• Startdatum:
 • 25 november 2019
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Burgerlijk(proces)recht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 10
 • PE Cassatie:
 • 10

De cursus behandelt op praktijkgerichte wijze het civiele procesrecht.
De nadruk ligt op de procesrechtelijke jurisprudentie van de Hoge Raad en hoe daarvan gebruik kan worden gemaakt. Er zal vooral aandacht worden besteed aan de procedurele kansen en valkuilen die zich gedurende de behandeling van een zaak aan beide zijden voordoen. Deze kansen en valkuilen worden aan de hand van casusposities besproken voor de bodemprocedure en het kort geding, zowel in eerste aanleg, als in hoger beroep.

De cursus bouwt voort op de basiskennis van het civiele procesrecht, die bekend wordt verondersteld. Van de cursisten wordt een actieve inbreng verwacht. Daartoe zullen korte inleidende colleges worden gevolgd door het in groepjes bestuderen van casusposities, die vervolgens plenair worden besproken. Er is alle ruimte voor discussie en vragen.
Vragen mogen ook op voorhand worden ingestuurd, zodat zij tijdens de cursus kunnen worden behandeld.

Leerdoel
Na een inleiding op het onderwerp en besprekingen met korte casus en praktijksituaties kunnen de belangrijkste onderdelen van het burgerlijk procesrecht effectief worden toegepast naar de laatste stand van zaken.
 

Niveau
Verdiepingsniveau: meer dan 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; cursisten beschikken over een behoorlijke basiskennis burgerlijk procesrecht.

Doelgroep
Advocaten, advocaat-stagiaires en andere juristen.

Programma:

Dag 1 25 november
09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur: Enkele toepassingen van beginselen van burgerlijk procesrecht waaronder:
 • toegang tot de rechter (procesbelang)
 • hoor en wederhoor
 • partij-autonomie
 • berechting binnen een redelijke termijn
Een en ander in het licht van het verloop van de procedure en procestechniek
11.00 uur: Bestudering casuspositie in groepjes
11.20 uur: Pauze
11.30 uur: Plenaire behandeling met aanvulling van kennishiaten
12.00 uur: Behandeling bewijsrecht; bewijslastverdeling; bewijsnood
12.45 uur: Lunch
13.45 uur: Voortzetting behandeling bewijsrecht; bewijsaanbod en bewijsopdracht
14.45 uur: Bestudering casus met problemen van bewijslevering, in groepjes
15.05 uur: Pauze
15.15 uur: Plenaire bespreking casusposities met aanvulling van kennishiaten
16.30 uur: Einde


 

Dag 2 9 december
09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur: Inleiding; behandeling van het hoger beroep
 • appellabiliteit
 • procesbelang in hoger beroep
 • devolutieve werking
11.30 uur: Plenaire bespreking van casusposities
11.50 uur: Pauze
12.00 uur: Mondelinge behandelingen, comparitie en pleidooi do’s en dont’s
12.45 uur: Lunch
13.45 uur: Behandeling conservatoir beslag en behandeling executiegeschillen
14.45 uur: Pauze
15.00 uur: Tips en tricks voor het kort geding
15.15 uur: Voortzetting bespreking met keuzeonderwerpen en eventueel overgebleven casusposities.
Afronding
16.30 uur: Einde
Docent
dr. mr. J.P. Heering
...
jerre de jong docent pao leiden
Docent
mr. J.W. de Jong
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 825,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en cursusmateriaal