• Startdatum:
 • 6 maart 2023
 • Cursusduur:
 • 8 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Arbitrage, Burgerlijk(proces)recht, Fiscaal recht, Insolventierecht, Ondernemingsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 40

Over de opleiding
Advocaten, rechters, bedrijfsjuristen en fiscalisten worden meer en meer geconfronteerd met conflicten tussen partijen waarin waarderings- en/of schaderapporten een prominente rol spelen, of waarbij een waarderingsuitkomst of de omvang van de geleden schade nog dient te worden vastgesteld. Het valt niet mee om te begrijpen hoe waarderings- en schadedeskundigen tot een uitkomst zijn gekomen, welke uitgangspunten zijn gehanteerd, welke methode is gebruikt, wat de diepgang en reikwijdte van het onderzoek is geweest, en vooral door wat en wie ze zich hebben laten leiden. Om een waarderings- of schaderapport goed te kunnen duiden en te beoordelen,of juist zelf een deskundige te betrekken in een waarderings- of schadevraagstuk, is vergaande kennis omtrent bedrijfswaarderingen en schadebegroting benodigd. Zonder zelf een financieel deskundige te zijn of te worden, kunnen juristen zich uitstekend een beeld vormen omtrent een waarderingsuitkomst of schade-uitkomst. Van belang hierbij is het begrijpen van de dominante economische theorieën op het gebied van bedrijfswaardering en schadebegroting, hoe deze in een specifieke casus kunnen worden betrokken en waar deze kunnen schuren met de juridische praktijk. Hoe een waarderings- of schadebegrotingsproces optimaal kan worden ingericht, welke instructies aan een financieel deskundige kunnen worden gegeven en welke vragen dienen te worden gesteld om de kwaliteit van de uitkomst te kunnen beoordelen. En ook welke waarderings- en schadebegrippen van belang zijn, hoe deze dienen te worden uitgelegd, evenals hoe het komt dat uitkomsten van financieel deskundigen in waarderingen en schadeberekeningen veelal sterk uiteenlopend zijn. Vanuit de actuele praktijk en wetenschap verkrijgt u van topdocenten op gestructureerde wijze specialistische kennis en inzichten die u een voorsprong geven in uw werk.

Hoofddocent
dr. mr. Marc Broekema MBV RV, Universitair docent, partner BFI, en Raad (plv.) in de Ondernemingskamer

Docenten
Wordt binnenkort bekend gemaakt. 

Leerdoelen

 • Verkrijgen van inzicht in de belangrijke waarderingstheorieën en waarderingsbegrippen.
 • Verkrijgen van inzicht in de belangrijke economische schadeconcepten.
 • Verkrijgen van inzicht in de belangrijkste aspecten die leiden tot conflicten rondom waarderings- en schadevraagstukken.
 • Het leren analyseren en duiden van waarderings- en schaderapporten.
 • Het effectief betrekken van waarderingsdeskundigen in juridische kwesties.

Doelstellingen en onderscheidende aspecten

 • Met vertrouwen waarderings- en schadevraagstukken beheersen.
 • Het verkleinen van geschillen rondom waarderings- en schaderapporten.
 • Het optimaliseren van processtrategieën.
 • Toonaangevende docenten uit de praktijk en wetenschap.
 • Verbinden van actuele casuïstiek, jurisprudentie, en wetenschappelijke inzichten.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor advocaten op het gebied van corporate en commercial litigation, insolventie en herstructurering en voor leden van de rechterlijke macht, bedrijfsjuristen, legal counsels, en fiscaal juristen.

Niveau
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij werkzaam in de juridische praktijk, tenminste 5 jaar werkervaring in de juridische praktijk hebben en een WO-master hebben op het gebied van Nederlands of fiscaal recht. 

Examen, NOvA-punten en huiswerkopdrachten
De leergang is geaccrediteerd met 40 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Studiebelasting en voorbereidingstijd
De leergang bestaat uit 8 bijeenkomsten van 5 uur (inclusief pauzes). Naast het bijwonen van bijeenkomsten dienen deelnemers literatuur te bestuderen en cases voor te bereiden. Het afsluitend examen betreft het schrijven van een paper. Zie voor meer informatie de tab “programma”.

Aantal cursisten en wachtlijstbeleid
Om het interactieve karakter van de specialisatieopleiding te waarborgen kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen. Wij adviseren u daarom tijdig aan te melden.

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u vragen stellen aan de docent(en). U kunt de link om op afstand deel te nemen, vinden in de digitale leeromgeving. Hiernaast zullen de bijeenkomsten worden opgenomen. Wij streven om de opname na één werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst terugkijken op een moment dat u uitkomt.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Bijeenkomst 1: Maandag 6 maart 2023
Bijeenkomst 2: Maandag 20 maart 2023
Bijeenkomst 3: Maandag 3 april 2023
Bijeenkomst 4: Maandag 17 april 2023
Bijeenkomst 5: Maandag 8 mei 2023
Bijeenkomst 6: Maandag 22 mei 2023
Bijeenkomst 7: Maandag 12 juni 2023
Bijeenkomst 8: Maandag 26 juni 2023 

Dagprogramma
14.30-15.00 uur: Ontvangst 
15.00-17.30 uur: College (na elk uur korte pauze)
17.30-18.30 uur: Pauze
18.30-20.00 uur: College (na elk uur korte pauze)

Onderwerpen

Bijeenkomst 1: 
Grondbeginselen Business Valuation 
Het belang van waarde, waardecreatie, en de relatie tussen groei, rendement en cash flows

Bijeenkomst 2: Waardebepaling
Waarderingsperspectieven, waarderingsstandaarden, en waarderingsmethodieken

Bijeenkomst 3: Prijsvorming
Samenhang tussen waarderingsmethodieken en de brug van waarde naar prijs

Bijeenkomst 4: Deal closing en integratie vanuit een waarderingsperspectief
Capita selecta: o.a. earn-outs, fiscale aspecten, distress, en transacties onder bijzondere omstandigheden

Bijeenkomst 5: Grondbeginselen Schadebegroting
Lost business value, lost profits, en post-merger disputen

Bijeenkomst 6: Juridisch kader rondom Business Valuation en Schadebegroting
Peildata, informatiebetrekking, en overige uitgangspunten en belangrijke waarderingskaders

Bijeenkomst 7: Inrichten van het waarderings- en schadebegrotingsproces
Instructie aan deskundigen, vraagstelling, informatieverzameling, aansturing van het waarderings- en schadebegrotingsproces

Bijeenkomst 8: Beoordelingsproces van waarderings- en schaderapporten
Validatie van gehanteerde uitgangspunten, beoordeling van waarderingsuitkomsten, en oorzaken van verschillen in uitkomst (o.a. psychologische factoren)

Afsluitende opdracht: Paper

 

 

Cursusleider
dr. mr. M.J.R. Broekema
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 5.750,- (vrij van BTW)
inclusief lunches, consumpties en digitaal cursusmateriaal