• Startdatum:
 • 29 oktober 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht, Privacy en ICT recht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 16

De nieuwe online leergang 'Artificial Intelligence voor juristen' van Juridisch PAO Leiden bestaat uit een 3-daagse basiscursus Artificial Intelligence en een of meerdere aanvullende specialisatiemodules.

"Een leergang voor juristen die zich op deze toekomst voorbereiden en zich willen verdiepen in moderne technologie en in de juridische aspecten van AI en algoritmes."

Artificial Intelligence (AI) gaat ons leven de komende jaren drastisch veranderen. We gebruiken het nu al volop, als we online shoppen, onze smartphone raadplegen of Netflix kijken. Of het nu gaat om het stellen van medische diagnoses, gezichtsherkenning, zelfrijdende auto’s, data-analyse of het nemen van beslissingen: AI is overal. Het maakt ons leven gemakkelijker, maar de juridische kanten worden ook steeds zichtbaarder. Hoe voorkomen we ingebouwde vooroordelen, welke wetgeving geldt voor autonoom handelende robots, is onze privacy gewaarborgd, kan je menselijke waarden en morele codes in algoritmes inbouwen? Gaat AI ook het werk van juristen overnemen?

Kortom: werk aan de winkel voor juristen! Althans: voor de juristen die zich op deze toekomst voorbereiden en zich verdiepen in moderne technologie en in de juridische aspecten van AI en algoritmes. Als jurist moet u zich kunnen verplaatsen in de belevingswereld van cliënten. Of u het nu leuk vindt of niet, die wereld wordt steeds vaker beïnvloed door AI.

Onderdeel I: Basiscursus Artificial Intelligence voor juristen
Met de 3-daagse Artificial Intelligence cursus voor juristen bent u in een keer bij de tijd
. Aan de hand van concrete toepassingen, en zonder dat het al te technisch wordt, leert u alles wat u als jurist moet weten over AI. Hoe werken algoritmes eigenlijk? Wat is de link tussen robotica en AI? Wat is deep learning, wat is het verschil tussen narrow- en general-AI? Waarin verschilt AI van menselijk redeneren? Vervolgens gaan we, vanuit meerdere disciplines, in op de juridische vraagstukken die het toepassen van AI oproept. Welke wet- en regelgeving is van toepassing, wat is de laatste jurisprudentie? Aan de hand van een aantal concrete casussen onderzoeken we of ons bestaande juridisch kader toekomstbestendig is. Waar lopen juristen die in de praktijk met AI bezig zijn of hierover adviseren tegenaan? Hoe interpreteren zij actuele uitspraken, zoals over SyRI?

Onderdeel II: Aanvullende Artificial Intelligence specialisatiemodules
Na de basiscursus over AI, het recht, ethiek en toepassingen van AI, kiest u minimaal één en maximaal vier specialisatiemodules. Meer informatie over de specialisatiemodules vindt u onderaan deze pagina:

 • AI, strafrecht en veiligheid
 • AI en overheid 
 • AI en Legal Tech (gebruik van AI in de rechtspraktijk)
 • AI en gezondheid

Hierdoor heeft u na het afronden van de leergang AI voor juristen de integrale en actuele kennis die nodig is voor uw vakgebied. Het onderwijs is praktijkgericht en wordt verzorgd door topdeskundigen in dit vakgebied.

Online leergang
De leergang Artificial Intelligence voor juristen vindt geheel online plaats via Kaltura Live Room. Dit is een beveiligd web-based programma van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot de Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U ontvangt na inschrijving en enkele dagen vooraanvang van de leergang een instructie, deze is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Doelgroep
De nieuwe leergang artificial intelligence is gericht op: advocaten, bedrijfsjuristen, compliance officers, overheidsjuristen (gemeenten, provincies, rijksoverheid etc.), leden rechterlijke macht, leden openbaar ministerie, medewerkers opsporingsdiensten (FIOD, politie etc.), medewerkers overheid, toezichthouders. Deze leergang staat ook open voor andere academici.

Hoofddocenten

 • Mr. dr. Marlies van Eck, universitair docent (belasting)recht en technologie Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Mr. dr. Ronald van den Hoogen, adviseur op het gebied van digitalisering, innovatie en leiderschap voor topmanagers bij de overheid.

Specialisiatiemodules
Er zijn vier specialisatiemodules die horen bij de leergang Artificial Intelligence voor juristen. U kiest tenminste één module bij inschrijving voor de leergang. Naar wens kunt u de leergang uitbreiden door meerdere specialisatiemodules te volgen:

Specialisatiemodule AI, Strafrecht en Veiligheid; Dinsdag 17 november 2020
Het is belangrijk voor de politie en het Openbaar Ministerie om gebruik te maken van de kansen die door AI geboden worden voor betere opsporing, handhaving, dienstverlening en bedrijfsvoering, maar ook omdat criminelen geavanceerde AI gebruiken voor het plegen van strafbare feiten. Dat moet zorgvuldig gebeuren, met aandacht voor privacy en de ethische aspecten. Op verschillende plaatsen in de strafrechtsketen en in het veiligheidsdomein wordt dan ook met AI geëxperimenteerd. De Politie gebruikt AI bijvoorbeeld bij de keuzehulp die wordt ingezet bij meldingen van internetoplichting. Burgers kunnen in natuurlijke tekst een melding doen. Met AI wordt de melding geanalyseerd op volledigheid en krijgt de burger gerichte aanvullende vragen om de melding te verbeteren of compleet te maken. Ook kunnen AI-toepassingen criminele verbanden in opsporingsonderzoeken zichtbaar maken die voor een mens moeilijk, tijdrovend of zelfs helemaal niet te vinden zijn. Ook kunnen grote hoeveelheden foto’s of videomateriaal worden doorzocht en locaties of voorwerpen worden herkend op kinderpornografisch materlaal.

Het Openbaar Ministerie is, samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) het project Softwarematige collega-robots gestart. Dit project richt zich op het verkrijgen van informatie voor voorwaardelijke invrijheidstelling (VI). Het gaat om gegevens die nodig zijn om de juiste voorwaarden aan de VI te kunnen stellen en om informatie voor slachtoffers van het delict en/of nabestaanden van overleden slachtoffers. Het OM voert daarnaast een experiment uit om met AI jurisprudentie te analyseren om een officier voor te bereiden om een zaak of zitting (project Jurisprudentierobot). AI biedt ook grote kansen in forensisch onderzoek. Het wordt al gebruikt bij geautomatiseerde gezicht-, spreker- en auteur-herkenning. Verder worden zelflerende algoritmes al gebruikt in veel software, zoals beeldverwerkingsalgoritmen in Automatic Fingerprint Identification Systems (AFIS-systemen) en software voor digitaal forensisch onderzoek. Ook bij de opsporing worden toepassingen ingezet, zoals bij het detecteren of iemand zijn mobiele telefoon vasthoudt in de auto en het automatisch herkennen van wapens in afbeeldingen. Algemeen wordt erkend dat bij het ontwerpen van AI-toepassingen allerlei ontwerpbeslissingen moeten worden genomen waarvoor IT-experts moeten samenwerken met domeinexperts: onder andere juristen. Dat betekent dat juristen die zich met strafrecht en veiligheid bezighouden, enige kennis moeten hebben van AI.

Met de leergang AI voor juristen en de aanvullende specialisatiemodule ‘AI, Strafrecht en Veiligheid’ bent u in een keer bij de tijd. Aan de hand van concrete toepassingen, en zonder dat het al te technisch wordt, leert u alles wat u als jurist moet weten over AI in relatie tot strafrecht en veiligheid. Welke experimenten vinden plaats, welke kansen en risico’s brengt dit met zich mee brengt, hoe kan ‘bias’ insluipen in datasets en rekenregels en hoe moet je, bijvoorbeeld, correlatie onderscheiden van causaliteit?

