• Startdatum:
 • 21 maart 2022
 • Cursusduur:
 • 5 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Bestuurs(proces)recht, Bouwrecht, Mededingingsrecht, Onteigeningsrecht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 20

Over de opleiding
Jaarlijks besteedt de overheid tientallen miljarden euro’s aan uitvoering van beleid. Dat beleid kan betrekking hebben op invulling van de thuiszorg, de verkoop van overheidsgebouwen, de aanleg van infrastructurele voorzieningen of de inhuur van IT-specialisten, maar ook op het toestaan van gereguleerde activiteiten of het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen, zoals windmolenparken. In veel van deze gevallen heeft dit overheidshandelen een relevant economisch belang.

Mag de vergunningverlening voor rondvaartboten beperkt blijven tot een vaste groep ondernemers? Moeten overheidseigendommen volgens een voorgeschreven procedure worden verkocht? Welke beperkingen gelden voor de verdeling van subsidies? Heeft de overheid een verplichting marktpartijen een gelijke kans te geven voor deze (veelal schaarse) economische belangen in aanmerking te komen? En zo ja, op welke wijze kan – of moet - de begunstigde dan worden geselecteerd?

Bovenstaande en soortgelijke vragen komen aan de orde in deze specialisatieopleiding, waarin het aanbestedingsrecht het startpunt is. De leerstukken worden doorgetrokken naar het voor praktijkjuristen soms nog wat onontgonnen gebied van de schaarse (publieke en private) rechten. Hierbij is het Europees recht het startpunt. Er zal een verkenning plaatsvinden van de overeenkomsten tussen het aanbestedingsrecht en het leerstuk van de schaarse rechten in het nationale bestuursrecht. Daarbij wordt een doorkijk gegeven naar de ontwikkelingen die in de toekomst voor deze rechtsgebieden (gezamenlijk) te verwachten zijn.

In de opzet van de cursus wordt begonnen met behandeling van de theorie die ten grondslag ligt aan een verplichting voor (semi)overheden om gelijke kansen te bieden aan marktpartijen die in aanmerking willen komen voor toewijzing van economisch relevante rechten, zowel in de private als in de publieke sfeer. De bijeenkomsten worden ruim toegelicht met praktijkvoorbeelden. De cursus wordt afgesloten met een seminar waarin de docenten hun visie geven op specifieke praktijksituaties en doorkijkjes geven naar nieuwe ontwikkelingen.

Na het volgen van de specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten weet u alles over de verdeling van schaarse rechten in zowel het privaatrecht als bestuursrecht.

Hoofddocenten

 • prof. mr. J.M. Hebly, hoogleraar bouw- en aanbestedingsrecht aan de Universiteit Leiden en advocaat bij Benthem Gratama Advocaten;
 • mr. dr. A. Drahmann, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.


Leerdoelen
Na het volgen van de opleiding kan de deelnemer het (Europese en nationale) regime van de verdeling van schaarse rechten, de stand van zaken bij de verdeling van schaarse publieke rechten (zoals vergunningen en subsidies) en de verdeling van schaarse private rechten (zoals onroerend goed en aandelenportefeuilles) en de verdere ontwikkelingen vanuit Europees en nationaal recht op het gebied van (de verdeling van) schaarse rechten toepassen op een praktijkcasus.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor overheidsjuristen die met de uitgifte van vergunningen of toekenning van subsidies te maken hebben, aanbestedingsjuristen die hun werkgebied willen uitbreiden, vastgoedjuristen, bedrijfsjuristen in de telecomsector en de nutssectoren, en advocaten en leden van de rechterlijke macht die werkzaam zijn op deze gebieden of daarmee als geschilbeslechter te maken hebben.

Examen, NOvA-punten en huiswerkopdrachten
De specialisatieopleiding kent géén verplichte huiswerkopdrachten. Hierdoor is de opleiding uitstekend te combineren met een drukke praktijk.

De leergang is geaccrediteerd met 20 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Studiebelasting en voorbereidingstijd
De leergang bestaat uit 5 bijeenkomsten van 4,5 uur (inclusief pauzes). Zie voor meer informatie de tab “programma”.

Mogelijkheden onderwijs op afstand
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de cursuslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan de opleiding. Ook kunt u vragen stellen aan de docent(en). U kunt de link om op afstand deel te nemen, vinden in de digitale leeromgeving.

Hiernaast zullen de bijeenkomsten worden opgenomen. Wij streven om de opname na één werkweek beschikbaar te stellen in de digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst terugkijken op een moment dat u uitkomt.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Dagprogramma

12.00 uur:

Ontvangst met koffie en thee, inclusief lunchbox
(behalve het seminar 27 juni 2022)                                                       

12.30 uur: Welkom en College
14.30 uur: Pauze
15.00 uur: College
17.00 uur: Einde

Data bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: 21 maart 2022
Bijeenkomst 2: 11 april 2022
Bijeenkomst 3: 9 mei 2022
Bijeenkomst 4: 13 juni 2022
Bijeenkomst 5: 27 juni 2022                                                                                        


Eerste bijeenkomst, Maandag 21 maart 2022
Mededingingsverplichtingen vanuit het EU recht

VWEU beginselen + uitwerking in richtlijnen, incl. Dienstenrichtlijn
docenten: Prof. mr. dr. A. Cuyvers

Aanbesteding & schaarse rechten: uitwerking in het aanbestedingsrecht
VWEU beginselen en de ontwikkeling van het aanbestedingsrecht
docent: prof. mr. J.M. Hebly


Tweede bijeenkomst, Maandag 11 april 2022 
Aanbesteding & schaarse rechten: ontwikkeling bij schaarse publieke rechten
Mededingingsverplichtingen bij schaarse publieke rechten (vergunningen & subsidies)
docenten: mr. dr. A. Drahmann en mr. L.W. Verboeket


Derde bijeenkomst, Maandag 9 mei 2022
Aanbesteding & schaarse rechten: gebiedsontwikkeling
Mededingingsverplichtingen voor de overheid bij schaarse private rechten (grondverkoop, huur etc) en in het omgevingsrecht
docenten: mr. dr. P. Heijnsbroek en mr. dr. A. Drahmann


Vierde bijeenkomst, Maandag 13 juni 2022
Aanbesteding & schaarse rechten: opdracht of subsidie; concessie of vergunning.
Wanneer is sprake van een aanbestedingsplichtige opdracht of concessie en wanneer van een subsidie of vergunning?
docenten: prof.mr.dr. C.J. Wolswinkel en mr. L.W. Verboeket

Vijfde bijeenkomst, Maandag 27 juni 2022: SEMINAR

Dagprogramma Seminar:

13.30 uur Opening door prof. mr. J.M. Hebly (dagvoorzitter)

13.45 uur College door mr. dr. A. Cuyvers

14.30 uur College door mr. dr. P. Heijnsbroek

15.15 uur Pauze 

15.25 uur College door mr. L. Verboeket

16.10 uur College door prof.mr.dr. C.J. Wolswinkel

16.55 uur Afsluiting door prof. mr. J.M. Hebly (dagvoorzitter)

17.00 uur Netwerkborrel

mr. A. Drahmann Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
mr. dr. A. Drahmann
...
prof. mr. J.M. Hebly Juridisch PAO Leiden
Cursusleider
prof. mr. J.M. Hebly
...
mr. dr. A. Cuyvers Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. dr. A. Cuyvers
...
mr. A. Drahmann Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. A. Drahmann
...
prof. mr. J.M. Hebly Juridisch PAO Leiden
Docent
prof. mr. J.M. Hebly
...
mr. dr. Paul Heijnsbroek Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. dr. P. Heijnsbroek
...
verboeket docent bij pao leiden
Docent
mr. L.W. Verboeket
...
docent Wolswinkel
Docent
prof. mr. dr. C.J. Wolswinkel
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€1.950,- vrij van BTW. inclusief digitaal cursusmateriaal (pdf) en consumpties.