Juridische Cursussen & Congressen

Het Juridisch PAO (JPAO) van de Universiteit Leiden organiseert en faciliteert postacademisch onderwijs voor advocaten en andere juridisch geschoolde of georiënteerde professionals. Daarnaast organiseert JPAO een groot scala aan evenementen zoals seminars, congressen en inhousedagen.

Het Juridisch PAO Leiden organiseert een grote variëteit aan cursussen voor professionals. Wij bieden zowel basiscursussen, verdiepingscursussen als specialisatieopleidingen aan. Zo zijn onze cursussen geschikt voor elke (juridische) professional. Ook kunt u bij ons terecht voor het volgen van een incompany cursus of contractonderwijs.  

Geregeld organiseert het Juridisch PAO Leiden congressen over veel actuele en interessante onderwerpen. In samenwerking met afdelingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zorgen we voor een inhoudelijk en actueel programma. Onze congressen worden als zeer succesvol beschouwd door de aanwezigen. 

Visie
De Leidse Rechtenfaculteit – in dezen vertegenwoordigd door JPAO – handelt vanuit de visie dat Postacademisch onderwijs voor vrijwel alle wetenschappelijke instituten een aantrekkelijke markt vormt, omdat:

  1. Het de relatie met de praktijk versterkt;
  2. Het bijdraagt aan de zichtbaarheid van de faculteit en haar wetenschappers;
  3. Het bijdraagt aan een goed facultair alumni-beleid.

Met behulp van postacademisch onderwijs kan de faculteit voorzien in een compleet juridisch onderwijspalet, niet alleen tijdens maar ook na de rechtenstudie.

Strategie
De activiteiten vinden zoveel mogelijk aansluiting bij de “in huis aanwezige” kennis en omvatten in ieder geval een aanbod in de rechtsgebieden:

Doelstelling
In vorengenoemde rechtsgebieden een halfjaarlijks aanbod van circa 50 kwalitatief hoogwaardige cursusactiviteiten. Gericht op diegenen die werkzaam zijn in de juridische praktijk of daarmee affiniteit hebben, om zo in korte tijd hun kennis op enig juridisch vakgebied te vergroten en zich van recente ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Daarnaast verzorgt het bureau contractonderwijs (zgn. aanschuifonderwijs) en maatwerkcursussen.

JPAO ondersteunt afdelingen van de Leidse Rechtenfaculteit kosteloos
Het Juridisch PAO ondersteunt, naast het faciliteren van cursussen en opleidingen, ook activiteiten als congressen, symposia en expertmeetings. De expertise is hiervoor in huis.

In het voorjaar (maart t/m juni) kenmerkt het cursusseizoen zich door een uitgebreid aanbod van eendaagse en meerdaagse basis- (inleidend) en verdiepingscursussen (verdieping van kennis) en specialisatieopleidingen (specialisatie), terwijl het najaarsseizoen (oktober t/m december) vooral bestaat uit eendaagse actualiteitendagen.