• Startdatum:
 • 5 maart 2021
 • Cursusduur:
 • 6 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht, Criminologie, Privacy en ICT recht, Straf(proces)recht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 30

Cybercriminaliteit groeit, terwijl traditionele criminaliteit daalt, zo rapporteert het CBS. Delicten als computervredebreuk (‘hacken’) en online oplichting komen relatief veel voor in Nederland en de kans is groot dat u daar in uw professionele praktijk mee te maken krijgt. Het is daarom van belang kennis op te doen over cybercriminaliteit met de laatste strafrechtelijke en criminologische inzichten. Ook juristen die zich niet specifiek met dit vakgebied bezig houden, kan deze leergang interessant zijn. Het is immers actueler dan ooit en ook mensen zonder een gedegen kennis, komen er meer in aanraking in de praktijk of tijdens hun werk.

In deze 6-daagse leergang Cybercriminaliteit krijgt u inzicht in de verschillende verschijningsvormen en strafbaarstellingen van cybercriminaliteit. Deelnemers leren meer over daders en slachtoffers van cybercriminaliteit in Nederland en over de opsporing en handhaving van cybercriminaliteit. Met de docenten kijkt u onder andere mee in de donkere wereld van darknet markets, behandelt u actuele casussen en komen vraagstukken bij digitale opsporing uitgebreid aan bod.

Hoofddocent

 • Prof. mr. dr. J.J. Oerlemans, bijzonder hoogleraar Inlichtingen en Recht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij is tevens lid van de expertgroep van het Kenniscentrum Cybercrime van het Gerechtshof Den Haag. Oerlemans schrijft al meer dan 10 jaar over cybercriminaliteit en digitale opsporing.

Veel van de andere docenten zijn gepromoveerd op een strafrechtelijk of criminologisch proefschrift op het gebied van cybercriminaliteit of werken al jaren op topniveau in bijvoorbeeld de politiepraktijk of bij het Openbaar Miniserie. Deze academische kennis en inzichten uit de praktijk brengt een unieke bundel van kennis waar deelnemers gebruik van kunnen maken.

Doelstelling en vorm de opleiding
In de opleiding krijgt u in zes lesdagen (in totaal 30 uur) onderwijs op wetenschappelijk niveau. De contactbijeenkomsten zijn interactief, waarbij met voorbeelden en casussen de deelnemers worden geprikkeld tot discussie en reflectie. Voorafgaand aan de lesdagen wordt het onderwijsmateriaal, waaronder literatuur en video’s, aan de deelnemers beschikbaar gesteld. Deelnemers zijn aan het einde van de cursus uitstekend voorbereid in de strafrechtspraktijk met zaken van cybercriminaliteit te werken

Doelgroep
De leergang Cybercriminaliteit is gericht op professionals die zich bezighouden met strafrecht, de reclassering, leden van de rechtspraak en advocaten die zich willen specialiseren in dit vakgebied. De leergang staat ook open voor andere academici met interesse in cybercriminaliteit.

Toetsing en examen
De opgedane kennis wordt getoetst aan de hand van enkele (optionele) opdrachten ter voorbereiding van de lesdagen. De opleiding wordt afgesloten met een (optioneel) mondeling examen, dat wordt afgenomen aan de hand van een casus die de deelnemer 40 minuten voor het examen kan bestuderen. Het is toegestaan bij het bestuderen van de casus en tijdens het examen gebruik te maken van literatuur, wetbundels of zelf uitgeprinte wet- en regelgeving.

Waarom de leergang Cybercriminaliteit volgen bij Juridisch PAO Leiden?

 • Verdiep u in korte tijd in de nieuwe vorm van criminaliteit
 • In de Mijn JPAO leeromgeving treft u digitaal cursusmateriaal, bestaande uit literatuur en video’s. Dit kunt u gebruiken ter voorbereiding op de bijeenkomsten en ten alle tijden als naslagwerk
 • Gedoceerd door wetenschappelijke- en praktijkgerichte experts op het gebied van cybercriminaliteit
 • Interactie tijdens de bijeenkomsten wordt gestimuleerd door het bespreken van voorbeelden uit uw eigen praktijk en casussen
 • Onderlinge kennisdeling en mogelijkheid tot netwerken
 • Het onderwijs vindt plaats op de prachtige cursuslocatie de Oude Leidse Sterrewacht

Coronamaatregelen cursuslocatie
De coronamaatregelen worden uiteraard in acht genomen. Er zijn voldoende grote zalen aanwezig voor circa 24 deelnemers. Onze cursuslocatie is met loopinstructies, schermen en extra hygiënemaatregelen aangepast om een veilige onderwijsbijeenkomst mogelijk te maken. Overal in het gebouw geldt de norm van 1,5 meter afstand. We houden als cursist, spreker en medewerker 1,5 meter afstand aan voor, tijdens en na de bijeenkomst, alsmede tijdens de lunch en breaks. Als fysieke bijeenkomsten onverhoopt niet mogelijk zijn, wordt het onderwijs digitaal aangeboden d.m.v. opnames en interactieve sessies met de docenten.

