Arti Jankie is strafrecht- en migratierechtadvocaat in Den Haag en volgde de leergang Jihadisme, terrorisme: ideologie recht en beleid van het Juridisch PAO Leiden. In het strafrecht komen zaken voor die te maken hebben met personen die geradicaliseerd zijn, uitreizen naar IS-gebied en met terugkeerders. Ook zijn er zaken waarin de rechtsvraag wordt gesteld of verdachten hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie. Daar heb ik in mijn praktijk mee te maken. 

De leergang gaat in op de achtergronden en is veelzijdig. Vanuit verschillende invalshoeken behandelen docenten uit binnen- en buitenland bijvoorbeeld religieuze geschiedenis, filosofie, staatsvormen, het verband tussen radicalisering en terrorisme, internationaal-rechtelijke aspecten en de maatschappelijke gevolgen voor ons als samenleving. 

Voor mijn werkzaamheden was de leergang nuttig. Ik heb daarna bijvoorbeeld cliënten bijgestaan die door de IND in verband werden gebracht met sympathie voor IS. Door de leergang begreep ik de achtergrond van religieuze aspecten beter en kon ik bepaalde gedachtengangen beter uitleggen. Ik doe ook bekeringszaken. Ik heb nu meer inzicht in wat de beweegredenen zijn van mensen om zich te bekeren tot het christendom of af te keren van de islam. Het is vaak moeilijk onder woorden te brengen, maar ik begrijp door het filosofische deel van de leergang wel wat ze bedoelen. Het is voor mij makkelijker om hun verhaal op te pikken en ze verder te begeleiden. 

Ik studeerde in de jaren negentig, dus het was alweer even gelden dat ik in de schoolbanken zat. Ik moet zeggen dat ik de terugkeer als prettig heb ervaren, Het was heel anders dan toen. Tijdens je studie moet je de vakken gewoon volgen. Nu koos ik bewust voor dit onderwerp. Dat maakt een wezenlijk verschil. We konden meteen de verdieping in. Dat is motiverend.

Bekijk het artikel in Leidraad