Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden bestaat de mogelijkheid om - op contractbasis - een groot aantal reguliere colleges te volgen. Als contractant schuift u aan bij de 'reguliere' studenten. Na het behalen van het tentamen wordt u een certificaat verstrekt.

Aanspreekpunt

Het Juridisch PAO is alléén administratief aanspreekpunt voor de verwerking van uw aanmelding, de facturering, en de toezending van uw certificaat na afloop van een succesvol afgelegd tentamen.

Vakinhoudelijke en/of algemene onderwijsvragen kunnen wij helaas niet beantwoorden. Veel van uw vragen treft u mogelijk aan op de website van de universiteit Leiden. Bekijk meer informatie over Contractonderwijs.