Dick Berlijn & Afshin Ellian

In de postacademische opleiding jihadisme, terrorisme, contraterrorisme, een brede aanpak: ideologie, recht en inlichtingen, ontvouwt prof dr Afshin Ellian, hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden, het begrip terrorisme: wat maakt dat een ‘mass shooting’ niet als een terreurdaad wordt ervaren, maar een individuele aanslag met een ideologisch motief wel als een ernstige terreurdaad wordt beschouwd?

Een bijzondere postacademische opleiding met een unieke combinatie van expertise op drie gebieden: inlichtingenwerk, recht (in het bijzonder strafrecht), en de ideologie van het aan geopolitiek gerelateerd terrorisme, in dit geval de politieke islam. Naast colleges van Professor Ellian vinden er gastcolleges plaats van prominente sprekers zoals Ard van der Steur, oud-minister van Justitie en Veiligheid en Dick Berlijn, voormalig commandant der Strijdkrachten.

We spraken Dick Berlijn voorafgaand aan zijn gastcollege waarin hij terrorisme belicht vanuit het perspectief van Defensie. Hierin wil hij de toehoorders vooral meegeven dat terrorismebestrijding niet start bij de reactie op een aanval. ‘Kijk naar de stappen daarvoor. Wat maakt dat men hiertoe overgaat, welke motivatie zit daarachter? Meer kennis van die andere zienswijze en daarbij ook kritisch naar onszelf kijken, kan bijdragen aan een vroegtijdige vorm van terrorismebestrijding.’ Ook spraken we hem precies een dag voor* de aanval van Rusland op Oekraïne: ‘een oorlog ontstaat niet tussen twee even sterke partijen. Die ontstaat pas wanneer de een zwakheden ziet bij de ander. Rusland heeft baat bij een verdeeld Europa. Daarom is het zo belangrijk dat Europese landen de eenheid gaan bewaren, investeert in defensie en daarin gezamenlijk optrekt.’

*) interview vond plaats op donderdag 24 februari j.l., die avond viel Rusland voor het eerst Oekraïne aan.

Deze zeer interdisciplinaire opleiding richt zich op deelnemers vanuit lokale overheden (zoals veiligheidsfunctionarissen), ministeries, advocatuur, inlichtingendiensten, marechaussee en politie, banken en verzekeraars. Met nog zes colleges van de acht te gaan, vindt de laatste op 6 april plaats. De volgende opleiding start in februari 2023.

Bekijk hier alle opleidingen/cursussen van Afshin Ellian