• Startdatum:
 • 30 oktober 2019
 • Cursusduur:
 • 8 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht, Burgerlijk(proces)recht, Europees recht, Financieel recht, Internationaal Publiekrecht, Straf(proces)recht, Vreemdelingenrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 48

Een leergang over het jihadistische terrorisme en contraterrorisme vanuit minstens drie perspectieven: de ideologische grondslag van het jihadisme, de juridische aspecten van de strijd tegen het terrorisme en terrorisme in de context van de internationale betrekkingen en internationaal recht. Verschillende internationale en nationale dillema’s zoals de mensenrechten versus veiligheid, strafrecht versus inlichtingenwerk, Realpolitik versus mensenrechten politiek, religie versus secularisme worden behandeld.

De terroristische dreiging na de val van het kalifaat is een centraal thema in deze leergang. Ideologie van het terrorisme, het mondiale aspect ervan en de juridische strijd tegen het terrorisme in Nederland, de verschijningsvormen van terrorisme en radicalisering, en de strijd ertegen in nationale en internationale context zijn de onderwerpen die o.a. in deze leergang zullen worden besproken. In de voorbije maanden werden talloze terroristische aanslagen gepleegd in verschillende landen. Ook Europa wordt in toenemende mate geconfronteerd met de terroristische dreiging. Wij in Leiden beschikken over juridische, criminologische expertise, en expertise met betrekkingen (ook het internationaal recht) tot de ideologie van het jihadisme.

In deze leergang zal onder leiding van prof. dr. Afshin Ellian aan de hand van 8 bijeenkomsten (van elk 6 uur) de vraag worden beantwoord wat de ideologische grondslag van het islamitische terrorisme is. Daarnaast zal het effect daarvan op de internationale betrekkingen en de regionale verhoudingen aan de orde komen. Ten slotte zal er een aantal belangrijke strafrechtelijke uitspraken omtrent het terrorisme in Nederland worden behandeld. 

De leergang zal worden afgesloten met het schrijven van een paper over een onderwerp of de onderwerpen die tijdens de leergang aan bod zijn gekomen.
Tot slot ontvangt men een diploma en certificaat tijdens de diploma-uitreiking en een feestelijke borrel.

Leerdoelen:

 • Begrijpen van ideologische aspecten van het terrorisme;
 • Analyseren van jihadistisch politieke taal;
 • De effectiviteit van het contraterrorisme beleid in te schatten;
 • Herkennen van de juridisch aspecten van contraterrorisme;
 • Het maken van een risicoanalyse;
 • Herkennen van de strafrechtelijke aspecten van terrorisme

Deze en meerdere aspecten zullen we gedurende acht bijeenkomsten intensief behandelen. In de eerste bijeenkomst trachten wij de essentie van het begrip terrorisme te ontvouwen: wat maakt dat een ‘mass shooting’ niet als een terreurdaad wordt ervaren, maar een individuele aanslag met een ideologisch motief wel als een ernstige terreurdaad wordt beschouwd. Dit zullen we langs de historische ontwikkelingen uiteenzetten. Daardoor zijn de deelnemers in staat om een terroristische daad in juridische en politieke termen te kunnen herkennen. Terrorisme zal worden geïntroduceerd als een politieke strijdmethode. De terreurdaden worden aanvankelijk als een politieke strategie ingezet in de strijd tegen de politieke vijand, maar niet zelden verandert het terrorisme als strategie in een ultiem doel: terreur als instrument en als doel.

In de verschillende weken wordt de ideologie van het hedendaagse terrorisme besproken. Dit gebeurt in uiteenlopende maar samenhangende kaders: de ideologie als zodanig, de verspreiding daarvan in Europa en kwetsbaarheid of ontvankelijkheid van sommige mensen voor deze ideologie en de gevolgen daarvan. We zullen ons dus in verschillende weken focussen op het fenomeen jihadisme en ontwikkeling van het islamisme in de moderne tijd. Hierbij zal specifiek worden gekeken naar het salafisme – een ideologie die ook in Nederland aanhang vindt. Dit stelt de deelnemers in staat om een onderscheid te kunnen maken tussen de gewone religieuze uitingen en de staatsgevaarlijke, of strafbare uitingen dan wel handelingen.

De strijd tegen het terrorisme zullen we vanuit het Europese en Amerikaanse perspectief analyseren. Daarbij gaan we verschillende gevallen bespreken en de manier waarop de democratische staten het aanpakken. Hier zullen we kritisch kijken naar de effectiviteit van inlichtingen, bestuurlijke en justitiële aanpak van het terrorisme. We zullen ons daarbij op staatsrapporten, officiële cijfers en wetenschappelijke publicaties baseren. Tevens stelt de combinatie van ideologie en contraterrorisme de deelnemers in staat om een risico-dreigingsanalyse te kunnen maken voor een bepaald geval. Dit fenomeen zou veelvoudig aan de orde komen.

Het hedendaagse terrorisme raakt fundamentele elementen van onze samenleving. Daarom zullen we niet alleen strafrechtelijke aanpak maar ook de bestuurlijke aanpak diepgaand beschouwen. Het wettelijke systeem en de rechterlijke uitspraken zijn daarbij onmisbaar. Ook voorbeelden uit andere landen zullen aan de orde komen. Tevens zullen we aandacht besteden aan de Europese aanpak: inlichtingen en politiesamenwerking in Europa. Operationele aspecten zoals het onderscheid tussen inlichtingenwerk en opsporing zullen een prominente rol innemen in dit geheel.

Onze multiculturele samenleving is zeer kwetsbaar voor radicalisering en jihadisme. Dit kan tot ongewenste of ongewenst maatschappelijke reacties leiden. Daarbij komen de thema’s zoals migratie en integratie veelvoudig aan de orde. De invloed van terrorisme op de werking grondrechten staat daarbij centraal. Terrorisme kan zorgen voor botsing tussen grondrechten, zoals bijvoorbeeld tussen vrijheid van meningsuiting en het gelijkheidsbeginsel. Tevens komen hier diverse voorbeelden van radicalisering en deradicalisering aan de orde. 

De kracht en bijzonderheid van deze leergang in Leiden liggen besloten in een unieke combinatie van expertise op drie gebieden: recht (in het bijzonder strafrecht), politiek en geopolitiek en de religie, in de in dit geval radicale verschijning van de islam.

Het leereffect is er niet alleen tijdens de onderwijsuren. Elke week zal er met de gehele groep na afloop van de cursusdag worden gedineerd bij onder meer restaurant Het Prentenkabinet of restaurant De Klok, waardoor de deelnemers elkaar goed leren kennen en is het erg interessant om met mensen in verschillende functies van gedachten te kunnen wisselen.

De leergang is zeer interdisciplinair van aard en richt zich op deelnemers vanuit lokale overheden (zoals veiligheidsfunctionarissen), ministeries, advocatuur, marechaussee en politie, banken en verzekeraars. 

Review - Prof. Ellian en oud-deelnemer mr. Wilma Verbruggen vertellen u in deze video meer over de opleiding.

Doelgroep:

Advocaten, rechters, officieren van justitie, juristen, ambtenaren, militairen, politiefunctionarissen, inlichtingendiensten, veiligheidsfunctionarissen van gemeentes, bedrijfsleven zoals banken en verzekeraars, en overige geïnteresseerden.

Programma

13:30 uur: Ontvangst met koffie en thee
14:00 uur: Colleges (onderbroken door pauzes)
20:30 uur: Diner in restaurant Prentenkabinet of De Klok                                     
21.30 uur: Einde


Onder leiding van prof. dr. Afshin Ellian zullen diverse gerenommeerde gastsprekers de volgende bijeenkomsten verzorgen:

Bijeenkomst 1 – Woensdag 30 oktober 2019
Recht en politiek: terrorisme en radicalisering

Bijeenkomst 2 – Woensdag 6 november 2019
Islam: een historisch overzicht over de sharia en islamitische staatsvorming

Bijeenkomst 3 – Woensdag 13 november 2019
Terrorisme en internationale betrekkingen: oorlog tegen non-statelijke actors

Bijeenkomst 4 – Woensdag 20 november 2019
Jihadisme: de ideologie van het islamitisch terrorisme

Bijeenkomst 5 – Woensdag 27 november 2019
Juridische kaders rond terrorismebestrijding: nationale en internationale wetgeving

Bijeenkomst 6 – Woensdag 4 december 2019
Jurisprudentie en strafrechtelijke vervolging van terreurverdachten

Bijeenkomst 7 – Woensdag 11 december 2019
Multiculturele samenleving: de brede maatschappelijke en bestuursrechtelijke aanpak van het terrorisme

Bijeenkomst 8 – Woensdag 18 december 2019
Grondrechten in het tijdperk van terrorisme
 

Cursusleider
prof. dr. A. Ellian
...
Docent
mr. D.L. Berlijn
...
Docent
prof. dr. P.B. Cliteur
...
Docent
prof. dr. A. Ellian
...
Docent
prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut
...
Docent
mr. drs. B. den Hartigh
...
Docent
drs. D.W.M. Schoof
...
Docent
mr. G.A. van der Steur
...
Docent
J. Walters
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 3150,= (vrij van btw) inclusief consumpties, versnaperingen, diners en digitaal cursusmateriaal.

Voor full-time leden van de rechterlijke macht en openbaar ministerie geldt een '2-voor-1 prijs' (alumni-korting niet van toepassing).
Gelieve voor meer informatie hierover een e-mail te sturen naar Juridisch PAO Universiteit Leiden.