in het gezondheids- en gegevensrecht willen verdiepen.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus heeft u in algemeen kennis en inzicht opgedaan:

 • hoe privacy en gegevensbescherming in de zorg in de wet- en regelgeving is gewaarborgd;
 • van de wettelijke vereisten rondom privacy en gegevensbescherming in de zorg;
 • van het doel van privacy en gegevensbescherming in de zorg;
 • hoe de WGBO, AVG, UAVG en Wabvpz zich tot elkaar verhouden;
 • hoe bepaalde nieuwe medische (informatie)technologieën (zoals AI) invloed hebben op de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.
 • in een aantal actuele praktijkvraagstukken (en oplossingsmogelijkheden) op het gebied van privacy en gegevensbescherming in de zorg.

Niveau
Basiskennis: deelnemer heeft beperkte kennis van privacy- en gegevensbeschermingsvraagstukken in zorg.

NOvA-punten
De cursus is geaccrediteerd met 9 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Mogelijkheden onderwijs op afstand   
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst(en) op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u vragen stellen aan de docent(en). U kunt de link om op afstand deel te nemen, vinden in de digitale leeromgeving.

Hiernaast zullen de bijeenkomsten worden opgenomen. Wij streven om de opname na één werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst terugkijken op een moment dat u uitkomt.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Programma & Leerdoelen per dagdeel uitgewerkt:

Vrijdag 30 september 2022
12.30-13.00 uur: Ontvangst
13.00-14.30 uur: College
14.30-14.45 uur: Pauze
14.45-16.15 uur: College

Welkom en Inleiding op de cursus
Hoofddocent: Mr. dr. T. (Theo) Hooghiemstra

Inleiding gezondheidsrecht
Docent: Mr. R. (Renée) Dekker

Verdieping gezondheidsrecht in relatie tot gegevensbescherming
Docent: Mr. dr. T. (Theo) Hooghiemstra

De deelnemer

 • weet wanneer de patiëntenrechten vanuit de WGBO van toepassing zijn;
 • kent in het algemeen de verplichtingen die vallen onder het ‘goed hulpverlenerschap’ (WGBO) en heeft in het bijzonder kennis van het medisch beroepsgeheim;
 • kent het verschil tussen primair en secundair gebruik van data in de zorg;
 • begrijpt wanneer men moet voldoen aan aanvullende voorwaarden uit de Wabvpz.
 • inzicht in de samenhang tussen de WGBO, de AVG en UAVG en digitale patiëntenrechten in de Wabvpz


Vrijdag 7 oktober 2022
12.30-13.00 uur: Ontvangst
13.00-14.30 uur: College
14.30-14.45 uur: Pauze
14.45-16.15 uur: College

Inleiding op de AVG
Docent: Prof.mr. G.-J. (Gerrit-Jan) Zwenne

IT-contractering in de zorg: gegevensbescherming vertaald naar de contractenpraktijk
Docent: Mr. H. (Huub) de Jong

De deelnemer

 • weet welke regels vanuit het privacy en gegevensbescherming (AVG en UAVG) worden gesteld aan het verwerken van gezondheidsgegevens


Vrijdag 14 oktober 2022
12.30-13.00 uur: Ontvangst
13.00-14.30 uur: College
14.30-14.45 uur: Pauze
14.45-16.15 uur: College

Actuele en te verwachten medische en technologische ontwikkelingen
Docent: Prof. dr. N.H. (Niels) Chavannes

Actuele en toekomstige ontwikkelingen privacy en gegevensbescherming
Docent: Mr. dr. T.F.M.  (Theo) Hooghiemstra

De deelnemer:

 • heeft vanuit concrete voorbeelden van toepassing van bestaande apps en eHealth inzicht in privacy en gegevensbescherming;
 • Heeft inzicht in hoe bepaalde nieuwe medische technologieën (zoals AI) invloed hebben op de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming;
 • Begrijpt hoe in een vroeg stadium technisch en organisatorisch, zorgvuldige omgang met gezondheidsgegevens kan worden afgedwongen (data protection by design);
 • weet welke ontwikkelingen zich op Europees niveau voordoen op het gebied van privacy en gegevensbescherming in de zorg;
 • Heeft inzicht in actuele vraagstukken die zich op het gebied van privacy en gegevensbescherming in de zorg kunnen voordoen en mogelijke oplossingsrichtingen.
Cursusleider
mr. dr. T.F.M. Hooghiemstra
...
Docent
prof. dr. N.H. Chavannes
...
Renee Dekker
Docent
mr. R.C. Dekker
...
Docent
mr. dr. T.F.M. Hooghiemstra
...
Docent
mr. H. de Jong
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


Prijs
€ 895,00 vrij van BTW, inclusief digitaal cursusmateriaal en consumpties
€50 korting voor leden van de VPR-A en de VPR