Aantal cursisten en wachtlijstbeleid
Aan de opleiding kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen. Wij adviseren u daarom tijdig aan te melden.

Vragen
Voor vragen kunt u een mail sturen naar opleidingsmanager W.J. Moolenaar.

Dag 1 – Digitalisering en criminaliteit – 5 maart 2021 (09.30 - 16.15 uur)

Docenten: prof. mr. dr. J.J. Oerlemans en mr. M. Egberts

 • Opening opleiding  
 • Introductie techniek en cybercriminaliteit
 • Inleiding cybercriminaliteit
 • Enkele verschijningsvormen van cybercriminaliteit en strafbaarstellingen.

Dag 2 – Cybercriminaliteit in Nederland – 26 maart 2021 (09.30 - 16.15 uur) 

Docenten: dr. M. Weulen Kranenbarg Msc en dr. mr. E.G. van ’t Zand

 • Daders
 • Slachtoffers
 • Interventies

Dag 3 – Serious game: cybercrime – 16 april 2021 (09.30 - 16.15 uur)

Docenten: B. de Winter, prof. dr. mr. G.J. Zwenne en prof. mr. dr. J.J. Oerlemans

 • Wat als je wordt gehackt?
 • Ethisch hacken
 • Cybercrime voor bedrijfsjuristen

Dag 4 – Digitale opsporing – 23 april 2021 (09.30 - 16.15 uur)

Docenten: mr. M. Egberts, mr. L.J.A. van Zwieten en prof. mr. dr. J.J. Oerlemans

 • Introductie digitale opsporing
 • Bijzondere opsporingsbevoegdheden in een digitale context
 • Jurisdictie

Dag 5 – Bestrijding van cybercriminaliteit – 21 mei 2021  (09.30 - 16.15 uur)

Docenten: R.S. van Wegberg MSc en dr. mr. E.H.A. van de Sandt

 • Operaties op darknet markets
 • Intelligence en cybercrime
 • Bestrijdingstrategieën voor cybercriminaliteit

Dag 6 - Digitaal bewijs – 28 mei 2021 (09.30 - 16.15 uur)

Docenten: Dr. ir. H. Henseler & prof. mr. dr. J.J. Oerlemans

 • Digitaal bewijs en cybercriminaliteit
 • Digitaal bewijs in strafzaken
 • Discussie en vragen van deelnemers

Mondeling examen – 3-4 juni

oerlemans docent bij pao leiden
Cursusleider
prof. mr. dr. J.J. Oerlemans
...
De Oude Sterrewacht in de zomer
Docent
mr. M. Egberts
...
Docent
dr. ir. J. Henseler
...
oerlemans docent bij pao leiden
Docent
prof. mr. dr. J.J. Oerlemans
...
De Oude Sterrewacht in de zomer
Docent
dr. mr. E.H.A. van de Sandt
...
Docent
R.S. van Wegberg Msc
...
Docent
dr. M. Weulen Kranenbarg Msc
...
de winter docent bij pao leiden
Docent
B. de Winter
...
Docent
dr. mr. E.G. van 't Zand-Kurtovic
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Docent
mr. L.J.A. van Zwieten
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


Onze cursuslocatie, de Oude Sterrewacht, voldoet aan de gestelde coronamaatregelen van het RIVM en de Universiteit Leiden. We houden als cursist, spreker en medewerker 1,5 meter afstand voor, tijdens en na de bijeenkomst, tijdens de lunch en breaks.

Op onze cursuslocatie nemen wij extra hygiënemaatregelen en maken op frequente tijdstippen schoon. U bent van harte welkom bij een van onze fysieke cursussen en opleidingen.

Mochten wij genoodzaakt zijn de bijeenkomsten niet op locatie aan te bieden, dan zullen we deze alsnog online aanbieden en u daarover informeren.

Onze onderwijsbijeenkomsten zullen de komende periode op kleine schaal plaatsvinden. Daarom geldt een maximum aantal deelnemers waaraan wij ons strict moeten houden.

Bekijk de updates van de Universiteit Leiden en onze veelgestelde vragen over postacademisch onderwijs op locatie.

€2750,00 (Vrij van Btw)