Het onderwijs is praktijkgericht en wordt verzorgd worden door topdeskundigen in dit vakgebied. Na het afronden van de specialisatiemodule AI, Strafrecht en Veiligheid heeft u de integrale en actuele kennis die nodig is voor uw vakgebied.

Docenten o.a.

 • Dr. mr. Bart Schermer, universitair hoofddocent eLaw Universiteit Leiden, tevens als partner verbonden bij Consideratie.
 • Prof. mr. J. Oerlemans, bijzonder hoogleraar Inlichtingen en Recht, Universiteit Utrecht, Expert kenniscentrum Cybercrime gerechtshof Den Haag.
 • Dr. Ir. R.J.F. Ypma, data scientist, Nederlands Forensisch Instituut NFI).
 • Mr. S.L. Hartholt, ministerie van Justitie en Veiligheid, PhD kandidaat Universiteit Leiden.

Specialisatiemodule AI & Overheid; Donderdag 19 november 2020
Als de overheid AI gebruikt om belastingfraude op te sporen of om criminele activiteiten te signaleren, maar de gebruikte algoritmes zijn zo complex, dat niet meer valt te achterhalen hoe zij tot hun signalering zijn gekomen, mag de overheid dan in actie komen en potentiële fraudeurs en criminelen uit de systemen filteren en nader onderzoeken of zelfs vervolgen? Als de overheid een drone zou inzetten om een terrorist uit te schakelen en deze drone raakt een omstander, wie is dat verantwoordelijk voor de inzet van deze drone of voor de fout die de drone heeft gemaakt? Als de overheid AI toepast ter ondersteuning van besluitvorming, hoe weten we dan dat bij het trainen van het algoritme onbevooroordeeld en representatieve datasets zijn gebruikt om de algoritmes te trainen? Het zijn zomaar wat voorbeelden van het toepassen van AI door de overheid en de juridische vragen die dit kan oproepen. Welke gegevens mag je van een persoon vastleggen? Zijn de privacyregels uit de AVG nog bij de tijd? Wat zijn identificeerbare persoonlijke data in het licht van de mogelijkheden van AI? Welke ethische kaders moet de overheid toepassen, welke normen en waarden zijn relevant? Als AI daadwerkelijk tot maatschappelijke verbeteringen leidt, zijn de juridische kaders dan wel het meest belangrijk?

In deze specialisatiemodule AI en Overheid leert u hoe de overheid AI op dit moment inzet en welke kaders zij daarbij hanteert. Uitgangspunt is dat de overheid AI gebruikt op een manier dat publieke waarden en mensenrechten zoals het verbod van discriminatie, privacy en autonomie voorop staan en geborgd zijn.

Met de leergang Artificial Intelligence voor juristen en deze aanvullende specialisatiemodule ‘AI en Overheid’ is uw kennis in een keer up to date! Aan de hand van concrete toepassingen, en zonder dat het al te technisch wordt, leert u alles wat u als jurist moet weten over het gebruik van AI bij de overheid en de juridische kaders die daarop van toepassing zijn. Wat zijn succesvolle toepassingen? Waar zijn grote uitvoerende overheidsorganisaties mee bezig? Hoe ziet de toekomst eruit en waar liggen kansen voor juristen? Het onderwijs is praktijkgericht en wordt verzorgd worden door topdeskundigen in dit vakgebied.

Na het afronden van de specialisatiemodule AI en Overheid heeft u de integrale en actuele kennis die nodig is als jurist met interesse in de overheid.

Docenten:

 • Mr. dr. Marlies van Eck, universitair docent (belasting)recht en technologie Radboud Universiteit Nijmegen
 • Dr. Selmar Smit, Senior Scientist Artificial Intelligence at TNO
 • Mr. Jenneke Evers, PhD candidate at Leiden University
 • Drs. R. Haans, Strategisch informatieadviseur gemeente Nijmegen.

Specialisatiemodule AI & Legal Tech; Dinsdag 24 november 2020
De term ‘Legal Tech’ staat voor technologie en technologie startups die een disruptieve werking kunnen hebben op de uitoefening van juridische beroepen. Bijvoorbeeld door mensen toegang te geven tot online software waardoor het minder vaak (of helemaal niet meer) nodig is een advocaat te raadplegen. Of door platforms te ontwikkelen waardoor mensen eenvoudiger een advocaat of juridisch adviseur kunnen vinden. Legal Tech kan ook inhouden: een juridische zoekmachine waarmee je de voor jou meest relevante wetgeving, jurisprudentie en literatuur vindt. Sommigen durven nog een stap verder te gaan en verwachten dat ‘legal AI’ of een ‘robot lawyer’ in staat zal zijn taken uit te oefenen die nu door juristen of – wie weet: rechters - worden uitgeoefend.

Hoe realistisch zijn deze perspectieven? Waar staan we nu? Binnen welke termijn gaan we er echt iets van merken? Of is het al lang realiteit en hebben we de boot al gemist? Van welke toepassingen kunt u nu al gebruik maken? Natuurlijk begrijpen we dat een machine, beter dan een mens, in staat is patronen en verbanden te ontdekken in grote datasets. Maar we begrijpen ook dat computers niet uit zichzelf leren, dat samenwerking tussen ‘robots’ en mensen altijd nodig zal zijn: men spreekt van ‘supervised machine learning’.

Mocht iemand zich zorgen maken; we zullen altijd juristen nodig blijven hebben. Maar de vraag is: welke juristen? Het antwoord weten we al: de beste juristen. Het zou best eens zo kunnen zijn dat de beste juristen die juristen zijn die zich tijdig hebben verdiept in de mogelijkheden van AI en Legal Tech. Het goede nieuws is: dat bent u!

Aan de hand van concrete toepassingen, en zonder dat het al te technisch wordt, leert u alles wat u als jurist moet weten over Legal Tech. Wat zijn veelgebruikte toepassingen? Waar zijn de grote advocatenkantoren mee bezig? Hoe ziet de toekomst eruit, waar moeten we op investeren, welke kennis hebben we nodig?

Na het afronden van de specialisatiemodule AI en Legal Tech heeft u de integrale en actuele kennis die nodig is voor uw vakgebied.

Docenten o.a.:

 • Dr. Marc van Opijnen, Adviseur rechtsinformatica UBR|Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties
 • Mr. drs. Gerdo Kuiper, lector Recht en Rechtvaardigheid aan de Hogeschool Leiden, tevens als onderzoeksdocent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam
 • Dr. A. Berlee, Senior Adviseur Autoriteit Persoonsgegevens, Docent Universiteit Utrecht

Specialisatiemodule AI & Gezondheid; Donderdag 26 november 2020
Artificial Intelligence (AI) gaat onze gezondheidszorg de komende jaren drastische veranderen. Door grote hoeveelheden gegevens te analyseren kunnen ziekenhuisdirecties de kwaliteit optimaliseren, de productiviteit verhogen en daardoor tijd en kosten besparen. Toepassingen van AI kunnen helpen om grote hoeveelheden gegevens van patiënten te combineren en zo zorgverleners ondersteunen bij hun besluitvorming: moeten we bij deze patiënt ingrijpen of juist niet? AI kan de gezondheid van een populatie verbeteren door risico’s in kaart te brengen en doelgerichter, preventieve zorg mogelijk te maken buiten het ziekenhuis. Ook kan AI-patiënten beter informeren over hun gezondheid, zodat zij beter begrijpen wat ze willen en welke zorg zij nodig hebben. Om deze inzet van AI in de gezondheidszorg te optimaliseren, wordt samengewerkt tussen, o.a. artsen, data-analisten, sociale wetenschappers en IT-ers.

In toenemende mate ontstaat in deze processen aandacht voor juridische vraagstukken die spelen rond de inzet van AI. Hoe voorkom je dat bepaalde groepen in de samenleving uiteindelijk minder goede zorg ontvangen, hoe voorkom je ingebouwde vooroordelen in beslissingsondersteunende systemen, is de privacy bij medische gegevensuitwisseling gewaarborgd, gaat AI het werk van artsen overnemen als blijkt dat systemen in 99%van de gevallen de ‘juiste’ beslissing blijken te nemen?

Kortom: werk aan de winkel voor juristen die zich hebben gespecialiseerd in het gezondheidsrecht! Althans: voor juristen die zich op deze toekomst voorbereiden en zich verdiepen in moderne technologie en in de juridische aspecten van AI en algoritmes in het gezondheidsrecht.

Hoe werken algoritmes in de zorg? Wat zijn concrete toepassingen van e-Health? Wat zijn actuele discussies en aandachtspunten bij het toepassen van AI in de gezondheidszorg? Welke wet- en regelgeving is van toepassing, wat is de laatste jurisprudentie? Waar lopen juristen die in de praktijk van de gezondheidszorg met AI bezig zijn of hierover adviseren tegenaan?

Na de basiscursus van drie dagen over AI, het recht, ethiek en toepassingen van AI en na het afronden van de specialisatiemodule AI en gezondheidsrecht, beschikt u over de integrale en actuele kennis die nodig is voor u als jurist met gezondheidsrecht als specialisatie.

Docenten o.a.:

 • Dr. Theo Hooghiemstra, directeur Hooghiemstra & Partners, te Den Haag
 • Katinka de Korte MBA, Enterpreneur in Digital Health, te Den Haag
 • Mr. Helen Hukshorn, directeur Hooghiemstra & Partners, te Den Haag

Waarom een online leergang volgen bij Juridisch PAO Leiden?

 • Verdiep u in korte tijd in de juridische aspecten van kunstmatige intelligentie en algoritmes
 • Kies een of meerdere specialisatiemodules die aansluit op uw interesse
 • U ontvangt in de Mijn JPAO omgeving een goed gevulde digitale reader met cursusmateriaal die u kunt gebruiken ter voorbereiding op de bijeenkomsten en als naslagwerk
 • De leergang is gemakkelijk te volgen vanaf uw werkplek: thuis of op kantoor
 • Geen installatie van software nodig voor deelname aan de leergang
 • De Universiteit Leiden maakt gebruik van het beveiligde web-based portal Kaltura Live Room (new row)
 • Gedoceerd door topdocenten: een mix van AI-onderzoekers en specialisten uit de praktijk
 • Voldoende gelegenheid om vragen te stellen tijdens een online bijeenkomst: bijvoorbeeld via de chat of indien gewenst met beeld en/of geluid
 • Bekijk de bijeenkomsten naderhand nogmaals terugkijken op een moment dat het u uitkomt

U ontvangt na inschrijving en enkele dagen vooraanvang van de leergang een instructie, deze is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving.

Heeft u nog vragen over de inhoud van de leergang? Neemt u dan contact op met opleidingsmanager dhr. Willem-Jan Moolenaar via: w.moolenaar@law.leidenuniv.nl

Programma Leergang Artificial Intelligence voor juristen, basiscursus onderdelen:

Donderdag 29 oktober 2020 - Algemeen
13.00-14.00 uur – Jaap van den Herik
14.00-15.00 uur – Johannes Scholtes
15.30-16.30 uur – Bennie Mols
16.30-17.30 uur – Felienne Hermans

Donderdag 5 november 2020 - Recht
13.00-14.00 uur – Jeroen Naves
14.00-15.00 uur – Arno Lodder
15.30-16.30 uur – Marlies van Eck
16.30-17.30 uur – Gerrit-Jan Zwenne

Donderdag 12 november 2020 - Praktijk
13.00-14.00 uur – David Graus
14.00-15.00 uur – Valerie Frissen
15.30-16.30 uur – Siri Beerends
16.30-17.30 uur – Vincent Langen

Specialsiatiemodules
Er zijn vier specialisatiemodules die horen bij de leergang Artificial Intelligence voor juristen. U kiest tenminste één module bij inschrijving voor de leergang.

