• Startdatum:
 • 28 maart 2019
 • Cursusduur:
 • 7 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Aansprakelijkheidsrecht, Burgerlijk(proces)recht, Consumentenrecht, Goederenrecht, Verbintenissen- en contractenrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 42
 • HQ:
 • 42

De Specialisatieopleiding Contracteren verbreedt en verdiept uw kennis van het contractenrecht. Bovendien wordt uitgebreid aandacht besteed aan internationale aspecten van contractenrecht. De specialisatieopleiding is breed van opzet. Zo komen onderwerpen aan de orde als algemene voorwaarden, remedies bij wanprestatie, internationale aspecten van toepasselijk recht en bevoegde rechter. Ook thema’s als meerpartijenproblemen, garanties en zekerheden worden op interactieve wijze aan de orde gesteld. Uiteraard worden ook actuele rechtsontwikkelingen behandeld. De docenten zijn erkende specialisten uit praktijk en wetenschap. De opleiding zal 1 keer per jaar worden aangeboden.

De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met contractenrecht te maken hebben. Cursisten dienen minimaal 3 jaar praktijk ervaring te hebben en een gedegen basiskennis te hebben van het contractenrecht.

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn:

 • Van onderhandeling naar contract
 • Totstandkomingsgebreken
 • Vertegenwoordiging
 • Algemene voorwaarden
 • Remedies
 • Distributie, franchise, agentuur
 • Uitleg van contracten 
 • IPR
 • Weens Koopverdrag
 • Zekerheden en garanties
 • Hoofdelijkheid en meerpartijenproblemen
 • Contracteren met consumenten (B2C)
 • Corporate Social Responsibility

De Specialisatieopleiding Contracteren onderscheidt zich door de gunstige ‘spitsuur’ tijdstippen en er zijn geen verplichte huiswerkopdrachten. Hierdoor kan de drukke advocaat/jurist het volgen van deze opleiding uitstekend combineren met zijn/haar drukke praktijk. De opleiding wordt gegeven in een inspirerende leeromgeving aan de Universiteit Leiden, zoals de Leidse Sterrewacht of het Academiegebouw. Na het volgen van de veertien bijeenkomsten (7 contactdagen van 14.00-21.30 uur) zult u goed voorbereid zijn op het mondeling examen. De opleiding wordt afgesloten met een diploma-uitreiking en een feestelijke borrel in het Academiegebouw.

Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk.

Het programma bestaat uit 14 modules. Elke module wordt behandeld door een specialist uit de universitaire wereld en/of de praktijk (advocaat en/of rechter). Iedere module bevat een deel theorie waarna de cursisten in kleine gemengde groepjes (bijv. bedrijfsjurist, advocaat, overheidsjurist) uiteengaan om aan een casus te werken. “Door deze werkwijze zien we naast het ontstaan van een competitief element ook een lerend effect door met gemengde groepen te werken. De advocaat bekijkt de casus bijvoorbeeld meer vanuit een proces kant terwijl de bedrijfsjurist meer naar de praktische toepassing kijkt” aldus Prof. dr. Willem van Boom, een van de ontwikkelaars van deze opleiding.

Het praktische ‘learning by doing’ is ook te zien in het tentamen of de eindtoets. Van Boom hierover: “De toetsvorm ligt in het verlengde van de modules. Men krijgt één uur om een casus voor te bereiden die vervolgens individueel besproken wordt. Wat leuk is, is dat je tijdens dit mondelinge tentamen een dialoog ziet ontstaan die op zichzelf ook weer een lerend effect met zich meebrengt”. Aansluiting bij de praktijk is ook terug te zien in het studiemateriaal. In tegenstelling tot het traditionele model waar de cursist een of meer mappen krijgt, en/of nieuwe informatie moet aanschaffen, zoekt het PAO naar directe aansluiting bij de informatiebronnen die in de praktijk worden gebruikt. 

Dagprogramma

13.30 - 14.00 uur Ontvangst met koffie en thee
14.00 - 21.45 uur Colleges, onderbroken door pauzes                                                                

Pauzes van 15.30 - 15.45 uur en 19.45 - 20.00 uur
Diner van 17.15 - 18.30 uur
 

Data bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 donderdag 28 maart                                                                                             
Bijeenkomst 2 donderdag 4 april
Bijeenkomst 3 donderdag 11 april
Bijeenkomst 4 donderdag 16 mei
Bijeenkomst 5 donderdag 23 mei
Bijeenkomst 6 donderdag 20 juni
Bijeenkomst 7 donderdag 27 juni

De opleiding zal met een mondeling examen worden afgesloten.
Deze examens zullen plaatsvinden op donderdag 4 juli.


Bijeenkomst 1, donderdag 28 maart 2019

Module 1: Van onderhandeling naar contract

 • Precontractuele fase
 • Afbreken van onderhandelingen
 • Aandbod/aanvaarding
 • Battle of forms

Docent: Mr. dr. E.J. Zippro: 14.00 tot 17.15 uur


Module 2: Totstandkomingsgebreken

 • Nietigheden
 • Vernietigbaarheden
 • Wilsgebreken

Docent: Prof. mr. Jac. Hijma: 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 2, donderdag 4 april 2019

Module 3:  Algemene voorwaarden

Docent: Mr. dr. C.M.D.S. Pavillon: 14.00 tot 17.15 uur
 

Module 4: Vertegenwoordiging

 • Lastgeving
 • Bemiddeling
 • Volmacht

Docent: Prof. mr. A.C. van Schaick: 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 3, donderdag 11 april 2019

Module 5: Contracteren met consumenten (B2C)

 • Contracten op afstand, koop van onstoffelijke producten, herstel, oneerlijke handelspraktijken
 • Bijzonderheden bij contracteren met consumenten
 • Contracten op afstand (inclusief elektronisch contracteren)
 • Remedies bij non-conformiteit
 • Oneerlijke handelspraktijken

Docent: Mr. dr. M.Y. Schaub: 14.00 tot 17.15 uur

Module 6: Remedies

 • Ontbinding

Docent: Prof. mr. H.B. Krans: 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 4, donderdag 16 mei 2019

Module 7: Opzegging van (commerciële) duurovereenkomsten

 • Distributie, franchise

Docent: Mr. I.S.J. Houben: 14.00 tot 17.15 uur


Module 8: Uitleg van contracten

 • Uitleg van rechtshandelingen en overeenkomsten
 • Uitleg van veel voorkomende clausules (bijv. indemnification, force majeur, material adverse change clause etc.)

Docent: Prof. mr. H.N. Schelhaas: 18.30 tot 21.45 uur
 

Bijeenkomst 5, donderdag 23 mei 2019

Module 9: Weens Koopverdrag

Docent: Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce: 14.00 tot 17.15 uur


Module 10: IPR

 • Bevoegdheid (Brussel I bis-Verordening)
 • Conflictenrecht (Rome I-Verordening, m.n. art. 3, 4 en 6)

Docent: Prof. mr. S.J. Schaafsma: 18.30 tot 21.45 uur


Bijeenkomst 6, donderdag 20 juni 2019

Module 11: Zekerheden en garanties

 • Eigendomsvoorbehoud
 • Verpanding
 • Verhouding tussen zekerheden

Docent: Mr. J.A. van der Weide: 14.00 tot 17.15 uur 


Module 12: Hoofdelijkheid en meerpartijenproblemen

 • Hoofdelijke verbondenheid
 • Regresverhoudingen
 • Doorwerking verweermiddelen
 • Positie van contractueel betrokken derden

Docent: Prof. mr. dr. W.H. van Boom: 18.30 tot 21.45 uur
 

Bijeenkomst 7, donderdag 27 juni 2019

Module 13: Remedies – Algemeen

 • Wanprestatie
 • Overmacht
 • Boetebeding en exoneratie

Docent: Mr. drs. J.H.M. Spanjaard: 14.00 tot 17.15 uur
 

Module 14: Corporate Social Responsibility

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen en contractenrecht
 • Implementatie van CSR in contracten en contractketens
 • Dilemma's van CSR in het contractenrecht

Docent: Prof. mr. A.G. Castermans: 18.30 tot 21.45 uur

prof. mr. W.H. van Boom - Contracteren - PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. W.H. van Boom
...
prof. mr. W.H. van Boom - Contracteren - PAO Leiden
Docent
prof. mr. W.H. van Boom
...
castermans docent pao leiden
Docent
prof. mr. A.G. Castermans
...
hijmaj docent bij pao leiden
Docent
prof. mr. Jac. Hijma
...
docent houben pao leiden
Docent
mr. I.S.J. Houben
...
koppenol docent bij pao leiden
Docent
mr. M.E. Koppenol - Laforce
...
prof. mr. dr. H.B. Krans - Docent Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. H.B. Krans
...
pavillon docent bij juridisch pao leiden
Docent
prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon
...
docent schaafsma pao leiden
Docent
prof. mr. S.J. Schaafsma
...
schaick pao leiden
Docent
prof. mr. A.C. van Schaick
...
my schaub pao leiden
Docent
mr. dr. M.Y. Schaub
...
schelhaas docent pao leiden
Docent
prof. mr. H.N. Schelhaas
...
Docent
mr. drs. J.H.M. Spanjaard
...
Jeroen van der Weide docent Juridisch PAO Leiden
Docent
dr. mr. J.A. van der Weide
...
zippro docent pao leiden
Docent
mr. E.J. Zippro
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 4250,= (vrij van btw), inclusief consumpties, diners en cursusmateriaal.

Desgewenst heeft u de mogelijkheid het cursusgeld in drie termijnen te betalen. Indien u daarvan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op via pao@law.leidenuniv.nl 

Maak hier uw keuze

* Er dient minimaal 1 onderdeel gekozen te worden
Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven