• Startdatum:
 • 30 augustus 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Rechtsgebied:
 • Algemeen
 • Soort:
 • Congres
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 2
 • KNB:
 • 2

Sinds 2006 organiseert de Leidse Rechtenfaculteit, in samenwerking met het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden, 'Leiden Revisited: een middag terug in de collegebanken'.
Wilt u weer even het terug-in-de-collegebanken-gevoel? Leiden Revisited 2019 komt eraan! 

Editie 2019 wijkt iets af van voorgaande jaren.
Er zijn twee opties: het totaalpakket, waarbij u één van de tien sessies èn het avondprogramma volgt.
Of de tweede optie: u volgt alleen het avondprogramma.

Tijdens het avondprogramma worden de docentenawards uitgereikt, vertelt alumna Lousewies van der Laan over het leven ná de studententijd, kunt u terecht bij diverse foodtrucks en praat u bij, onder het genot van een drankje en muziek, met mede-alumni en oud-docenten. Net als voorgaande jaren vindt Leiden Revisited plaats in de sfeervolle Oude Sterrewacht.

U heeft keuze uit 10 sessies en u kunt zich inschrijven voor één sessie. Voor een overzicht van de sessies, zie het programma.

Programma

14.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
15.30 uur: Start sessies
vanaf 17.30 uur: Avondprogramma met onder meer
 • toespraak van de decaan prof. Joanne van der Leun
 • toespraak van mr. Lousewies van der Laan
 • prijsuitreiking onderwijsprijzen PAO beste docent 2018
Diverse foodtrucks en veel gezelligheid!

 

Programma middagsessies

Sessie  
1 Intellectueel Eigendomsrecht
Prof. mr. D.J.G. Visser, Hoogleraar Intellectueel eigendomsrecht Universiteit Leiden, advocaat Visser Schaap & Kreijger te Amsterdam
 
2 Arbeidsrecht
Prof. mr. B. Barentsen, hoogleraar Sociaalrecht aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen in de publieke sector op de Albeda-leerstoel. 
 
3 Burgerlijk recht / Notarieel recht
Nieuw Huwelijksvermogensrecht en de vastgoedpraktijk
Prof. mr. W.G. Huijgen, hoogleraar notarieel recht Universiteit Leiden
Mr. T.H. Sikkema, universitair docent notarieel recht Universiteit Leiden
Mr. C.L.M. Smeets, advocaat en mediator SmeetsGijbels te Amsterdam
 
4 Staatsrecht en Bestuursrecht
Prof. mr. drs. W. den Ouden, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden
Mr. G. Boogaard, Universitair docent Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden
E.M.M.A. Driessen LLM, Onderzoeks- en onderwijsmedewerkster Afdeling Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden
 
5 Ondernemingsrecht / Insolventierecht
Prof.mr. R.D. Vriesendorp, Hoogleraar Insolventierecht Universiteit Leiden, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam
Prof. mr. drs. I.S. Wuisman, Hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Leiden
 
6 Straf- en Strafprocesrecht
Prof. mr. C.P.M. Cleiren, Hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Universiteit Leiden
Mr. P.P.J. van der Meij, Advocaat en Partner Cleerdin & Hamer Advocaten, onderzoeker Instituut voor Strafrecht & Criminologie Universiteit Leiden
 
7 Privacy en gegevensbescherming
Prof. dr. mr. G-J. Zwenne, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten en Notarissen te Den Haag en hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij, eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie, Universiteit Leiden
 
8 Argumenteren voor juristen
Mr. dr. C. Bouteligier, universitair docent theorie en methodologie van de rechtswetenschap Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. H.J.R. Kaptein, voromalig hoofddocent Rechtstheorie, Universiteit Leiden
 
9 Criminologie
Dr. mr. M.J.J. Kunst, Universitair Hoofddocent Criminologie verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie
 
10 Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen
Prof. dr. Koen Caminada, hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale  regelgeving, Universiteit Leiden, Wetenschappelijk-directeur Instituut Fiscale en Economische VakkenNadere toelichting bij enkele Sessies:

Sessie 1. De IE rechtspraak van de zomer van 2019 op vrijdagmiddag 30 augustus in Leiden

Tijdens deze sessie zal worden gesproken over de praktijk van de IE-kamer van de rechtbank Den Haag, de praktijk van het BBIE en zal de belangrijke rechtspraak van de twee zomermaanden juli en augustus op het gebied van het auteursrecht worden besproken.

 • Mw. mr. Freyke Bus, senior rechter in de IEkamer van de Rechtbank Den Haag, zal spreken over de dagelijks praktijk bij die kamer.
 • Mr. Tomas Westenbroek, jurist bij het BBIE, zal spreken over de weigerings en oppositie-praktijk van het BBIE
 • Prof. mr. Dirk Visser, hoogleraar IE in Leiden, zal spreken over de belangrijke rechtspraak van de twee zomermaanden, in ieder geval over de op 29 juli 2019 gewezen belangrijke auteursrechtelijke arresten in de zaken Funke, Pelham en Spiegel Online.

HvJ EU 29 juli 2019, C-469/17 Funke Medien NRW; „Afghanistan-Papiere”

HvJ EU 29 juli 2019, C-476/17 Pelham e.a. „Metall auf Metal“ over sound-sampling

HvJ EU 29 juli 2019, C-516/17 Spiegel Online vs. Volker Beck over citaatrecht

In deze drie zaken concludeerde AG M. SZPUNAR het afgelopen jaar dat er zijns inziens geen ruimte bestaat voor ruimere beperkingen op nationaal niveau:

“De lidstaten zijn verplicht in hun nationale recht de bescherming te waarborgen van de uitsluitende rechten zoals bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 [Auteursrechtrichtlijn]. Die rechten kunnen enkel worden beperkt door toepassing van de beperkingen en restricties die uitputtend zijn beschreven in artikel 5 van die richtlijn. De lidstaten blijven echter vrij in hun keuze van de middelen die zij passend achten om die verplichting na te komen”.


Sessie 4. Staatsrecht en Bestuursrecht
In de moderne samenleving krijgen burgers de ruimte om (mede)verantwoordelijkheid te dragen voor publieke taken. Er zijn veel kleinschalige projecten waarin (groepen van) burgers lokaal of regionaal actief zijn. Zij nemen bijvoorbeeld het groenonderhoud of welzijnswerk in de buurt in eigen hand, of exploiteren het dorpshuis of het plaatselijke zwembad. Soms gaat het ook om grotere projecten, waarbij (substantiële) financiële belangen een rol spelen. Plaatselijke verenigingen exploiteren bijvoorbeeld een windmolen en steken de opbrengsten daarvan in lokale projecten die steun verdienen, het wijkbedrijf helpt buurtbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan of bij het opzetten van een eigen onderneming en de zorgcoöperatie van de buurt levert innovatieve zorg op maat. Als individuele burgers of groepen burgers zich op deze manier inzetten voor een taak of belang waarmee zij een bijdrage willen leveren aan de (lokale) samenleving, wordt dit vaak een burgerinitiatief genoemd

Lokale overheden zijn steeds meer op zoek naar manieren om deze initiatieven te ondersteunen. De rol die hierbij voor de overheid is weggelegd is die van een kaderscheppende, faciliterende en responsieve partner die – waar mogelijk – knelpunten waarmee initiatieven kampen, wegneemt en het initiatief niet overneemt, maar het eigenaarschap bij het initiatief laat.

De praktijk leert echter dat het vaak lastig is om initiatieven te faciliteren en tot bloei te laten komen. Als oorzaak van de ondervonden problemen, wordt dan vaak in algemene zin gesproken over knelpunten in de wet- of regelgeving, of lastige subsidie- of vergunningsvoorschriften. Maar welke specifieke juridische knelpunten spelen daadwerkelijk bij het faciliteren van burgerinitiatieven? En, belangrijker nog, hoe kunnen deze knelpunten worden weggenomen? De onderzoekers hebben deze vragen in opdracht van het ministerie van BZK onderzocht en komen tijdens Leiden Revisited vertellen over de resultaten.


Sessie 8. Argumenteren voor juristen
Dr. Kaptein geeft een introductie over de beginselen van argumentatietheorie en logica, met het oog op verbetering van argumentatieve slagvaardigheid. Immers: gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen. Bovendien kunnen drogredeneringen ten onrechte overtuigen.


Sessie 10. Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen
Verdelingsgevolgen van fiscaal participatiebeleid en maatvoering van fiscale discriminatie: wat betekent het beleid voor de (inkomens-) ongelijkheid en de maatschappelijke scheidslijnen?

Spreker
prof. mr. B. Barentsen
...
Spreker
mr. dr. G. Boogaard
...
Spreker
mr. C. Bouteligier
...
Spreker
prof. dr. C.L.J. Caminada
...
Spreker
prof. mr. C.P.M. Cleiren
...
Spreker
E.M.M.A. Driessen LLM
...
Spreker
prof. mr. W.G. Huijgen
...
Spreker
dr. H.J.R Kaptein
...
Spreker
prof. mr. dr. M.J.J. Kunst
...
Spreker
mr. P.P.J. van der Meij
...
Spreker
prof. mr. W. den Ouden
...
Spreker
mr. T.H. Sikkema
...
Spreker
mr. C.L.M. Smeets
...
Spreker
prof. dr. D.J.G. Visser
...
Spreker
prof. mr. R.D. Vriesendorp
...
Spreker
prof. mr. I.S. Wuisman
...
Spreker
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 75,= (vrij van btw) voor alumni van de Universiteit Leiden, middag- en avondprogramma
€ 125,= (vrij van btw) voor alle overige inschrijvers, middag- en avondprogramma
€ 35,= (vrij van btw) voor alleen het avondprogramma

Maak hier uw keuze

Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven