• Startdatum:
 • 23 maart 2020
 • Cursusduur:
 • 8 dagen
 • Rechtsgebied:
 • Burgerlijk(proces)recht
 • Soort:
 • Leerlijn
 • Accreditaties
 • NOVA:
 • 48
 • PE Cassatie:
 • 48

Onder leiding van prof. mr. A.G. Castermans en mr. V. Rörsch start in het voorjaar 2020 de specialisatieopleiding civiele cassatie en procesrecht.

Wilt u uw cassatie-, procesrecht- en schrijftechniek naar een hoger niveau tillen? Volg de specialisatieopleiding Civiele Cassatie en procesrecht bij Juridisch PAO Leiden. 

Met deze opleiding wordt u vanuit het perspectief van alle bij cassatierechtspraak betrokken organisaties en rollen inzicht verschaft in de praktijk en ontwikkelingen van de cassatierechtspraak en de doorwerking daarvan op de feitenrechtspraak.

Wilt u weten welke kansen u nog laat liggen?

In dit bijzondere opleidingstraject verbreedt en verdiept u op efficiënte wijze uw kennis van het civiel procesrecht, in het bijzonder het appel- en cassatieprocesrecht. Op interactieve wijze leert u betere processtukken, cassatieadviezen en middelen te schrijven. Met intensieve feedback van wetenschappers, AG’s, raadsheren, wb-ers en ervaren cassatieadvocaten. Door samen te werken bouwt u bovendien uw professionele netwerk uit. Een uniek programma door deze combinatie van theorie en praktijk met als doel: specialist procesrecht en civiele cassatietechniek.

In deze specialisatieopleiding leert u onder andere:

 • fouten in feitelijke procedures voorkomen en oplossen
 • de kerntaken, werkwijze en toverformules van de Hoge Raad begrijpen
 • de kansen van een cassatieprocedure optimaal benutten
 • krachtige cassatiestukken schrijven

De voordelen op een rij:

 • 48 NOvA / cassatiepunten
 • in 8 bijeenkomsten is uw kennis up to date en verdiept
 • feedback van superspecialisten uit de praktijk en wetenschap
 • prachtige cursuslocatie in de historische binnenstad van Leiden
 • uitbreiding van uw netwerk
 • ruimte voor eigen inbreng en interactie
 • feestelijke afsluiting: 3 gangen diner in het Prentenkabinet

Het is ook mogelijk om per module in te schrijven!

Niveau
Om deze opleiding te kunnen volgen is meer dan 3 jaar ervaring in het procesrecht vereist.

Doelgroep
Voor advocaten die procederen in hoger beroep. Voor specialisten die betere processtukken willen schrijven. Voor cassatieadvocaten, leden van de rechterlijke macht en wetenschappers die hun techniek naar een hoger niveau willen tillen.
Schrijf u tijdig in: we werken met kleine groepen. Daardoor is er veel ruimte voor eigen inbreng en interactie.

Dagprogramma

09.00 - 09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee                                                                                      
09.30 - 17.30 uur: Colleges, onderbroken door pauzes

Pauzes van 11.00-11.15 uur en 15.00-15.15 uur, lunch van 12.30-13.30 uur

Bijeenkomsten

23 maart De valkuilen in hoger beroep (V. Rörsch, F.B. Bakels, F.J.P. Lock & Y. Wehrmeijer)
6 april De cassatieprocedure (T. Bosters, T. Tisseur & C.E. du Perron, J.W. de Jong, R.L.M.M. Tan & K. Aantjes)
20 april De gronden van cassatie, grondrechten en Europees recht (M. Scheltema, K. Teuben, E.R. de Jong, J. Krommendijk)
11 mei De uitspraak van de Hoge Raad (B. Kraaipoel & V. Rörsch, A.G. Castermans, A.R. Houweling & M. Haentjens)
8 juni De voorbereiding van het cassatieberoep (D. de Knijff, F. van Dorsser & B.I. Kraaipoel)
7 september Praktische wenken voor het opstellen van het middel en de prejudiciële procedure (S. Kingma, W.D.H. Asser, H.M. Wattendorff & A.G. Castermans)
28 september Praktische wenken voor de schriftelijke toelichting en pleidooi (V. Rörsch, E.M. Wesseling van Gent, T.H. van den Broek, M.V. Polak & W.A. Hoyng)
12 oktober Praktische wenken voor de Borgersbrief en de procedure na verwijzing (M.E.A. Möhring, S.M. de Bruijn & P.A.M. Jongens-Lokin, N.T. Dempsey, G.C.C. Lewin & E.J. Numann & V. Rörsch)

Het is mogelijk om per module in te schrijven

23 maart 2020
De valkuilen in hoger beroep

Inleiding
Docent: Mr. V. Rörsch, 09.30-10.30 uur

Devolutieve werking, grievenstelsel en tweeconclusieregel
Docent: Mr. F.B. Bakels, 10.30-12.30 uur

Stelplicht, bewijslast en bewijslevering
Docent: Mr. F.J.P. Lock, 13.30-15.15

Actualiteiten burgerlijk procesrecht
Docent: Yuri Wehrmeijer 15.30-17.30 


6 april 2020
De cassatieprocedure

Het werkproces bij de Hoge Raad bezien vanuit het wetenschappelijk bureau
Docent: Mr. T. Bosters, 9.30 -10.30

De cassatieprocedure toegelicht door de gerechtssecretaris en de rolraadsheer
Docent: Mr. T. Tisseur & Mr. C.E. du Perron, 10.30 - 12.30

De kerntaken van de Hoge Raad en de afbakening van de toetsing in cassatie. Feitelijke grondslag, de hypothetische feitelijke grondslag en nova in cassatie
Docenten: Mr. J. de Jong, 13.30 – 14.30

Het onderscheid tussen feitelijke oordelen, rechtsoordelen en gemengde oordelen
Docenten: Mr. R.L.M.M. Tan, 14.30 – 15.15 

Valkuilen van de cassatieadvocaatde Jong, Tan
Docent: Mr. K. Aantjes, 15.30-17.30 uur


20 april 2020
De gronden van cassatie, grondrechten en Europees recht

De gronden van cassatie Welke categorieën van rechtsregels toetst de Hoge Raad?
Docent: Mr. M. Scheltema, 9.30 – 10.45

Grondrechten en cassatie
Docent: Mr. K. Teuben 11.00- 12.30  uur

Macro-argumenten in cassatie
Docent: Mr. E.R. de Jong, 13.30- 15.15 uur

De taak van de Hoge Raad in een meerlagige rechtsorde. Voorsorteren op prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie
Docent: Mr. dr. J. Krommendijk, 15.30-17.30 uur


11 mei 2020
De uitspraak van de Hoge Raad

Het jaarverslag van de Hoge Raad: Welke zaken in 2018 vond de Hoge Raad belangrijk? Met huiswerkopdracht voor het cassatieadvies
Docenten: Mr. B.I. Kraaipoel en Mr. V. Rörsch, 09.30-11.00 uur

De verkorte motivering, overzichtsarresten en omgaan en zelf afdoen (ficaal en straf doen het)
Docenten: Prof. mr. A.G. Castermans, 11.15-12.30 uur

Welke bijdrage levert de Hoge Raad aan rechtsvorming? Actualiteiten arbeidsrecht
Docent: Prof. mr. dr. A.R. Houweling, 13.30-15.00

Welke bijdrage levert de Hoge Raad aan rechtsvorming? Actualiteiten goederenrecht
Docenten: Prof.mr.drs. M. Haentjens, 15.15-16.15

Welke bijdrage levert de Hoge Raad aan rechtsvorming? Actualiteiten handels- en ondernemingsrecht
Docent: ..., 16.30-17.30 uur


