• Startdatum:
 • 16 april 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Fiscaal recht, Ondernemingsrecht
 • Soort:
 • Cursus
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 4
 • NOAB:
 • 4
 • HQ:
 • 4

Agressieve tax planning is voor ondernemingen al een aantal jaren niet meer de normale praktijk. Debet hieraan zijn met name verscherpte nationale en internationale (BEPS, EU) maatregelen tegen belastingontgaan, met sterk verhoogd risico van geschillen, nieuwe wettelijke rapportageverplichtingen (waaronder Country-by-Country reporting, regels voor transfer pricing documentatie, en recentelijk de EU mandatory disclosure richtlijn voor belastingadviseurs en andere intermediairs), en negatieve media en politieke aandacht.

In plaats daarvan is er een appėl op het bestuur van ondernemingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor belastingaangelegenheden, en een fiscale strategie te bepalen als onderdeel van de algemene bedrijfsstrategie (“tax in the board room”). Een aantal grote MNEs, verenigd in het zgn. B-Team, heeft een initiatief genomen voor “responsible tax”, en bij de Big Four en andere advieskantoren wordt gewerkt aan programma’s voor “responsible tax advice”. “Responsibility”, verantwoordelijkheid, lijkt dus het nieuwe motto, maar wat houdt dit concreet in, en wat vergt dit van de dagelijkse praktijk van een onderneming?  En is dit voldoende geloofwaardig, voor de belastingdiensten, de politiek, de NGOs, de media, het grote publiek,?

Thema’s/onderwerpen
In deze cursus wordt in detail ingegaan op onder meer de volgende thema’s.

 • Wat is een goede fiscale strategie? Is die voor elke onderneming dezelfde, en zo niet, waarvan hangt die dan af? Hoe zit het met de belangen van andere stakeholders, aandeelhouders, werknemers?
 • De compliance houding: is het nu taboe om belasting te willen besparen, via fiscale faciliteiten, onderhandeling van rulings etc.? Of om een geschil aan te gaan? Zijn voluntary compliance programma’s een aantrekkelijk alternatief?
 • Wie ontwerpt de fiscale strategie: de tax department of het bestuur?
 • Over verzamelen en verstrekken van informatie, wat is verstandiger: bouwen aan een eigen verhaal (“narrative”), of volstaan met voldoen aan statutaire verplichtingen van autoriteiten?
 • Hoe krijgt de tax department de rest van de onderneming zover dat die naar behoren meewerkt met het verzamelen en beheer van de benodigde data, het vermijden van handelingen die fiscale risico’s opleveren etc?
 • Omgaan met autoriteiten op basis van wederzijds respect, openheid en vertrouwen: hoe bereik je dat? “It takes two to tango”.
 • Publieke transparantie, hoever moet dat gaan? Kan worden volstaan met informatie over de ondernemingsstructuur, fiscale strategie, en betaalde belasting? Of moet bijv. elk contact met autoriteiten openbaar zijn?
 • Mag er een tegenprestatie van de autoriteiten worden verlangd? Bijv. een vermindering informatieverplichtingen, administratieve lasten, of controles; verbetering van het instrumentarium voor geschilvoorkoming en –beslechting; een statuut voor taxpayer rights?

Er zal ruime gelegenheid zijn voor cursisten om eigen vragen, ervaringen of opvattingen aan de orde te stellen, en te discussiëren.

Programma:

12.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
12.30 uur: College
14.30 uur: Pauze
14.45 uur: College
16.45 uur: Einde

     

Docent
mr. H. Mooij
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 325,= (vrij van btw) inclusief broodjes en consumpties en digitaal cursusmateriaal.