• Startdatum:
 • 17 september 2019
 • Cursusduur:
 • 10 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Arbeidsrecht, Sociaal zekerheidsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 60

De Leidse Specialisatieopleiding Arbeidsrecht is door de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) erkend. De opleiding is één van de vereisten voor registratie bij de VAAN en geeft toegang tot het lidmaatschap van de VAAN. De opleiding omvat meer dan het door VAAN gestelde minimum van 50 onderwijsuren. Zie voor meer informatie: VAAN.

Specialisatie én Permanente Educatie Arbeidsrecht
In slechts 10 modules op gunstige 'spits-uurtijdstippen' zonder verplichte huiswerkopdrachten kunt u zich specialiseren tot arbeidsrechtspecialist.

Toelichting
De leergang richt zich op de gevorderde arbeidsrechtjurist/advocaat (minimaal 3 jaar ervaring, waarvan 50% in arbeidsrechtzaken) die zich in het arbeidsrecht verder wil specialiseren. In het programma worden belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen in een bredere context geplaatst, krijgt u verdiepende inzichten en wordt u alert gemaakt op valkuilen en "do's and don'ts". Uiteraard zullen de veranderingen met betrekking tot de Wwz uitgebreid en doorlopend aan bod komen!

De onderwerpen die behandeld zullen worden, zijn:

 • Arbeidsovereenkomst en varianten
 • Eenzijdige wijziging, grondrechten
 • Medezeggenschap
 • CAO-recht
 • Pensioenrecht
 • Ontslagrecht onder de Wwz
 • Onderneming in moeilijkheden, werkloosheid
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Ambtenarenrecht & Gelijke behandeling
 • Arbeidsprocesrecht 

Topdocenten uit wetenschap én praktijk staan garant voor optimale aansluiting met uw praktijk.
Het programma bestaat uit 10 bijeenkomsten (20 modules). Elke module wordt behandeld door een specialist uit de universitaire wereld en/of de praktijk (advocaat en/of rechter). Er is veel ruimte voor interactie en er is een lerend effect doordat deelnemers afkomstig zijn uit verschillende beroepsgroepen (bv. bedrijfsjurist, advocaat, HR-senior). "De advocaat bekijkt de casus bijvoorbeeld meer vanuit een proceskant terwijl de bedrijfsjurist meer naar de praktische toepassing kijkt” aldus cursusleiders Prof. Barend Barentsen en mr.dr. Yvonne Erkens. De Specialisatieopleiding Arbeidsrecht onderscheidt zich tevens doordat er geen verplichte huiswerkopdrachten zijn. Hierdoor kan de drukke advocaat/jurist het volgen van deze opleiding uitstekend combineren met zijn/haar drukke praktijk.

Na de contactcolleges zal de kandidaat circa een maand de tijd krijgen voor het schrijven van een juridisch betoog, dat tijdens het mondelinge examen (60 minuten) zal moeten worden verdedigd. Dit betoog wordt geschreven aan de hand van een vragenstelling/casus. Met het betoog geeft de kandidaat blijk van een breder begrip van de onderwerpen die tijdens deze opleiding aan de orde zijn gekomen. 

Uiteraard zullen de veranderingen met betrekking tot de Wwz uitgebreid en doorlopend aan bod komen!


Dagprogramma

13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee         
14.00 uur: College
15.30 uur: Pauze
15:45 uur: College
17.15 uur: Diner
18.15 uur: College
19.45 uur: Pauze
20.00 uur: College
21.30 uur: Einde

 

Data bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 dinsdag 19 maart                      
Bijeenkomst 2 dinsdag 2 april
Bijeenkomst 3 dinsdag 9 april
Bijeenkomst 4 dinsdag 16 april
Bijeenkomst 5 dinsdag 14 mei
Bijeenkomst 6 dinsdag 21 mei
Bijeenkomst 7 dinsdag 28 mei
Bijeenkomst 8 dinsdag 4 juni
Bijeenkomst 9 dinsdag 11 juni
Bijeenkomst 10 dinsdag 18 juni

Examen
De opleiding sluit af met een mondeling examen.
Bij goed gevolg ontvangen de kandidaten een diploma.

Uitgebreide informatie over het programma vindt u hiernaast (zie 'Lees meer informatie')

     

Barend Barentsen - Arbeidsrecht - Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. B. Barentsen
...
Erkens, docent JPAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. M.Y.H.G. Erkens
...
Sterrewacht in de zomer
Docent
mr. C.M. Aarts
...
Barend Barentsen - Arbeidsrecht - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. B. Barentsen
...
mr. dr. L.M. van Bochove pao leiden
Docent
mr. dr. L.M. van Bochove
...
Docent
mr. E.S. de Bock
...
Docent
prof. mr. dr. G.C. Boot
...
Docent
mr. H.J. van Deventer
...
Docent
mr. B. Emmerig
...
Erkens, docent JPAO Leiden
Docent
mr. dr. M.Y.H.G. Erkens
...
Docent
mr. D. van Gerven
...
goldschmidt docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. M.A. Goldschmidt
...
Docent
prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss
...
keulaards docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. M.J.M.T. Keulaerds
...
Docent
mr. I.J. de Laat
...
Docent
mr. A.G. van Marwijk Kooy
...
nekeman docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. C. Nekeman
...
mr. M.A. Schneider pao leiden
Docent
mr. M.A. Schneider
...
Docent
mr. J. Schulp
...
sprengers docent bij pao leiden
Docent
mr. L.C.J. Sprengers
...
vermeulen docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. K.P.D. Vermeulen
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 4750,= (vrij van btw) inclusief consumpties, diners en cursusmateriaal.

Desgewenst heeft u de mogelijkheid het cursusgeld in drie termijnen te betalen. Indien u daarvan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op via pao@law.leidenuniv.nl

Maak hier uw keuze

* Er dient minimaal 1 onderdeel gekozen te worden
Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven