• Startdatum:
 • 14 september 2023
 • Cursusduur:
 • 6 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Bank- en Effectenrecht en financiering, Insolventierecht, Ondernemingsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 30

Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige

Met de ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (WHOA) beoogt de wetgever een impuls te geven aan de praktijk van herstructurering in Nederland. De WHOA gaat het gemakkelijker maken om ondernemingen in zwaar weer door middel van een onderhands akkoord te reorganiseren. Verschillende klassen van schuldeisers maar ook aandeelhouders kunnen hierdoor aan een akkoord worden gebonden, zelfs wanneer zij niet hebben ingestemd. De WHOA gaat het gemakkelijker maken om ondernemingen in zwaar weer door middel van een onderhands akkoord te reorganiseren. Verschillende klassen van schuldeisers maar ook aandeelhouders kunnen hierdoor aan een akkoord worden gebonden, zelfs wanneer zij niet hebben ingestemd. Het doel van de wetgever met de WHOA is het aantal faillissementen terug te dringen. Dit is opgezet vanuit de gedachtegang dat bij een faillissement veel waarde verloren gaat. Een onderhands akkoord biedt voordelen voor schuldeisers, werknemers en andere betrokkenen.

De WHOA zal tot een geheel nieuwe herstructureringsdynamiek leiden, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de zogenoemde ‘herstructureringsdeskundige’. Deze persoon kan door de rechtbank worden aangesteld, op verzoek van zowel schuldeisers, aandeelhouders als schuldenaren, en zal over diverse competenties en vaardigheden moeten beschikken (‘schaap met vijf poten’). Hij/zij hoeft in elk geval niet een jurist te zijn.

> Lees hier meer over de WHOA in het interview met Jan Adriaanse

De volgende kennis en vaardigheden zijn voor een herstructureringsdeskundige van belang en wordt aandacht aan besteed tijdens de opleiding:

 • Oorzakenanalyse: waarom is de onderneming in de problemen gekomen en is de onderneming in beginsel levensvatbaar (na herstructurering)?
 • Turnaround management: het kunnen opstellen, analyseren, succesvol uitvoeren van een reorganisatieplan
 • Valuation van distressed companies: het kunnen beoordelen van de reorganisatiewaarde versus de liquidatiewaarde
 • Stakeholder management: wat zijn de juridische en bedrijfseconomische posities van schuldeisers, en hoe dient daar mee te worden omgegaan?
 • Kennis van conflictmanagement, onderhandeling, mediation: hoe overtuig je stakeholders in een zwaar weer situatie om mee te werken?  
 • Kennis van de WHOA en overige relevante juridische vraagstukken.

Opzet van de opleiding
In de opleiding wordt allereerst een inleiding gegeven van het WHOA-juridische kader. Aan de orde komen ook: Valuation principes, WHOA-valuation casus, Business restructuring in de praktijk, Het perspectief van financiers in de WHOA, Onderhandelen in de WHOA-praktijk, Mediation, conflictmanagement en de rol van de rechter-commissaris.

De bijeenkomsten vinden op locatie plaats. 

De specialisatieopleiding WHOA is multidisciplinair, heeft een interactieve opzet en is casusgericht. Tijdens de bijeenkomsten is ruimte voor interactie tussen deelnemers. Men kan veel van elkaar leren, doordat de doelgroep van de opleiding breed is. Een jurist bekijkt een casus vanuit een ander oogpunt dan een financieel specialist dat doet. Dit brengt tijdens het bespreken van de casus interessante gesprekken op gang en bevordert het leerproces van de deelnemers. De kennis die men opdoet, is direct toe te passen in de praktijk. We streven ernaar om tijdens de opleiding de laatste wetenschappelijke inzichten te combineren met doelgerichte praktische oplossingen, wat ons betreft is dit de beste combinatie om te leren over de toepassing van deze nieuwe wetgeving.

Hoofddocenten

 • Prof. dr. J.A.A. (Jan) Adriaanse, is als hoogleraar turnaround management verbonden aan de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Leiden Law School, Universiteit Leiden. Hij is daarnaast medeoprichter van BFI, een onafhankelijk financieel onderzoeksbureau in Amsterdam.
 • Prof. mr. H. (Harold) Koster, is verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Ondernemingsrecht en voorzitter van de afdeling Ondernemingsrecht.
 • Prof. mr. R.D. (Reinout) Vriesendorp, hoogleraar insolventierecht aan het Instituut voor Fiscale en Economische vakken Universiteit Leiden, advocaat/partner De Brauw Blackstone Westbroek.

Leerdoelen
Na deelname beschikken deelnemers over diepgaande kennis van de WHOA-wetgeving en weten zij het WHOA-traject zelfstandig in praktijk te begeleiden. Anders gezegd, kunt u nog effectiever uw rol aannemen op basis van solide kennis en kunde over de WHOA.

De opzet van de specialisatieopleiding WHOA:

 • Multidisciplinaire, interactieve opzet
 • Casus-gericht
 • Blended learning: klassikale bijeenkomsten op locatie en online bijeenkomsten
 • Een uitgebreide reader met digitaal cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld aan deelnemers
 • 6-daagse opleiding (middag-avond)
 • Afrondend schriftelijk examen in de vorm van een paper
 • Officieel Certificaat Universiteit Leiden

Doelgroep
Turnaround managers, adviseurs, juristen, curatoren, bankiers, insolventierechtjuristen, financieel specialisten, accountants en financial interim managers.

Niveau
Van deelnemers wordt verwacht dat zij enkele jaren praktijkervaring hebben in het vakgebied van ondernemingen in zwaar weer. Daarnaast is een academische werkhouding vereist.

Examen en diploma
De deelnemers hebben tijdens de opleiding kennis gemaakt met verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de in 2023 in werking getreden Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), toegespitst op een van de actoren, de herstructureringsdeskundige.

In de opleiding wordt aandacht besteed aan het WHOA-juridische kader, alsmede valuation principes en WHOA-valuation casus, business restructuring in de praktijk, het perspectief van financiers in de WHOA, onderhandelen en conflictmanagement in de WHOA-praktijk, de rol van de rechter en arbeids- en medezeggenschapsrechtkwesties. Over deze onderwerpen zal de deelnemer aan het eind van de opleiding een examen worden afgelegd. Het examen bestaat uit het schrijven van een paper of een artikel. Uw paper is gebaseerd op een casus vanuit uw eigen praktijk. Bij goed gevolg ontvangt u een diploma.

De beste artikelen zullen met instemming van de deelnemer worden voorgelegd om in aanmerking te komen voor publicatie in het online tijdschrift HERO (Herstructurering En Recovery Online).

Studiebelasting en voorbereidingstijd
De leergang bestaat uit 6 bijeenkomsten van 6 uur (inclusief pauzes). Zie voor meer informatie de tab “programma”. Qua voorbereiding zult u de voor te schrijven presentaties voorafgaand te bestuderen hebben of wordt u na afloop deze ter beschikking gesteld. De opnames van elke bijeenkomst kunt u terugkijken.
 

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071-5278666
Alle contactgegevens

 

Bijeenkomst 1 – Donderdag 14 september 2023
Bijeenkomst 2 – Donderdag 5 oktober 2023 
Bijeenkomst 3 – Dinsdag 31 oktober 2023
Bijeenkomst 4 – Donderdag 9 november 2023
Bijeenkomst 5 – Donderdag 23 november 2023
Bijeenkomst 6 – Donderdag 30 november 2023
Diploma uitreiking - Donderdag 18 januari 2024

PROGRAMMA
De hieronder vermelden sprekers hebben meegewerkt aan de opleiding in voorgaande jaren maar hebben nog niet allemaal definief toegezegd om mee te werken aan de opleiding van dit jaar. Het programma zou nog kunnen wijzigen hierdoor.

Bijeenkomst 1
Donderdag 14 september 2023

14:30 Ontvangst met koffie en thee
15:00 Welkom (Doel en opzet)
15:15 Inleiding WHOA - herstructureringsdeskundige
 
 • Prof. mr. Harold Koster
 • Prof. mr. Reinout Vriesendorp
18:00 Diner
19:15 Casus - financiële herstructurering
 
 • Drs. Dolf Bruins Slot
 • Mr.drs. Lennart Verhoef
21:15 Einde bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2
Donderdag 5 oktober 2023

14:30 Ontvangst met koffie en thee
15:00 Valuation principes & WHOA-valuation casus
 
 • Dr. Marc Broekema RV
 • Mr. drs. Marieke Franken
18:00 Diner
19:15 Verdieping WHOA – juridisch kader
 
 • Prof.mr. Harold Koster
 • Prof. mr. Reinout Vriesendorp
21:15 Einde bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3
Dinsdag 31 oktober 2023

14:30 Ontvangst met koffie en thee
15:00 De rol van de rechter
 
 • Mr. Piet Neijt
 • Prof. mr. Reinout Vriesendorp
18:00 Diner
19:15 Essentialia mediation: conflictmanagement bij ondernemingen in zwaar weer
 
 • Willem Meijer
21:15 Einde bijeenkomst 3

Bijeenkomst 4
Donderdag 9 november 2023

14:30 Ontvangst met koffie en thee
15:00 Turnaround planning in WHOA en de HEMA-herstructureringscasus (what if WHOA?)
 
 • Prof. dr. Jan Adriaanse
 • Mr. Ferdinand Hengst
18:00 Diner
19:15 WHOA en MKB (incl. casus)
 
 • Mr. Derk van Geel
21:15 Einde bijeenkomst 4

Bijeenkomst 5
Donderdag 23 november 2023

14:30 Ontvangst met koffie en thee
15:00 Capita selecta WHOA:
 • Internationaal (bevoegdheid en erkenning)
 • Opzegging van overeenkomsten
 • Absolute priority rule
 
 • Mr. Job van Hooff
17:00 Draaiboek aanpak WHOA
 
 • mr. Simon Aarts
 • mr. Brechje van der Velden
18:00 Diner
19:15 Rol van banken en adviseurs (inclusief praktijkcasus)
 
 • Mr. Johan Jol
 • mr. drs. Eddie van Dinther
21:15 Einde bijeenkomst 5

Bijeenkomst 6
Donderdag 30 november 2023

14:30 Ontvangst met koffie en thee
15:00 WHOA fiscaliteiten
 
 • Mr. Ton Tekstra
17:00 WHOA en medezeggenschap - de rol van de ondernemingsraad
 
 • Mr. Renate Vink-Dijkstra
18:00 Diner
19:15 WHOA-game - interactieve groepssessie
 
 • mr. Bart Davidson
 • K. Beke
21:15 Einde bijeenkomst 6

 

 

 

Diploma uitreiking
Donderdag 18 januari 2024

17:00 Ontvangst en welkom
17:15 Diploma uitreiking
17:30 Borrel
18:30 Einde borrel
prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse
...
Koster docent Ondernemingsrecht JPAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. H. Koster
...
 prof. mr. R.D. Vriesendorp Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. R.D. Vriesendorp
...
Docent
mr. S. Aarts
...
prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. J.A.A. Adriaanse
...
mr. drs. K. Beke Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. drs. K. Beke
...
Docent
dr. mr. M.J.R. Broekema
...
Docent
drs. D. Bruins Slot RA
...
Docent
B. Davidson
...
E van Dinther
Docent
mr. drs. E. van Dinther
...
mr. drs. M. Franken Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. drs. M. Franken
...
D van Geel
Docent
mr. D. van Geel
...
F Hengst
Docent
mr. F.J.M. Hengst
...
Job van Hooff
Docent
mr. J.E.P.A. van Hooff
...
Docent
mr. J.T. Jol
...
Koster docent Ondernemingsrecht JPAO Leiden
Docent
prof. mr. H. Koster
...
Willem Meijer
Docent
W. Meijer
...
mr. P.J. Neijt Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. P.J. Neijt
...
Docent
mr. dr. A.J. Tekstra
...
Docent
mr. B.W.G. van der Velden
...
mr. drs. L Verhoef
Docent
mr. drs. L Verhoef
...
Docent
mr. R.E.M. Vink-Dijkstra
...
 prof. mr. R.D. Vriesendorp Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. R.D. Vriesendorp
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


 

 

€ 4.450,00 (vrij van BTW)
inclusief diner op locatie, consumpties en digitaal cursusmateriaal