• Startdatum:
 • 23 maart 2020
 • Cursusduur:
 • 8 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Burgerlijk(proces)recht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 48
 • PE Cassatie:
 • 48

Onder leiding van prof. mr. A.G. Castermans en mr. V. Rörsch start in het voorjaar 2020 de specialisatieopleiding civiele cassatie en procesrecht.

Met deze opleiding wordt u vanuit het perspectief van alle bij cassatierechtspraak betrokken organisaties en rollen inzicht verschaft in de praktijk en ontwikkelingen van de cassatierechtspraak en de doorwerking daarvan op de feitenrechtspraak.

Wilt u weten welke kansen u nog laat liggen?

In dit bijzondere opleidingstraject verbreedt en verdiept u op efficiënte wijze uw kennis van het civiel procesrecht, in het bijzonder het appel- en cassatieprocesrecht. Op interactieve wijze leert u betere processtukken, cassatieadviezen en middelen te schrijven. Met intensieve feedback van wetenschappers, AG’s, raadsheren, wb-ers en ervaren cassatieadvocaten. Door samen te werken bouwt u bovendien uw professionele netwerk uit. Een uniek programma door deze combinatie van theorie en praktijk met als doel: specialist procesrecht en civiele cassatietechniek.

In deze specialisatieopleiding leert u onder andere:

 • fouten in feitelijke procedures voorkomen en oplossen
 • de kerntaken, werkwijze en toverformules van de Hoge Raad begrijpen
 • de kansen van een cassatieprocedure optimaal benutten
 • krachtige cassatiestukken schrijven

De voordelen op een rij:

 • 48 NOvA / cassatiepunten
 • in 8 bijeenkomsten is uw kennis up to date en verdiept
 • feedback van superspecialisten uit de praktijk en wetenschap
 • prachtige cursuslocatie in de historische binnenstad van Leiden
 • uitbreiding van uw netwerk
 • ruimte voor eigen inbreng en interactie
 • feestelijke afsluiting: 3 gangen diner in het Prentenkabinet

Het is ook mogelijk om per module in te schrijven!

Niveau
Om deze opleiding te kunnen volgen is meer dan 3 jaar ervaring in het procesrecht vereist.

Doelgroep
Voor advocaten die procederen in hoger beroep. Voor specialisten die betere processtukken willen schrijven. Voor cassatieadvocaten, leden van de rechterlijke macht en wetenschappers die hun techniek naar een hoger niveau willen tillen.
Schrijf u tijdig in: we werken met kleine groepen. Daardoor is er veel ruimte voor eigen inbreng en interactie.

 

Dagprogramma

09.00 - 09.30 uur:

Ontvangst met koffie/thee

09.30 - 17.30 uur:

Colleges, onderbroken door pauzes

Pauzes van 11.00-11.15 uur en 15.00-15.15 uur, lunch van 12.30-13.30 uur

Bijeenkomsten

23 maart

De valkuilen in hoger beroep

6 april

De cassatieprocedure

20 april

De gronden van cassatie, grondrechten en Europees recht

11 mei

De uitspraak van de Hoge Raad

8 juni

De voorbereiding van het cassatieberoep

7 september

Praktische wenken voor het opstellen van het middel en de prejudiciële procedure

28 september

Praktische wenken voor de schriftelijke toelichting en pleidooi

12 oktober

Praktische wenken voor de Borgersbrief en de procedure na verwijzing

Het is mogelijk om per module in te schrijven

 

23 maart 2020
De valkuilen in hoger beroep

Inleiding
Docent: Mr. V. Rorsch, 09.30-10.30 uur

Stelplicht, bewijslast en bewijslevering
Docent: ..., 10.30-12.30 uur

Devolutieve werking, grievenstelsel en tweeconclusieregel
Docent: Mr. F.B. Bakels, 13.30-15.15

Actualiteiten burgerlijk procesrecht
Docent: Yuri Wehrmeijer 15.30-17.30 

6 april 2020
De cassatieprocedure

Het werkproces bij de Hoge Raad bezien vanuit het wetenschappelijk bureau
Docent: Mr. T. Bosters, 9.30 -10.30

De cassatieprocedure toegelicht door de gerechtssecretaris en de rolraadsheer
Docent: Mr. T. Tisseur & Mr. C.E. du Perron, 10.30 - 12.30

De kerntaken van de Hoge Raad en de afbakening van de toetsing in cassatie. Feitelijke grondslag, de hypothetische feitelijke grondslag en nova in cassatie
Docenten: Mr. J. de Jong, 13.30 – 14.30

Het onderscheid tussen feitelijke oordelen, rechtsoordelen en gemengde oordelen
Docenten: Mr. R.L.M.M. Tan, 14.30 – 15.15 

Valkuilen van de cassatieadvocaat
Docent: Mr. K. Aantjes, 15.30-17.30 uur


20 april 2020
De gronden van cassatie, grondrechten en Europees recht

De gronden van cassatie Welke categorieën van rechtsregels toetst de Hoge Raad?
Docent: Mr. M. Scheltema, 9.30 – 10.45

Grondrechten en cassatie
Docent: Mr. K. Teuben 11.00- 12.30  uur

Macro-argumenten in cassatie
Docent: Mr. E.R. de Jong, 13.30- 15.15 uur

De taak van de Hoge Raad in een meerlagige rechtsorde. Voorsorteren op prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie
Docent: Mr. dr. J. Krommendijk, 15.30-17.30 uur


11 mei 2020
De uitspraak van de Hoge Raad

Het jaarverslag van de Hoge Raad: Welke zaken in 2018 vond de Hoge Raad belangrijk? Met huiswerkopdracht voor het cassatieadvies
Docenten: Mr. B. Kraaipoel en Mr. V. Rörsch, 09.30-11.00 uur

De verkorte motivering, overzichtsarresten en omgaan en zelf afdoen (ficaal en straf doen het)
Docenten: Prof. mr. A.G. Castermans, 11.15-12.30 uur

Welke bijdrage levert de Hoge Raad aan rechtsvorming? Actualiteiten arbeidsrecht
Docent: ..., 13.30-15.00

Welke bijdrage levert de Hoge Raad aan rechtsvorming? Actualiteiten goederenrecht
Docenten: Prof.mr.drs. M. Haentjens, 15.15-16.15

Welke bijdrage levert de Hoge Raad aan rechtsvorming? Actualiteiten handels- en ondernemingsrecht
Docent: ..., 16.30-17.30 uur

8 juni 2020
De voorbereiding van het cassatieberoep

Wwft, ethiek en integriteit
Docenten: Mr. D. de Knijff, 09.30-11.30 uur

De administratieve en financiële aspecten van de cassatiepraktijk, in het bijzonder betreffende griffierechten en toevoegingszaken
Docent: Mr. F. van Dorsser, 11.30-12.30 uur

Aan welke eisen moet een cassatieadvies voldoen? Waarop moet u letten bij het inschatten van de kansen en risico’s van cassatie?
Docent: Mr. B.I. Kraaipoel 13.30-15.45 uur 

Verweer en het (voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep
Docent: ...16.00-17.30 uur

7 september 2020
Praktische wenken voor het opstellen van het middel en de prejudiciële procedure

Zelf een middel schrijven: hoe creëert u de ideale invalshoek en structuur van het middel?
Docent: Mr. S. Kingma, 09.30-11.30 uur

Waarop moet u letten bij het lezen en analyseren van arresten van de Hoge Raad?
Docent: Prof. mr. W.D.H. Asser, 11.30-12.30 uur

Effectief procederen in cassatie
Docent: Mr. H.M. Wattendorff, 13.30-15.30 uur

De prejudiciële procedure en cassatie in het belang der wet
Docent: Prof. mr. A.G. Castermans 15.30-17.30 uur

28 september 2020
Praktische wenken voor de schriftelijke toelichting en pleidooi

Framing
Docenten: Mr. V. Rorsch, 09.30-10.30 uur

Waarop moet u letten bij het lezen en analyseren van arresten van de Hoge Raad?
Docent: Mr. E.M. Wesseling van Gent, 10.30-12.30 uur

Cassatietechniek bezien vanuit de Hoge Raad en de cassatieadvocatuur
Docenten: mw mr. T.H. Tanja-van den Broek en Mr. M.V. Polak, 13.30 - 14.30

De schriftelijke toelichting 
Docenten: mw mr. T.H. Tanja-van den Broek, 15.00-16.00

Tips voor het pleidooi
Docent: Prof. mr. W.A. Hoyng, 16.15-17.30 uur


12 oktober 2020
Praktische wenken voor de Borgersbrief en de procedure na verwijzing

Waarop moet u letten bij het lezen en analyseren van arresten van de Hoge Raad?
Docent: ..., 9.30-10.45 uur

In welke gevallen leidt een geslaagd middel toch niet tot cassatie?
Docent: Mr. S.M. de Bruijn en Mr. dr. P.A.M. Jongens-Lokin, 11.00-12.30 uur

Hoe kunt u voorsorteren op de verwijzingsopdracht na cassatie? 
Docent: Mr. N.T. Dempsey, 13.30-14.15 uur

Hoe gaan hoven in de praktijk om met de verwijzingsprocedure?
Docent: Mr. G.C.C. Lewin, 14.15 – 15.15

Tips voor de Borgersbrief
Docent: ....15.30-16.30

Een kijkje achter de schermen: mijn werkomgeving en afsluiting
Docenten: Mrs. E. J. Numann en V. Rorsch 16.30- 17.30


De locatie volgt binnenkort

€4995,00