• Startdatum:
  • 28 maart 2019
  • Cursusduur:
  • 5 dagen
  • Rechtsgebied:
  • Bestuurs(proces)recht, Bouwrecht, Onteigeningsrecht, Ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht
  • Soort:
  • Leerlijn
  • Accreditaties
  • NOVA:
  • 20

Jaarlijks besteedt de overheid tientallen miljarden euro’s aan uitvoering van beleid. Dat beleid kan betrekking hebben op invulling van de thuiszorg, de verkoop van overheidsgebouwen, de aanleg van infrastructurele voorzieningen of de inhuur van IT specialisten, maar ook op het toestaan van gereguleerde activiteiten of het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen, zoals windmolenparken. In veel van deze gevallen heeft dit overheidshandelen een relevant economisch belang. Mag de vergunningverlening voor rondvaartboten beperkt blijven tot een vaste groep ondernemers? Moeten overheidseigendommen volgens een voorgeschreven procedure worden verkocht? Welke beperkingen gelden voor de verdeling van subsidies?
Heeft de overheid een verplichting marktpartijen een gelijke kans te geven voor deze (veelal schaarse) economische belangen in aanmerking te komen? En zo ja, op welke wijze kan – of moet - de begunstigde dan worden geselecteerd?

Deze en soortgelijke vragen komen aan de orde in deze specialisatieopleiding, waarin het aanbestedingsrecht het startpunt is. De leerstukken worden doorgetrokken naar het voor praktijkjuristen soms nog wat onontgonnen gebied van de schaarse (publieke en ‘private’) rechten. Met als startpunt het Europese recht zal daarbij een verkenning plaatsvinden van de overeenkomsten tussen het aanbestedingsrecht en het leerstuk van de schaarse rechten in het nationale bestuursrecht en er zal een doorkijk gegeven worden naar ontwikkelingen die in de toekomst voor deze rechtsgebieden (gezamenlijk?) te verwachten zijn.

In de opzet van de cursus wordt begonnen met behandeling van de theorie die ten grondslag ligt aan een verplichting voor (semi)overheden om gelijke kansen te bieden aan marktpartijen die in aanmerking willen komen voor toewijzing van economisch relevante rechten, zowel in de private als in de publieke sfeer. De bijeenkomsten worden ruimschoots gelardeerd met praktijkvoorbeelden. De cursus wordt afgesloten met een seminar waarin de docenten, aangevuld met andere sprekers uit de wereld van aanbesteding en schaarse rechten, hun visie geven op specifieke praktijksituaties en/of doorkijkjes geven naar nieuwe ontwikkelingen.

De opleiding is bedoeld voor overheidsjuristen die met de uitgifte van vergunningen of toekenning van subsidies te maken hebben, aanbestedingsjuristen die hun werkgebied willen uitbreiden, vastgoedjuristen, bedrijfsjuristen in de telecomsector en de nutssectoren, en advocaten en leden van de rechterlijke macht die werkzaam zijn op deze gebieden of daarmee als geschilbeslechter te maken hebben.

De opleiding staat onder verantwoordelijkheid van Prof. Mr Drs Willemien den Ouden, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de universiteit Leiden, en Prof. Mr Jan-Michiel Hebly, hoogleraar Bouw- en aanbestedingsrecht aan de universiteit Leiden en advocaat te Zwolle.


Dagprogramma

12.00 uur: Ontvangst met een broodje
12.30 uur: Welkom en college
14.30 uur: Pauze met koffie en thee
15.00 uur: College
17.00 uur: Einde                                                                                                                                       

 

Data bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 donderdag 28 maart           
Bijeenkomst 2 donderdag 11 april
Bijeenkomst 3 donderdag 16 mei
Bijeenkomst 4 donderdag 6 juni
Bijeenkomst 5 donderdag 27 juni                                                                                                              


Uitgebreide informatie over het programma vindt u hiernaast (zie 'Lees meer informatie')

Programma Seminar 27 juni:

12.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en broodjes
12.30 uur: Opening door Jan-Michiel Hebly (voorzitter)
12.45 uur: Voordracht Armin Cuyvers
13.25 uur: Vragen, discussie
13.30 uur: Voordracht Willemien den Ouden:
‘Invest NL, verdeling van publieke middelen buiten het publiekrecht om’
14.10 uur: Vragen, discussie
14.15 uur: Voordracht Elisabetta Manunza:
‘Slimme vraagtechniek – mechanismes ter realisering van secundaire beleidsdoelstellingen’
14.55 uur: Vragen, discussie
15.00 uur: Pauze
15.30 uur: Voordracht Annemarie Drahmann:
‘Toedeling van gedoogverklaringen aan coffeeshops’
16.10 uur: Vragen, discussie
16.15 uur: Voordracht Johan Wolswinkel: 
‘Verdeling van schaarste: van individuele rechten naar algemene regels’
16.55 uur: Vragen, discussie
17.00 uur: Afsluiting door voorzitter, gevolgd door borrel

 

prof. mr. J.M. Hebly - Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. J.M. Hebly
...
prof. mr. W. den Ouden - Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. W. den Ouden
...
aalbers docent bij pao leiden
Docent
mr. M. Aalbers LLM
...
mr. dr. A. Cuyvers - Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Cuyvers
...
mr. A. Drahmann - Hoofddocent Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Drahmann
...
prof. mr. J.M. Hebly - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. J.M. Hebly
...
hoekstra docent bij pao leiden
Docent
mr. J. Hoekstra
...
Elisabetta Manunza Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. E.R. Manunza
...
prof. mr. W. den Ouden - Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. W. den Ouden
...
Tichelaar docent Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. S. Tichelaar
...
wieland docent bij pao leiden
Docent
mr. dr. J. Wieland
...
Docent
prof. mr. dr. C.J. Wolswinkel
...
Wijnhaven Den Haag

Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag


 

LET OP!
6 juni 2019 is de locatie van de opleiding Schouwburgstraat 2 te Den Haag!
Klik hier voor de routebeschrijving.

 

€1950,= (vrij van btw), inclusief consumpties en cursusmateriaal.