• Startdatum:
  • 26 maart 2020
  • Cursusduur:
  • 5 dagen
  • Rechtsgebied:
  • Bestuurs(proces)recht, Bouwrecht, Mededingingsrecht, Onteigeningsrecht
  • Soort:
  • Leerlijn
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 20

Jaarlijks besteedt de overheid tientallen miljarden euro’s aan uitvoering van beleid. Dat beleid kan betrekking hebben op invulling van de thuiszorg, de verkoop van overheidsgebouwen, de aanleg van infrastructurele voorzieningen of de inhuur van IT specialisten, maar ook op het toestaan van gereguleerde activiteiten of het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen, zoals windmolenparken. In veel van deze gevallen heeft dit overheidshandelen een relevant economisch belang. Mag de vergunningverlening voor rondvaartboten beperkt blijven tot een vaste groep ondernemers? Moeten overheidseigendommen volgens een voorgeschreven procedure worden verkocht? Welke beperkingen gelden voor de verdeling van subsidies?

Heeft de overheid een verplichting marktpartijen een gelijke kans te geven voor deze (veelal schaarse) economische belangen in aanmerking te komen? En zo ja, op welke wijze kan – of moet - de begunstigde dan worden geselecteerd?

Deze en soortgelijke vragen komen aan de orde in deze specialisatieopleiding, waarin het aanbestedingsrecht het startpunt is. De leerstukken worden doorgetrokken naar het voor praktijkjuristen soms nog wat onontgonnen gebied van de schaarse (publieke en ‘private’) rechten. Met als startpunt het Europese recht zal daarbij een verkenning plaatsvinden van de overeenkomsten tussen het aanbestedingsrecht en het leerstuk van de schaarse rechten in het nationale bestuursrecht en een doorkijk gegeven worden naar ontwikkelingen die in de toekomst voor deze rechtsgebieden (gezamenlijk?) te verwachten zijn. In de opzet van de cursus wordt begonnen met behandeling van de theorie die ten grondslag ligt aan een verplichting voor (semi)overheden om gelijke kansen te bieden aan marktpartijen die in aanmerking willen komen voor toewijzing van economisch relevante rechten, zowel in de private als in de publieke sfeer. De bijeenkomsten worden ruimschoots gelardeerd met praktijkvoorbeelden. De cursus wordt afgesloten met een seminar waarin de docenten, aangevuld met andere sprekers uit de wereld van aanbesteding en schaarse rechten, hun visie geven op specifieke praktijksituaties en/of doorkijkjes geven naar nieuwe ontwikkelingen.

Hoofddocenten
Prof. Mr Drs Willemien den Ouden, wetenschappelijk directeur van het Instituut Publiekrecht en hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden;
Prof. Mr Jan-Michiel Hebly, hoogleraar Bouw- en aanbestedingsrecht aan de universiteit Leiden en advocaat te Zwolle;
Mr. dr. Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor overheidsjuristen die met de uitgifte van vergunningen of toekenning van subsidies te maken hebben, aanbestedingsjuristen die hun werkgebied willen uitbreiden, vastgoedjuristen, bedrijfsjuristen in de telecomsector en de nutssectoren, en advocaten en leden van de rechterlijke macht die werkzaam zijn op deze gebieden of daarmee als geschilbeslechter te maken hebben.


Dagprogramma

12.00 uur: Ontvangst met een broodje
12.30 uur: Welkom en college
14.30 uur: Pauze met koffie en thee
15.00 uur: College
17.00 uur: Einde                                                                                                                                       

 

Data bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 donderdag 26 maart           
Bijeenkomst 2 donderdag 23 april
Bijeenkomst 3 donderdag 14 mei
Bijeenkomst 4 donderdag 4 juni
Bijeenkomst 5 donderdag 25 juni                                                                                                              


Eerste bijeenkomst
Aanbesteding & schaarse rechten: de EU beginselen
Inleiding op de cursus - Hebly
Mededingingsverplichtingen vanuit het EU recht (VWEU beginselen + uitwerking in richtlijnen, incl. Dienstenrichtlijn) - Van den Bogaert & Cuyvers

Tweede bijeenkomst
Aanbesteding & schaarse rechten: uitwerking in het aanbestedingsrecht
Uitwerking mededingingsverplichtingen bij gereguleerde en niet-gereguleerde overheidsopdrachten - Hebly & Heijnsbroek

Derde bijeenkomst
Aanbesteding & schaarse rechten: ontwikkeling bij schaarse rechten
Uitwerking mededingingsverplichtingen bij schaarse publieke rechten (vergunningen & subsidies) - Den Ouden en Drahmann

Vierde bijeenkomst
Aanbesteding & schaarse rechten: de toekomst
Uitwerking mededingingsverplichtingen voor de (semi)overheid bij schaarse private rechten - Heijnsbroek
Schaars omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu) - Drahmann

Vijfde bijeenkomst
Seminar: Aanbesteding & schaarse rechten

 

Docent
prof. dr. S.C.G. Van den Bogaert
...
Docent
mr. dr. A. Cuyvers
...
Docent
mr. dr. A. Drahmann
...
Docent
prof. mr. J.M. Hebly
...
Docent
mr. dr. P. Heijnsbroek
...
Spreker
prof. mr. E.R. Manunza
...
Docent
prof. mr. W. den Ouden
...
Wijnhaven

Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag


26-03-2020 Wijnhaven, Zaal 346

23-04-2020 Anna van Buerenplein, Zaal 02.21

14-05-2020 Wijnhaven, Zaal 360

04-06-2020 Wijnhaven, Zaal 348

25-06-2020 Wijnhaven, Zaal 202

 

 

 

 

€1950,- inclusief digitaal cursusmateriaal (pdf) en consumpties.