Dinsdag 17 november 2020 - 13.00-17.30 uur:
Specialisatiemodule AI, Strafrecht en Veiligheid
Docenten:

Daan Craandijk
Suzanne Hartholt & Rolf Ypma
Hans Oerlemans
Bart Schermer

Donderdag 19 november 2020 - 13.00-17.30 uur:
Specialisatiemodule AI & Overheid
Docenten:

Marlies van Eck
Jenneke Evers
Rob Haans
Selmar Smit

Dinsdag 24 november 2020 - 13.00-17.30 uur:
Specialisatiemodule AI & Legal Tech
Docenten:

Anna Berlee
Gerdo Kuiper
Marc van Opijnen
Stefan Philipsen
 

Donderdag 26 november 2020 - 13.00-17.30 uur:
Specialisatiemodule AI & Gezondheid
Docenten:

Leone Flikweert
Theo Hooghiemstra
Helen Hukshorn
Katinka de Korte

 

Ronald van den Hoogen docent AI PAO Leiden
Cursusleider
dr. mr. R.H. van den Hoogen
...
Docent
drs. S. Beerends
...
Anna Berlee
Docent
dr. A. Berlee LLM
...
D.W.F. Craandijk
Docent
D.W.F. Craandijk MSc
...
Docent
mr. dr. B.M.A. van Eck
...
j evers
Docent
J.G.H. Evers
...
Flikweert Leone
Docent
mr. drs. L. Flikweert
...
Frissen docent bij JPAO Leiden
Docent
prof. dr. V.A.J. Frissen
...
Docent
dr. D. Graus
...
docent Rob Haans
Docent
drs. R. Haans
...
S.L. Hartholt
Docent
mr. S.L. Hartholt
...
Docent
prof. dr. H.J. van den Herik
...
Docent
dr. ir. F.F.J. Hermans
...
Docent
mr. dr. Th. Hooghiemstra
...
Docent
mr. H. Hukshorn
...
Docent de Korte bij JPAO Leiden
Docent
K. de Korte MBA
...
Kuiper Docent verbonden bij JPAO Leiden
Docent
mr. drs. G. Kuiper
...
Docent
drs. V. Langen
...
Arno Lodder
Docent
prof. mr. A.R. Lodder
...
Docent
dr. ir. B. Mols
...
Jeroen Naves Docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. J.L Naves
...
oerlemans docent bij pao leiden
Docent
prof. mr. dr. J.J. Oerlemans
...
m opijnen
Docent
mr. dr. M. van Opijnen
...
schermer docent bij pao leiden
Docent
mr. dr. B.W. Schermer
...
Docent
prof. dr. ir. J.C. Scholtes
...
smit docent JPAO
Docent
dr. S. Smit
...
Ypma docent
Docent
dr. ir. R.J.F. Ypma
...
Prof. Gerrit-Jan Zwenne - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. G-J. Zwenne
...


De leergang vindt online plaats via het beveiligde web-based programma Kaltura Live Room.

Enkele dagen voor het webinar plaatsvindt, krijgt u per mail een instructiedocument toegestuurd over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Het instructiedocument kunt u ook terugvinden in de Mijn Juridisch PAO omgeving.

€ 1000,00 (Deze prijs omvat de drie-daagse basiscursus, een verplichte specialisatiemodule en digitaal cursusmateriaal en is vrij van btw).

Elke aanvullend te volgen specialisatiemodule kost € 250,00.

U kunt bij uw inschrijving aangeven hoeveel specialisatiemodules u wilt volgen. U kunt ook na uw inschrijving ervoor kiezen om een extra specialisatiemodule te volgen, mailt u dan naar pao@law.leidenuniv.nl.
Bij inschrijving voor de leergang Artificial Intelligence voor juristen is het verplicht om in te schrijven voor één van de vier aangeboden specialisatiemodules.

U ontvangt t.z.t. in de Mijn JPAO omgeving een goed gevulde digitale reader met cursusmateriaal die u kunt gebruiken ter voorbereiding op de bijeenkomsten en als naslagwerk.

Maak hier uw keuze

Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven