• Startdatum:
  • 2 december 2019
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Rechtsgebied:
  • Straf(proces)recht
  • Soort:
  • Cursus
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 4

In een kort tijdsbestek krijgt u praktische inzichten aangereikt in onderwerpen als forensisch interpreteren en concluderen (logica, bewijskracht) en strategieën om hiermee om te gaan, en het voorkomen van onterechte conclusies. Ook rechters zijn immers vatbaar voor valkuilen in het redeneren met bewijs, het negeren van feiten, en het over- of onderschatten van de bewijskracht van informatie. De interpretatie van bewijs in het strafrecht speelt een belangrijke rol in zowel het zelf redeneren met bewijs door de jurist, als in de wisselwerking met de forensisch deskundige. Door met kennis van zaken elkaars taal te verstaan en op passende wijze te communiceren kunt u optimaal geïnformeerd worden over juist die vragen die voor u het meest relevant zijn.

Deze onderwerpen zullen uitgebreid en aan de hand van veel voorbeelden aan de orde komen tijdens deze bijeenkomst evenals recente ontwikkelingen.
 

Doelgroep:
Advocaten, rechterlijke macht, (jeugd)officieren van justitie en overig geïnteresseerden

Niveau:
Verdiepingsniveau: minimaal 1 jaar ervaring in het betreffende vakgebied; voor deelname wordt basiskennis strafrecht aanwezig verondersteld.

15.30 uur: Ontvangst met koffie en thee                                                                             
16.00 uur: College
18.00 uur: Diner
19.00 uur: College
21.00 uur: Einde
aben docent bij pao leiden
Docent
mr. D.J.C. Aben
...
Docent
prof. dr. C.E.H. Berger
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 375,= (vrij van btw) inclusief diner, consumpties en digitaal cursusmateriaal.

Tevens zal aan alle deelnemers het boek “Interpreting Evidence” (Bernard Robertson, 2016) worden verstrekt.