8 juni 2020
De voorbereiding van het cassatieberoep

Wwft, ethiek en integriteit
Docenten: Mr. D. de Knijff, 09.30-11.30 uur

De administratieve en financiële aspecten van de cassatiepraktijk, in het bijzonder betreffende griffierechten en toevoegingszaken
Docent: Mr. F. van Dorsser, 11.30-12.30 uur

Aan welke eisen moet een cassatieadvies voldoen? Waarop moet u letten bij het inschatten van de kansen en risico’s van cassatie?
Docent: Mr. B.I. Kraaipoel 13.30-15.45 uur 

Verweer en het (voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep
Docent: ...16.00-17.30 uur


7 september 2020
Praktische wenken voor het opstellen van het middel en de prejudiciële procedure

Zelf een middel schrijven: hoe creëert u de ideale invalshoek en structuur van het middel?
Docent: Mr. S. Kingma, 09.30-11.30 uur

Waarop moet u letten bij het lezen en analyseren van arresten van de Hoge Raad?
Docent: Prof. mr. W.D.H. Asser, 11.30-12.30 uur

Effectief procederen in cassatie
Docent: Mr. H.M. Wattendorff, 13.30-15.30 uur

De prejudiciële procedure en cassatie in het belang der wet
Docent: Prof. mr. A.G. Castermans 15.30-17.30 uur


28 september 2020
Praktische wenken voor de schriftelijke toelichting en pleidooi

Framing
Docenten: Mr. V. Rörsch, 09.30-10.30 uur

Waarop moet u letten bij het lezen en analyseren van arresten van de Hoge Raad?
Docent: Mr. E.M. Wesseling van Gent, 10.30-12.30 uur

Cassatietechniek bezien vanuit de Hoge Raad en de cassatieadvocatuur
Docenten: mw mr. T.H. Tanja-van den Broek en Mr. M.V. Polak, 13.30 - 14.30

De schriftelijke toelichting 
Docenten: mw mr. T.H. Tanja-van den Broek, 15.00-16.00

Tips voor het pleidooi
Docent: Prof. mr. W.A. Hoyng, 16.15-17.30 uur


12 oktober 2020
Praktische wenken voor de Borgersbrief en de procedure na verwijzing

Waarop moet u letten bij het lezen en analyseren van arresten van de Hoge Raad?
Docent: Mr. M.E.AMöhring, 9.30-10.45 uur

In welke gevallen leidt een geslaagd middel toch niet tot cassatie?
Docent: Mr. S.M. de Bruijn en Mr. dr. P.A.M. Jongens-Lokin, 11.00-12.30 uur

Hoe kunt u voorsorteren op de verwijzingsopdracht na cassatie? 
Docent: Mr. N.T. Dempsey, 13.30-14.15 uur

Hoe gaan hoven in de praktijk om met de verwijzingsprocedure?
Docent: Mr. G.C.C. Lewin, 14.15 – 15.15

Tips voor de Borgersbrief
Docent: ....15.30-16.30

Een kijkje achter de schermen: mijn werkomgeving en afsluiting
Docenten: Mrs. E. J. Numann en V. Rörsch 16.30- 17.30

castermans docent pao leiden
Cursusleider
prof. mr. A.G. Castermans
...
mr. V. Rörsch - Civiele Cassatie - JPAO Leiden
Cursusleider
mr. V. Rörsch
...
Docent Aantjes Civiele Cassatie
Docent
mr. K. Aantjes
...
asser docent bij pao leiden
Docent
prof. mr. W.D.H. Asser
...
Sterrewacht in de zomer
Docent
mr. F.B. Bakels
...
Bosters docent bij pao leiden
Docent
T. Bosters LLM
...
de Bruijn docent PAO Leiden
Docent
mr. S.M. de Bruijn
...
castermans docent pao leiden
Docent
prof. mr. A.G. Castermans
...
dempey docent bij pao leiden
Docent
mr. N.T. Dempsey
...
mr. F.I. van Dorsser docent bij Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. F. van Dorsser
...
Docent Haentjens - JPAO Leiden
Docent
prof. mr. M. Haentjens
...
Prof. mr. dr. Ruben Houweling JPAO Leiden, EUR
Docent
prof. mr. dr. A.R. Houweling
...
hoyng docent bij pao leiden
Docent
prof. mr. W.A. Hoyng
...
jerre de jong docent pao leiden
Docent
mr. J.W. de Jong
...
de jong docent bij pao leiden
Docent
dr. E.R. de Jong
...
Sterrewacht in de zomer
Docent
mr. dr. P.A.M. Jongens-Lokin
...
Docent Kingma bij Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. drs. S.M. Kingma
...
knijff docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. D.M. de Knijff
...
kraaipoel docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. B.I. Kraaipoel
...
Docent Krommendijk Juridisch PAO Leiden
Docent
dr. J. Krommendijk LLM
...
lewin docent bij pao leiden
Docent
mr. G.C.C. Lewin
...
Sterrewacht in de zomer
Docent
mr. F.J.P. Lock
...
Mohring docent pao leiden
Docent
mr. M.E.A. Möhring
...
docent Numann bij pao leiden
Docent
mr. E.J. Numann
...
du perron docent bij pao leiden
Docent
prof. mr. C.E. du Perron LLM
...
mr. V. Rörsch - Civiele Cassatie - JPAO Leiden
Docent
mr. V. Rörsch
...
scheltema docent bij pao leiden
Docent
Prof. M.W. Scheltema
...
tan docent bij juridisch pao leiden
Docent
mr. R.L.M.M. Tan
...
Tanja - van den Broek Civiele Cassatie docent
Docent
mr. T.H. Tanja-van den Broek
...
Karlijn Teube Juridisch PAO Leiden
Docent
mr. K. Teuben
...
Tisseur JPAO Leiden
Docent
mr. T. Tisseur
...
Sterrewacht in de zomer
Docent
mr. H.M. Wattendorff
...
Yuri Wehrmeijer docent PAO Leiden
Docent
mr. Y. Wehrmeijer
...
Wesseling - van Gent docent Civiele Cassatie
Docent
mr. E.M. Wesseling van Gent
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


€ 4995,= (vrij van btw), inclusief consumpties, lunches en digitaal cursusmateriaal.

Modulair inschrijven is mogelijk! Schrijf je voor 20 maart in en ontvang €100,00 vriendenkorting per blok en 750,00 korting bij het volgen van de gehele leergang.

ACTIE: GRATIS deelname eendaagse cursus bij inschrijving specialisatieopleiding Civiele Cassatie en procesrecht
Wanneer u zich nu inschrijft voor de opleiding, kunt u GRATIS deelnemen aan een eendaagse cursus bij Juridisch PAO Leiden ter waarde van maximaal € 500,-. U heeft keuze uit het gehele cursusaanbod in 2020.

Nadat u zich heeft ingeschreven voor de specialisatieopleiding, kunt u Juridisch PAO Leiden mailen (pao@law.leidenuniv.nl) om uw persoonlijke kortingscode te ontvangen. 

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een persoonlijke kortingscode. Heeft u zich al ingeschreven voor de specialisatieopleiding Civiele Cassatie en procesrecht? Ook dan kunt u gebruik maken van de actie en Juridisch PAO Leiden mailen voor uw persoonlijke kortingscode. Deze actie is enkel geldig bij inschrijving voor de opleiding. Wacht niet te lang met het aanmelden voor een cursus, er geldt een maximum aantal deelnemers per cursus.

Maak hier uw keuze

 • 20 april 2020
 • 11 mei 2020
 • 8 juni 2020
 • 7 september 2020
 • 28 september 2020
 • 12 oktober 2020
Voltekend
Neem contact op
Vooraankondiging

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven