• Startdatum:
 • 30 augustus 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Algemeen
 • Soort:
 • Congres
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 2
 • KNB:
 • 2

Sinds 2006 organiseert de Leidse Rechtenfaculteit, in samenwerking met het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden, 'Leiden Revisited: een middag terug in de collegebanken'.
Wilt u weer even het terug-in-de-collegebanken-gevoel? Leiden Revisited 2019 komt eraan! 

Editie 2019 wijkt iets af van voorgaande jaren.
Er zijn twee opties: het totaalpakket, waarbij u één van de tien sessies èn het avondprogramma volgt.
Of de tweede optie: u volgt alleen het avondprogramma.

Tijdens het avondprogramma worden de docentenawards uitgereikt, vertelt alumna Lousewies van der Laan over het leven ná de studententijd, kunt u terecht bij diverse foodtrucks en praat u bij, onder het genot van een drankje en muziek, met mede-alumni en oud-docenten. Net als voorgaande jaren vindt Leiden Revisited plaats in de sfeervolle Oude Sterrewacht.

U heeft keuze uit 10 sessies en u kunt zich inschrijven voor één sessie. Voor een overzicht van de sessies, zie het programma.

Programma

14.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
15.30 uur: Start sessies
vanaf 17.30 uur: Avondprogramma met onder meer:
 • toespraak van de decaan prof. dr. Joanne van der Leun
 • toespraak van mr. Lousewies van der Laan
 • prijsuitreiking onderwijsprijzen PAO Beste Docent 2018
Diverse foodtrucks en veel gezelligheid


 

Middagsessies:
1. Intellectueel Eigendomsrecht
Mr. Freyke Bus, senior rechter in de IEkamer van de Rechtbank Den Haag
Mr. drs. Tomas Westenbroek, jurist bij het BBIE
Prof. mr. Dirk Visser, hoogleraar IE Universiteit Leiden en advocaat Visser Schaap & Kreijger te Amsterdam
 
2. Arbeidsrecht
Prof. mr. B. Barentsen, hoogleraar Sociaalrecht aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen in de publieke sector op de Albeda-leerstoel.
 
3. Burgerlijk recht / Notarieel recht
Nieuw Huwelijksvermogensrecht en de Vastgoedpraktijk
Prof. mr. W.G. Huijgen, hoogleraar notarieel recht Universiteit Leiden
Mr. T.H. Sikkema, universitair docent notarieel recht Universiteit Leiden
Mr. C.L.M. Smeets, advocaat en mediator SmeetsGijbels te Amsterdam
 
4. Staatsrecht en Bestuursrecht
Prof. mr. drs. W. den Ouden, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden
Mr. G. Boogaard, Universitair docent Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden
E.M.M.A. Driessen LLM, Onderzoeks- en onderwijsmedewerkster Afdeling Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden
 
5. Ondernemingsrecht / Insolventierecht
Prof.mr. R.D. Vriesendorp, Hoogleraar Insolventierecht Universiteit Leiden, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam
Prof. mr. drs. I.S. Wuisman, Hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Leiden
 
6. Straf- en Strafprocesrecht
Prof. mr. C.P.M. Cleiren, Hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Universiteit Leiden
Mr. P.P.J. van der Meij, Advocaat en Partner Cleerdin & Hamer Advocaten, onderzoeker Instituut voor Strafrecht & Criminologie Universiteit Leiden
 
7. Privacy en gegevensbescherming
Prof. dr. mr. G-J. Zwenne, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten en Notarissen te Den Haag en hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij, eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie, Universiteit Leiden
Mr. dr. B.M.A. van Eck, Adviseur Hooghiemstra en Partners, Universitair docent Universiteit Leiden
Prof. mr. dr. S.J.H. Gijrath, hoogleraar verbonden aan eLaw, Centrum voor recht en Digitale Technologie Universiteit Leiden en tevens advocaat bij C-Legal
 
8. Argumenteren voor juristen
Dr. H.J.R. Kaptein, voormalig hoofddocent Rechtstheorie, Universiteit Leiden
 
9. Criminologie; Risicotaxatie in de rechtspraktijk <<VERVALLEN>>
Prof.mr. M.J.J. Kunst, Universitair Hoofddocent Criminologie verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie
 
10. Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen
Prof. dr. Koen Caminada, hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale  regelgeving, Universiteit Leiden, Wetenschappelijk-directeur Instituut Fiscale en Economische Vakken


Nadere toelichting bij enkele Sessies:

Sessie 1. IE - De praktijk en de rechtspraak van de zomer van 2019 
Freyke Bus en Tomas Westenbroek zullen spreken over de praktijk bij de Haagse IE kamer en bij het BVIE.
Dirk Visser zal spreken over de belangrijkste rechtspraak van deze zomer.

Besproken zullen worden een drietal belangrijke arresten van het HvJ EU van 29 juli 2019 over de interpretatie van de beperkingen op het auteursrecht in verband met citeren, sampling en nieuwsvoorziening.

 • HvJ EU 29 juli 2019, C-469/17 (Funke, „Afghanistan-Papiere”)
 • HvJ EU 29 juli 2019, C-476/17 (Pelham, „Metall auf Metall“)
 • HvJ EU 29 juli 2019, C-516/17 (Spiegel Online/Volker Beck)

Daarnaast zal onder andere aandacht worden besteed aan:

 • Rechtbank Amsterdam 17 juli 2019, IEF 18599 (Geldof/Overamstel) waarin is geoordeeld dat publishing on demand is aan te merken als ‘in boekvorm voor het publiek beschikbaar’ houden, waardoor geen beroep mogelijk was op de niet-gebruiksbepaling.
 • Gerechtshof Den Haag 23 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2016:13329 (Snappet/GEU) waarin is geoordeeld dat er geen auteursrecht rust op didactische inzichten.
 • Gerechtshof Amsterdam 30 juli 2019, IEF 18616 (Rezvani/Klarenbeek) waarin is geoordeeld dat eigendomsoverdracht van een aantal afdrukken van foto’s leidt tot uitputting van het distributierecht.
   

Sessie 4. Staatsrecht en Bestuursrecht
In de moderne samenleving krijgen burgers de ruimte om (mede)verantwoordelijkheid te dragen voor publieke taken. Er zijn veel kleinschalige projecten waarin (groepen van) burgers lokaal of regionaal actief zijn. Zij nemen bijvoorbeeld het groenonderhoud of welzijnswerk in de buurt in eigen hand, of exploiteren het dorpshuis of het plaatselijke zwembad. Soms gaat het ook om grotere projecten, waarbij (substantiële) financiële belangen een rol spelen. Plaatselijke verenigingen exploiteren bijvoorbeeld een windmolen en steken de opbrengsten daarvan in lokale projecten die steun verdienen, het wijkbedrijf helpt buurtbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan of bij het opzetten van een eigen onderneming en de zorgcoöperatie van de buurt levert innovatieve zorg op maat. Als individuele burgers of groepen burgers zich op deze manier inzetten voor een taak of belang waarmee zij een bijdrage willen leveren aan de (lokale) samenleving, wordt dit vaak een burgerinitiatief genoemd

Lokale overheden zijn steeds meer op zoek naar manieren om deze initiatieven te ondersteunen. De rol die hierbij voor de overheid is weggelegd is die van een kaderscheppende, faciliterende en responsieve partner die – waar mogelijk – knelpunten waarmee initiatieven kampen, wegneemt en het initiatief niet overneemt, maar het eigenaarschap bij het initiatief laat.

De praktijk leert echter dat het vaak lastig is om initiatieven te faciliteren en tot bloei te laten komen. Als oorzaak van de ondervonden problemen, wordt dan vaak in algemene zin gesproken over knelpunten in de wet- of regelgeving, of lastige subsidie- of vergunningsvoorschriften. Maar welke specifieke juridische knelpunten spelen daadwerkelijk bij het faciliteren van burgerinitiatieven? En, belangrijker nog, hoe kunnen deze knelpunten worden weggenomen? De onderzoekers hebben deze vragen in opdracht van het ministerie van BZK onderzocht en komen tijdens Leiden Revisited vertellen over de resultaten.

 • Prof. mr. drs. Willemien den Oudenhoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden
 • Mr. Geerten Boogaard, Universitair docent Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden
 • Esmée Driessen LLM, Onderzoeks- en onderwijsmedewerkster Afdeling Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden


Sessie 6. Straf- en Strafprocesrecht
Het strafrecht staat meer dan ooit in de publieke belangstelling. Dat is niet vreemd als wordt bedacht hoeveel op het spel staat. Hoewel het strafproces nog altijd draait om de berechting van een verdachte die al dan niet een strafbaar feit heeft gepleegd, lijkt de inzet te zijn veranderd. Er is een grote stroom aan ernstige strafbare feiten, liquidaties, vergismoorden. De politie kan de stortvloed aan zaken niet bolwerken. De polariteit tussen de advocatuur en het Openbaar Ministerie neemt toe. De rechter wordt vaker vermeden door spraakmakende buitengerechtelijke afdoeningen. Er is maatschappelijke onrust over uiteenlopende strafbare feiten. Andere belanghebbenden zoals slachtoffers en nabestaanden dringen om te worden gehoord. Op social media is de nieuwswaarde van grote strafzaken ontdekt. Advocaten, officiers van justitie en zelfs rechters schrijven columns om onvrede van zich af te laten vallen, om elkaar de maat te nemen, of juist om de inhoud van het eigen werk beter over het voetlicht te brengen. En het strafproces zelf? Wrakingen, neerleggen van de verdediging, schijn van vooringenomenheid, ′crimefightende officiers van justitie, agressieve en spugende slachtoffers, live tweets vanuit de zittingszaal, nakaarten bij Pauw of Jinek. Maar kan met deze sensatiezucht wel een goed beeld worden verkregen van het echte strafproces, van de strafrechtspraktijk van alledag, en van het werk van de betrokken professionals?

Cleiren en Van der Meij bespreken aan de hand van hun rijke wetenschappelijke en praktijkervaring waar de sleutel ligt voor een ordentelijk en goed verloop van het strafproces. Zij spreken met u over de schuivende panelen, over de accentverschuiving van het eindonderzoek naar het vooronderzoek, over het belang van goede communicatie en van een assertieve opstelling van de verdediging. Over de wissels die de niet aflatende bezuinigingen op de strafrechtspleging trekken en hoe de verhoudingen door een ogenschijnlijke factor als financiering onder druk komen te staan. Maar vooral over de kansen voor de echte professionals die op het juiste moment weten te schakelen in een meer dan ooit dynamisch strafproces.

 • Prof. mr. Tineke CleirenHoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Universiteit Leiden
 • Mr. Patrick van der Meij, Advocaat en Partner Cleerdin & Hamer Advocaten, onderzoeker Instituut voor Strafrecht & Criminologie Universiteit Leiden
   

Sessie 7. Privacy en gegevensbescherming
Tijdens deze sessie zullen de onderwerpen blockchain (Serge Gijrath), geautomatiseerde besluitvorming en AI (Marlies van Eck) en ontwikkelingen in de rechtspraak over het vergeetrecht (Gerrit-Jan Zwenne) aan bod komen. Alle sprekers zijn werkzaam voor de afdeling eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden.

 • Prof. dr. mr. Gerrit-Jan Zwenne, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten en Notarissen te Den Haag en hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij, eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie, Universiteit Leiden
 • Mr. dr. Marlies van Eck, Adviseur Hooghiemstra en Partners, Universitair docent Universiteit Leiden
 • Prof. mr. dr. Serge Gijrath, hoogleraar verbonden aan eLaw, Centrum voor recht en Digitale Technologie Universiteit Leiden en tevens advocaat bij C-Legal


Sessie 8. Argumenteren voor juristen
Hendrik Kaptein geeft een introductie over de beginselen van argumentatietheorie en logica, met het oog op verbetering van argumentatieve slagvaardigheid. Immers: gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen. Bovendien kunnen drogredeneringen ten onrechte overtuigen.

 • Dr. Hendrik Kaptein, voormalig hoofddocent Rechtstheorie, Universiteit Leiden


Sessie 9. Criminologie; Risicotaxatie in de rechtspraktijk <<VERVALLEN>>
De moord op Anne Faber heeft tot veel kritiek geleid op de manier waarop forensische (zorg-)instellingen het risico op recidive van zedendelinquenten en daders van andere ernstige delicten wordt ingeschat. Deze kritiek is begrijpelijk, maar tegelijkertijd kan de vraag worden opgeworpen of de verwachtingen die burgers en professionals hebben van risicotaxatie niet te hoog zijn. In deze workshop zal Maarten Kunst een antwoord op deze vraag trachten te geven. 

 • Prof. mr. Maarten Kunst, Universitair Hoofddocent Criminologie verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie


Sessie 10. Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen in lastendruk.
Oorzaken, maatvoering én ontwikkeling van fiscale discriminatie in Nederland
Opeenvolgende beleidsaanpassingen sinds de invoering van de Wet IB 2001 hebben geresulteerd in een ingewikkeld belastingstelsel. In deze presentatie bekijken we hoe de veelheid van regelingen en beleidsaanpassingen daarin nu uitwerken op de verdeling van de belasting- en premiedruk over de bevolking. Belastingen en sociale regelingen zijn verschillend voor mensen met verschillende arbeidspatronen, verschillende huishoudsamenstelling, verschillende leefvormen, verschillende voorkeuren voor de opvoeding van kinderen en verschillende voorkeuren voor huur- of koopwoningen. De schaduwkant van dit beleid is echter dat in veel gevallen inbreuk wordt gemaakt op het klassieke uitgangspunt dat van ieder een bijdrage aan de algemene middelen mag worden gevraagd naar rato van zijn of haar draagkracht (het draagkrachtbeginsel). Hoe zit het met de maatvoering hiervan?

De uitkomsten van de Nederlandse belastingpolitiek sinds de invoering van de Wet IB 2001 laten zien dat de fiscale herverdelingsmachine op volle toeren heeft gedraaid om de bestaande inkomensverhoudingen min of meer in stand te houden. Hiervoor zijn steeds meer fiscale instrumenten en inkomensafhankelijke regelingen in het leven geroepen. Dat maakt het belastingstelsel steeds ingewikkelder.

Opbouw presentatie. Eerst ga ik in op de toegenomen complexiteit van de fiscale regelgeving en geeft een indicatie van de misgelopen welvaart door het uitblijven van fiscale hervormingen sinds 2001, ondanks de diverse adviezen die hierover zij uitgebracht. Vervolgens laat ik de ontwikkeling van de belasting- en premiedruk sinds 2001 zien, onderverdeeld naar verschillende heffingen en verschillende groepen. Het blijkt dat huishoudens met dezelfde bruto inkomens (zeer) grote verschillen in lastendruk ervaren. De mutaties in de spreiding van de lastendruk sinds 2001 komen vervolgens aan de orde. Ongeveer tweederde van alle huishoudens blijkt te zijn geconfronteerd met hogere lasten sinds 2001. Aangezien veel bruto inkomensstijgingen volledig of nagenoeg volledig zijn wegbelast, ligt de koopkracht voor veel Nederlands huishouden in 2014 per saldo lager dan in 2001.

 • Prof. dr. Koen Caminada, hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale  regelgeving, Universiteit Leiden, Wetenschappelijk-directeur Instituut Fiscale en Economische Vakken
Barend Barentsen - Arbeidsrecht - Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. mr. B. Barentsen
...
mr. dr. G. Boogaard - Juridisch PAO Leiden
Spreker
mr. dr. G. Boogaard
...
docent bus bij juridisch pao leiden
Spreker
mr. F.M. Bus
...
prof. dr. C.L.J. Caminada - Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. dr. C.L.J. Caminada
...
prof. mr. C.P.M. Cleiren - Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. mr. C.P.M. Cleiren
...
E.M.M.A. Driessen LLM - Juridisch PAO Leiden
Spreker
E.M.M.A. Driessen LLM
...
Docent
mr. dr. B.M.A. van Eck
...
spreker gijrath pao leiden
Docent
prof. mr. dr. S.J.H. Gijrath
...
prof. mr. W.G. Huijgen Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. mr. W.G. Huijgen
...
dr. H.J.R Kaptein Juridisch PAO Leiden
Spreker
dr. H.J.R Kaptein
...
mr. P.P.J. van der Meij Juridisch PAO Leiden
Spreker
mr. dr. P.P.J. van der Meij
...
prof. mr. W. den Ouden - Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. mr. W. den Ouden
...
J.M.W. Pool docent bij Juridisch PAO Leiden
Spreker
J.M.W. Pool LLM BSc
...
mr. T.H. Sikkema Juridisch PAO Leiden
Spreker
mr. T.H. Sikkema
...
mr. C.L.M. Smeets - Juridisch PAO Leiden
Spreker
mr. C.L.M. Smeets
...
docent visser pao leiden
Spreker
prof. dr. D.J.G. Visser
...
Spreker
mr. drs. T.F. Westenbroek
...
Iris Wuisman Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. mr. I.S. Wuisman
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne - Juridisch PAO Leiden
Spreker
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 75,= (vrij van btw) voor alumni van de Universiteit Leiden, middag- en avondprogramma
€ 125,= (vrij van btw) voor alle overige inschrijvers, middag- en avondprogramma
€ 35,= (vrij van btw) voor alleen het avondprogramma

Maak hier uw keuze

Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven