• Startdatum:
  • 9 september 2022
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Rechtsgebied:
  • Algemeen
  • Soort:
  • Congres
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 2

Leiden Revisited is al jaren hét alumni event van de faculteit der Rechtsgeleerdheid. We zijn zeer verheugd dat we elkaar dit jaar weer live kunnen zien. Dit jaar vroegen we jullie, onze alumni, om bij te dragen aan de invulling van het programma. Daarom hoorden we graag welke onderwerpen jullie interessant, actueel of noodzakelijk vinden om te bespreken. Wat ontzettend leuk dat u massaal heeft gereageerd met ideeën en suggesties voor de onderwerpen van de sessies voor de Leiden Revisited Conferentie. De komende weken gaan we aan de slag met de concrete invulling van de sessies.

Tipje van de sluier: we hebben voor ieder wat wils, van digitalisering en het recht tot mediation skills zo zullen er parallelsessies zijn van Intellectueel Eigendom (laatste nieuws en wetswijzigingen, hoogleraar Dirk Visser), over digitalisering/AI en internationaal recht en de oorlog in Oekraïne. Natuurlijk sluiten we, zoals vanouds, weer af met een gezellige borrel en buffet. 

Kortom, we zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor het, dit jaar gelukkig weer live, alumni event van onze/uw faculteit. Dit jaar zal Leiden Revisited plaatsvinden in het Kamerlingh Onnes Gebouw. U kunt dan weer even genieten van het studentenleven. 

U kunt zich al aanmelden, de inschrijving van de parallel sessies volgt later. Deze worden via de mail verstuurd waarbij u kunt aangeven welke sessie u zou willen bijwonen. Hier kunt u een top 3 aangeven, zodat we u kunnen indelen bij uw gewenste sessie.    

Wij zien uit naar uw komst!

Hartelijke groet,

Prof. dr. Joanne van der Leun
Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Universiteit Leiden

Programma vrijdag 9 september 
15:00-15:30 inloop
15:30-15:50 plenaire sessie - welkom door Joanne van der Leun
15:50-16:00 naar parallel sessies
16:00-17:30 parallel sessies
17.30 - 20.00 borrel & buffet

Parallelsessie 1: Ontwikkelingen IE onderwijs & onderzoek in Leiden 
Merkenrecht - Marjolein Bronneman
Duurzaamheid en IE - Charlotte Vrendenbarg
Auteursrecht - Dirk Visser

Parallelsessie 2: Business-Mediation - Arnaud Booij
In deze sessie bespreekt Arnaud Booij de ontwikkeling van de business mediation in Nederland. Steeds vaker worden ingewikkelde geschillen door middel van mediation opgelost. Wat zijn daarvan de voor-en nadelen? Waarom neemt business mediation zo’n grote vlucht? Wat is de rol van een advocaat in dit proces? Na afloop weten de deelnemers in wat voor situaties mediation een oplossing kan bieden.

Parallelsessie 3: Digitalisering & privaatrecht - Tycho de Graaf (Hybride)
Artificial Intelligence (AI) is volgens het WRR-rapport Opgave AI “een systeemtechnologie die de samenleving fundamenteel zal veranderen.” Het gebruik van AI leidt tot veel vragen waarover Leidse wetenschappers zich buigen in het interdisciplinaire SAILS-programma. Vanuit privaatrechtelijk perspectief valt daarbij te denken aan vragen zoals: wanneer is een verkocht AI-systeem (non-)conform en wie is waarvoor aansprakelijk als door het gebruik van een AI-systeem schade wordt veroorzaakt? In deze sessie zullen daarop betrekking hebbende wetgevingsvoorstellen en wetgeving in vogelvlucht worden besproken. (Hybride)


Parallelsessie 4: Actualiteiten Privacy- en Gegevensbeschermingsrecht Gerrit-Jan Zwenne
Gerrit-Jan Zwenne bespreekt met u ontwikkelingen in het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Hij gaat onder andere in op de lopende collectieve acties waarin namens miljoenen individuen schadevergoeding wordt gevorderd voor overtredingen van de Avg. Ook bespreekt hij de EDPB-richtsnoeren over het inzagerecht en hoe die zich verhouden met de rechtspraak daarover. Verder aandacht voor de VoetbalTV-zaak en andere lopende procedures, zoals die van de KNLTB en de gemeente Enschede.

Parallelsessie 5: De nieuwe omgevingswet - Jan de Heer

Parallelsessie 6: De modernisering van het wetboek van strafvordering - Jan Crijns
Het traject Modernisering van het Wetboek van Strafvordering gaat een nieuwe fase in. In het voorjaar is het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het conceptwetsvoorstel naar de minister van Justitie & Veiligheid gezonden. De in de komende maanden te verwachten indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer markeert vervolgens een nieuwe fase van dit omvangrijke wetgevingstraject, dat veel en vergaande implicaties zal hebben voor de strafrechtspraktijk. Tijdens deze sessie zal u op hoofdlijnen worden bijgepraat over de laatste stand van zaken en de belangrijkste veranderingen

Parallelsessie 7: Actuele stand arbeidsrecht Stefan Sagel
Recente arbeidsrechtelijke rechtspraak van de Hoge Raad: ontbinding op verzoek van de werknemer, #Metoo en wijziging van arbeidsvoorwaarden.

Parallelsessie 8: Urgenda de wereld rond. Gaan rechtszaken het klimaat redden? - Margaretha Wewerinke

Klimaatverandering wordt in toenemende mate gezien als een bedreiging voor de mensheid. Dit besef heeft in vele landen geleid tot rechtszaken tegen overheden en bedrijven. In steeds meer van dergelijke zaken wordt een beroep gedaan op fundamentele rechten. In deze sessie bespreken we de rol van de Urgenda-uitspraak in de mondiale verspreiding van deze trend. Ook bespreken we de mogelijke gevolgen van gerechtelijke uitspraken over het klimaat. Hoe heeft de Urgenda-zaak rechtszaken elders ter wereld geïnspireerd? Wat is er tot dusver bereikt met deze zaken? Waar verschilt de benadering van buitenlandse rechters van de Nederlandse als het gaat om vraagstukken als de scheiding der machten? Wat kunnen we verwachten van de Shell-klimaatzaak, zowel op nationaal niveau als internationaal? Deelnemers aan de sessie worden uitgenodigd om vanuit hun eigen kennis en expertise aan de discussie bij te dragen. 

 

 

mr. dr. J.A. Booij - Juridisch PAO Leiden
Spreker
mr. dr. J.A. Booij
...
Spreker
mr. M. Bronneman
...
prof. mr. J.H. Crijns - Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. mr. J.H. Crijns
...
de graaf docent bij pao leiden
Spreker
prof. mr. T.J. de Graaf
...
Spreker
mr. R.J. de Heer
...
Spreker
prof. dr. J.P. van der Leun
...
Spreker
prof. mr. S.F. Sagel
...
Dirk Visser docent bij PAO Leiden
Spreker
prof. mr. D.J.G. Visser
...
mr. dr. C.J.S. Vrendenbarg Juridisch PAO Leiden
Spreker
mr. dr. C.J.S. Vrendenbarg
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Kamerlingh Onnes Gebouw

Steenschuur 25, 2311 ES LEIDEN


Kamerlingh Onnes gebouw
Steenschuur 25, 2311 ES Leiden
 

Leiden Revisited fysieke deelname | €25,-
Leiden Revisited online deelname - alleen digitalisering | Gratis
Leiden Revisited studenten | Gratis (inschrijven met umail)

Maak hier uw keuze

Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven