Privacy in de zorg webinars

Nieuw toegevoegd aan ons cursusaanbod is de driedelige webinar reeks ‘Privacy en gegevensbeschermingsrecht in de zorg’. In drie webinars leert u over het privacy- en gegevensbeschermingsrecht in de zorg en de invloed van nieuwe technologieën zoals zorgrobots, eHealth en artificial intelligence op bestaande wetgeving.

Behoefte aan juridische kennis

Door de inzet van zorgrobots, eHealth en toepassing van kunstmatige intelligentie in de zorg verandert de zorgverlening in toenemende mate. Door de corona pandemie zijn deze ontwikkelingen in sneltreinvaart beland. Dit stelt zorgverleners en juristen voor nieuwe vraagstukken: mogen medische gegevens gebruikt worden om een algoritme te trainen? Hoe kunnen patiëntgegevens veilig blijven als er apps worden gebruikt? Daarbij komt dat er, nóg sterker dan voorheen, behoefte is aan juridische invulling van nieuwe situaties die in de zorg ontstaan door het gebruik van deze nieuwe medische technologieën. 

In de zorg bestaat een spectrum aan regels over het verwerken van persoonsgegevens van patiënten. Zo is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, maar ook geldt het medisch beroepsgeheim uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wetgeving wordt aangevuld door de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Welke afzonderlijke doelen zijn met deze verschillende wetten beoogd? En hoe komen deze samen in de toepassing van een concrete medische technologie? Waar lopen juristen en zorgprofessionals die in de praktijk van de gezondheidszorg met nieuwe technologieën bezig zijn of hierover adviseren tegenaan?

Is uw kennis over privacy en gegevensbescherming in de zorg actueel?

Nieuwe ontwikkelingen vragen om aanpassingen in wet- en regelgeving. Het wordt daarom tijd om medische technologie in de praktijk en gegevensbescherming in de zorg met elkaar te verbinden. En dat is wat we gaan doen in onze 3 webinars, zoveel mogelijk op basis van de actualiteit. In deze webinars zal de stof behandeld worden aan de hand van concrete voorbeelden. 

In de driedelige webinar reeks ‘Privacy en gegevensbescherming in de zorg’ krijgt u een goed overzicht van de actuele stand van zaken. Er wordt tijdens de webinars met casuïstiek gewerkt zodat de behandelde stof meer gaat leven. Uiteraard is er tijdens de webinars gelegenheid tot interactie en het stellen van vragen.

Leerdoelen

In samenwerking met Hooghiemstra & partners is het programma is samengesteld. Vooraanstaande deskundigen uit de wetenschap en praktijk hebben een bijdrage geleverd aan het opstellen van het cursusprogramma. Na het volgen van deze webinars heeft u inzicht in hoe privacy en gegevensbescherming in de zorg in de wet- en regelgeving is gewaarborgd; kennis van wettelijke vereisten rondom privacy en gegevensbescherming in de zorg; heeft u inzicht in hoe de WGBO, AVG, UAVG en Wabvpz zich tot elkaar verhouden, bent u voorbereid op de Wegiz  en heeft u inzicht gekregen in hoe bepaalde nieuwe medische technologieën (zoals AI) invloed hebben op de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Kortom, de opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

Specialisten aan het woord

In de webinars komen de volgende specialisten op gebied van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht in de zorg aan het woord:

  • mr. dr. Theo Hooghiemstra (expert-bestuurder MedMij, mede-oprichter Hooghiemstra & Partners)
  • mr. Renee Dekker (juridisch adviseur bij Hooghiemstra & Partners, docent en PhD-onderzoeker bij de Universiteit Twente)
  • mr. drs. Helen Hukshorn (mede-oprichter Hooghiemstra & Partners)
  • drs. ir. Ron Roozendaal (Directeur Informatiebeleid en CIO bij het ministerie van VWS)
  • Prof. dr. mr. Gerrit-Jan Zwenne (hoogleraar recht en de informatiemaatschappij Universiteit Leiden en advocaat/partner bij Pels Rijcken)

Wie kan deelnemen?

De webinars ‘Privacy en gegevensbeschermingsrecht in de zorg’ zijn bedoeld voor zowel juristen als zorgprofessionals die op het snijvlak van zorg en technologie werken. Multidisciplinair werken wordt immers steeds belangrijker als het gaat om de inzet van technologie binnen het primaire zorgproces. Met deze reeks aan webinars laten we zowel de praktijk in de zorg zien als de juridische kaders op het gebied van privacy en gegevensbescherming die daarbij van belang zijn.

Zorgprofessionals, (Privacy) advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, in-house (privacy) counsels, FG’s en DPO’s, juristen in de zorg, alsmede mensen vanuit andere disciplines die zich in het gezondheids- en gegevensrecht willen verdiepen, kunnen ook deelnemen aan de webinars.

Drie bijeenkomsten over privacywetgeving in de zorg

De drie online bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 3, 10 en 24 juni 2021. De bijeenkomsten worden opgenomen en de opname wordt met u gedeeld in de digitale leeromgeving.

Inschrijven voor de webinars ‘Privacy en gegevensbescherming in de zorg’ is vanaf nu mogelijk!

Lees alle informatie over de webinars in de flyer.

Leestip: Innovatie in de zorg? Basis op orde!

Een veelgemaakte misvatting is dat de privacy de innovatieve toepassingen in de weg zit. Theo Hooghiemstra ontkracht deze misvatting in een column van ICT & Health.