• Startdatum:
 • 3 juni 2021
 • Cursusduur:
 • 3 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Gezondheidsrecht, Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Cursus

eHealth, zorgrobots en de mogelijkheden van AI, veranderen de zorg. De Covid-19 pandemie heeft de inzet van technologie in een stroomversnelling gebracht. Dit stelt zorgverleners en juristen voor nieuwe vraagstukken: mogen medische gegevens gebruikt worden om een algoritme te trainen? Hoe kunnen patiëntgegevens veilig blijven als er apps worden gebruikt? In de zorg bestaat een waaier aan regels over het verwerken van persoonsgegevens. Zo is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, maar ook geldt het medisch beroepsgeheim uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wetgeving wordt daarbij aangevuld door de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Welke afzonderlijke doelen zijn met deze verschillende wetten beoogd? En hoe komen deze samen in de toepassing van een concrete medische technologie? Waar lopen juristen en zorgprofessionals die in de praktijk van de gezondheidszorg met nieuwe technologieën bezig zijn of hierover adviseren tegenaan?

Tijd dus om medische technologie in de praktijk en gegevensbescherming in de zorg met elkaar te verbinden. En dat is wat we gaan doen in onze 3 webinars, zoveel mogelijk op basis van de actualiteit. In deze webinars zal de stof behandeld worden aan de hand van concrete voorbeelden. Het programma is samengesteld met hulp van vooraanstaande deskundigen uit de wetenschap en praktijk. Na het volgen van deze webinars bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u de opgedane kennis direct toepassen in uw praktijk.

Onderwerpen die zullen worden behandeld

 • Actualiteit van Europese ontwikkelingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming & data donorschap?
 • Welke bijzondere regels gelden er voor privacy en gegevensbescherming in de zorg?
 • Medisch beroepsgeheim in de Wet BIG en WGBO; samenhang met de AVG en UAVG.
 • Digitale patiëntenrechten in de Wabvpz
 • Welke invloed hebben nieuwe medische technologieën in de zorg op de bestaande wetgeving rondom privacy en gegevensbescherming? En wat betekent het patiëntgeheim in deze context

Docenten

 • mr. dr. T. Hooghiemstra (expert-bestuurder MedMij, directeur/partner bij Hooghiemstra & Partners)
 • mr. R.C. Dekker (juridisch adviseur bij Hooghiemstra & Partners, docent en PhD-onderzoeker bij de Universiteit Twente)
 • mr. drs. H. Hukshorn (partner bij Hooghiemstra & Partners)
 • drs. ir. R. Roozendaal (Directeur Informatiebeleid en CIO bij het ministerie van VWS)
 • Prof. dr. mr. G.J Zwenne (hoogleraar recht en de informatiemaatschappij Universiteit Leiden en advocaat/partner bij Pels Rijcken)

Doelgroep
De webinars zijn bedoeld voor zowel juristen als zorgprofessionals die op het snijvlak van zorg en technologie werken. Multidiciplinair werken wordt steeds belangrijker als het gaat om de inzet van technologie binnen het primaire zorgproces, met deze webinars laten we zowel de praktijk in de zorg zien als de juridische kaders op het gebied van privacy en gegevensbescherming die daarbij van belang zijn.

Zorgprofessionals, (Privacy) advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, in-house (privacy) counsels, FG’s en DPO’s, juristen in de zorg, alsmede mensen vanuit andere disciplines die zich in het gezondheids- en gegevensrecht willen verdiepen.

Leerdoelen
De deelnemer heeft in het algemeen:

 • Inzicht in hoe privacy en gegevensbescherming in de zorg in de wet- en regelgeving is gewaarborgd;
 • Kennis van wettelijke vereisten rondom privacy en gegevensbescherming in de zorg;
 • Begrijpt het doel van privacy en gegevensbescherming in de zorg;
 • Heeft inzicht in hoe de WGBO, AVG, UAVG en Wabvpz zich tot elkaar verhouden;
 • Heeft inzicht in hoe bepaalde nieuwe medische technologieën (zoals AI) invloed hebben op de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.
 • Heeft inzicht in een aantal actuele praktijkvraagstukken (en oplossingsmogelijkheden) op het gebied van privacy en gegevensbescherming in de zorg.

Leerdoelen per dagdeel:

3 juni 2021 Dagdeel 1, de deelnemer:

 • Weet wanneer de patiëntenrechten vanuit de WGBO van toepassing zijn;
 • Kent in het algemeen de verplichtingen die vallen onder het ‘goed hulpverlenerschap’ (WGBO) en heeft in het bijzonder kennis van het medisch beroepsgeheim;

10 juni 2021 Dagdeel 2, de deelnemer:

 • Weet welke regels vanuit het privacy en gegevensbescherming (AVG en UAVG) worden gesteld aan het verwerken van gezondheidsgegevens;
 • Heeft vanuit concrete voorbeelden van toepassing van bestaande apps en eHealth inzicht in privacy en gegevensbescherming;
 • Weet welke ontwikkelingen zich op Europees niveau voordoen op het gebied van privacy en gegevensbescherming in de zorg; 
 • Kent het verschil tussen primair en secundair gebruik van data in de zorg;
 • Begrijpt wanneer men moet voldoen aan aanvullende voorwaarden uit de Wabvpz;

24 juni 2021 Dagdeel 3, de deelnemer:

 • Heeft inzicht in hoe bepaalde nieuwe medische technologieën (zoals AI) invloed hebben op de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming;
 • Begrijpt hoe in een vroeg stadium technisch en organisatorisch, zorgvuldige omgang met gezondheidsgegevens kan worden afgedwongen (data protection by design);
 • Heeft inzicht in de omgang met gezondheidsgegevens aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld met de CoronaMelder;
 • Heeft inzicht in actuele vraagstukken die zich op het gebied van privacy en gegevensbescherming in de zorg kunnen voordoen en mogelijke oplossingsrichtingen;

Toegang tot de webinar
De webinar Privacy en gegevensbescherming in de zorg vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via internetbrowser Google Chrome.

U ontvangt enkele dagen voor het webinar plaatsvindt een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u.

U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. 

De webinar wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname. 

Certificaat PO-punten
Advocaten die een certificaat met PO-punten wensen te ontvangen, dienen na afloop van de webinar toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op uw punt/punten. Bij goed gevolg ontvangt u per mail het certificaat. Indien u de toets niet heeft gehaald, ontvangt u bericht en kunt u de toetsvragen opnieuw beantwoorden.

 

Cursusdagen: 3, 10 en 24 juni 2021

Programma:

12.45 uur: Inloggen in de Liveroom                                                           
13.00 uur: College
14.30 uur: Pauze
14.45 uur: College
16.15 uur: Einde


Leerdoelen per dagdeel:

3 juni 2021 | Dagdeel 1, de deelnemer:

 • Weet wanneer de patiëntenrechten vanuit de WGBO van toepassing zijn;
 • Kent in het algemeen de verplichtingen die vallen onder het ‘goed hulpverlenerschap’ (WGBO) en heeft in het bijzonder kennis van het medisch beroepsgeheim;

10 juni 2021 | Dagdeel 2, de deelnemer:

 • Weet welke regels vanuit het privacy en gegevensbescherming (AVG en UAVG) worden gesteld aan het verwerken van gezondheidsgegevens;
 • Heeft vanuit concrete voorbeelden van toepassing van bestaande apps en eHealth inzicht in privacy en gegevensbescherming;
 • Weet welke ontwikkelingen zich op Europees niveau voordoen op het gebied van privacy en gegevensbescherming in de zorg; 
 • Kent het verschil tussen primair en secundair gebruik van data in de zorg;
 • Begrijpt wanneer men moet voldoen aan aanvullende voorwaarden uit de Wabvpz;

24 juni 2021 | Dagdeel 3, de deelnemer:

 • Heeft inzicht in hoe bepaalde nieuwe medische technologieën (zoals AI) invloed hebben op de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming;
 • Begrijpt hoe in een vroeg stadium technisch en organisatorisch, zorgvuldige omgang met gezondheidsgegevens kan worden afgedwongen (data protection by design);
 • Heeft inzicht in de omgang met gezondheidsgegevens aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld met de CoronaMelder;
 • Heeft inzicht in actuele vraagstukken die zich op het gebied van privacy en gegevensbescherming in de zorg kunnen voordoen en mogelijke oplossingsrichtingen;
Renee Dekker
Docent
mr. R.C. Dekker
...
Docent
mr. dr. Th. Hooghiemstra
...
Docent
mr. drs. H. Hukshorn
...
Docent Roozendaal
Docent
drs. ir. R. Roozendaal
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...


Het Webinar Privacy en gegevensbescherming in de zorg vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room. 

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving. 

€ 895,00 vrij van BTW
€50 korting voor leden van van de VPR-A en de VPR  
Stuur een e-mail naar pao@law.leidenuniv.nl voor het opvragen van de kortingscode.