• Startdatum:
 • 27 mei 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Jeugdrecht, Straf(proces)recht
 • Soort:
 • Congres
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 6
 • MFN:
 • 6

Op maandag 27 mei 2019 organiseert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden een juridisch congres rondom het thema gesloten jeugdhulp.

Recent is een tweetal proefschriften verschenen over de gesloten jeugdhulp. Ook is er in de media momenteel veel aandacht voor gesloten jeugdhulp, waarbij veel kritiek te horen is op onder meer de toegang tot gesloten jeugdhulp en vrijheidsbeperkingen tijdens gesloten jeugdhulp, waaronder het gebruik van de isoleercel. Dit alles roept de vraag op, hoe toekomstbestendig de gesloten jeugdhulp is. Tijdens deze studiedag zullen de bevindingen uit de beide dissertaties over gesloten jeugdhulp worden gepresenteerd en zal er vanuit verschillende perspectieven worden gereflecteerd op deze bevindingen en aanbevelingen.

Doelgroep
Dit congres is gericht op rechters, advocaten, jeugdofficieren van justitie, wetgevingsjuristen, beleidsmakers, academici en overige professionals die zich bezighouden met Jeugdhulp.

Congresleiding
Prof. mr. drs. Mariëlle Bruning – Hoogleraar Jeugdrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

Dit congres is een initiatief van de Afdeling Jeugdrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, in het kader van het facultaire onderzoeksprogramma ‘Coherent privaatrecht’.

 

Programma

Dagvoorzitter: Prof. mr. drs. Mariëlle Bruning

09:00 uur: Ontvangst: registratie, koffie en thee
09:30 uur: Opening congres
prof. mr. drs. Mariëlle Bruning, hoogleraar Jeugdrecht Universiteit Leiden
09:45 uur: De legitimiteit van het gedwongen behandelen van minderjarigen in de domeinen van
het jeugdstrafrecht, de jeugdzorg en de (forensische) kinder- en jeugdpsychiatrie
mr. dr. Maria de Jong-de Kruijf, docent afdeling Jeugdrecht Universiteit Leiden
10:30 uur: Het leef- en werkklimaat in de residentiële jeugdhulp
mr. dr. Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg bij het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden
11:15 uur: Koffie en thee
11:45 uur: Repressie in de residentiële jeugdzorg
mr. dr. Sophie de Valk, adviseur Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling
12:30 uur: Vragen en discussie
13:00 uur: Lunch
13:45 uur: Perspectief: behandeling
dr. Lieke van Domburgh, Pluryn Nijmegen
14:30 uur: Perspectief: advocatuur
mr. drs. Marije Jeltes, docent afdeling Jeugdrecht Universiteit Leiden
15.00 uur: Perspectief: rechterlijke macht
mr. Ellen van Kalveen, rechter rechtbank Midden-Nederland, voorzitter expertgroep jeugdrechters
15:30 uur: Koffie en thee
15:45 uur: Perspectief: politiek
drs. Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid (Groen LInks)
16.15 uur: Actualiteiten gesloten jeugdhulp
mr. Maartje Berger, jurist bij Defence for Children en MfN-registermediator / NJCM-werkgroep Jeugd
17:00 uur: Afsluiting en borrel
prof. mr. M.R. Bruning Juridisch PAO Leiden
Dagvoorzitter
prof. mr. M.R. Bruning
...
Spreker
mr. M. Berger
...
prof. mr. M.R. Bruning Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. mr. M.R. Bruning
...
Spreker
dr. L. van Domburgh
...
Spreker
mr. dr. P. van der Helm
...
docent jeltes strafrecht pao leiden
Spreker
mr. drs. M. Jeltes
...
Mr.dr. M.P. de Jong-de Kruijf LLM MSc Leiden Law Academy
Spreker
mr. dr. M.P. de Jong-de Kruijf Msc LL.M BA
...
Spreker
mr. E.A.A. van Kalveen
...
Spreker
mr. dr. S. de Valk
...
Spreker
drs. L. Westerveld
...
Juridische Faculteit Universiteit Leiden, Kamerlingh Onnes Gebouw

Steenschuur 25, Leiden


€ 250,= (vrij van btw) voor advocatuur.
€ 150,= (vrij van btw) voor overige deelnemers.
€ 25,= (vrij van btw) voor fulltime studenten Universiteit Leiden

Genoemde bedragen zijn inclusief consumpties, lunch en borrel.