Aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden bestaat de mogelijkheid om - op contractbasis - een groot aantal reguliere colleges te volgen. Als contractant schuift u aan bij de 'reguliere' studenten. Na het behalen van het tentamen wordt u een certificaat verstrekt.

Aanspreekpunt

Het Juridisch PAO is alléén administratief aanspreekpunt voor de verwerking van uw aanmelding, de facturering, en de toezending van uw certificaat na afloop van een succesvol afgelegd tentamen.
Vakinhoudelijke en/of algemene onderwijsvragen kunnen wij helaas niet beantwoorden. Veel van uw vragen treft u mogelijk aan op de facultaire website, zoals: De vakinformatie treft u aan in de E-Studiegids.

Maak aldaar uw keuze achtereenvolgens voor

  1. "A la Carte en Contractonderwijs"
  2. In de kolom Contractonderwijs kiest u "Recht en bestuur"

Vakinhoudelijke vragen en studieadvies

Heeft u vragen omtrent een vak, dan dient u deze rechtstreeks met het betreffende secretariaat te bespreken: contactgegevens secretariaten.

Bij twijfel of uw vakkeuze aansluit bij uw wensen dient u een Studieadviseur te raadplegen, geeft u aan dat u als contractstudent een vak denkt te gaan volgen.

Voordat u een vraag stelt, mogelijk treft u antwoord bij Voorwaarden voor deelname aan contractonderwijs.
Uiteraard kunt u zich alleen inschrijven voor vakken waarvan het onderwijs van het vak nog moet starten.