Marco van der Ree Willem Jan Moolenaar Juridisch PAO Leiden

Review & Vooruitblik op 2020

Het Leids Juridisch PAO verzorgt jaarlijks circa 150 cursussen en specialisatieopleidingen die gericht zijn op advocatuur, notariaat, de zittende en staande magistratuur, en bedrijfs- en overheidsjuristen. Docenten zijn een mix van Leidse topwetenschappers en gerenommeerde specialisten uit de praktijk. Er worden zo’n 10-15 nationale en internationale wetenschappelijke congressen georganiseerd. Jaarlijks verwelkomt het Juridisch PAO ruim 2.500 bezoekers.

Mr. Marco van der Ree (directeur) en Mr. Willem-Jan Moolenaar (opleidingsmanager) van het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden kijken met trots terug op 2019 en vertellen alvast wat u in 2020 kunt verwachten.

Lifelong learning

Praktijkjuristen kunnen niet meer zonder na- en bijscholing, het is ‘lifelong learning’, werken en kennis horen gewoon bij elkaar”, aldus van der Ree. Het Leidse juridisch postacademisch opleidingsaanbod kenmerkt zich in het algemeen door een ruim aanbod aan korte (opfris)cursussen in vrijwel alle rechtsgebieden – veelal op ‘spitsuurtijden’. Van der Ree: “In elk rechtsgebied is het aanbod dusdanig breed, op basis- en verdiepend niveau, actualiteitencursussen en specialisatieopleidingen, zodat elke juridische professional, beginnend en ervaren, bij ons terecht kan om zijn/haar kennis up to date te houden”. 

Videoportal

De focus zal in 2020 komen te liggen op uitbouwen van blended onderwijsvormen, dat wil zeggen dat het klassieke contactonderwijs ondersteund zal worden met digitale onderwijsvormen in de digitale leeromgeving. “Zo beschikt het Juridisch PAO sinds najaar 2019 over een eigen filmstudio en hebben we met diverse docenten inmiddels videoclips opgenomen die in zowel regulier als postacademisch onderwijs ingezet zullen worden. Dit jaar lanceren we een Videoportal, waar van onze Leidse wetenschappers over uiteenlopende onderwerpen diverse gratis video-kennisclips zijn te bekijken”. Bekijk de Videoportal.

Contactonderwijs

“Hoezeer digitale ontwikkelingen ook in de belangstelling staan, zien wij nog steeds veel animo voor het contactonderwijs", zegt directeur Marco van der Ree. “Het even kunnen ‘ontvluchten’ van het drukke kantoor in een inspirerende omgeving aan de Universiteit Leiden, zoals de ‘oude Leidse’ Sterrewacht, het Academiegebouw, het Kamerlingh Onnes Gebouw of de Wijnhaven in Den Haag, draagt eraan bij dat deelnemers graag naar ons toe komen. Deelnemers waarderen het ‘sparring’-/netwerkmoment met deelnemers en onze Leidse wetenschappers en de gastdocenten. Je komt als deelnemer niet alleen voor de inhoud van de cursus, maar ook voor het delen van kennis en ervaring met je collega's en voor het uitbreiden van je netwerk”.

Specialiseren

Van der Ree: “De advocaat of jurist die op bijna alle juridische vakgebieden actief is, bestaat nauwelijks meer. De tendens naar specialiseren zet door. We zijn dan ook druk bezig met uitbreiding van de specialisatietrajecten. Ieder jaar proberen wij er één tot twee aan ons aanbod toe te voegen. Zo kwamen in 2019 twee nieuwe specialisatieopleidingen erbij: de specialisatieopleiding Ondernemingsrecht (onder leiding van hoofddocenten prof. Reinout Vriesendorp en mr. Barbara van Hussen) en de VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en Gegevensbeschermingsrecht (onder leiding van prof. Gerrit-Jan Zwenne en mr. Hester de Vries).”

Inmiddels heeft PAO Leiden 11 specialisatieopleidingen. Dit zijn trajecten van een halfjaar die je afsluit met een examen en bij goed gevolg ontvangt de deelnemer een diploma. “Wij hebben ook enkele unieke specialisatietrajecten”. Als voorbeelden noemt van der Ree de specialisatieopleidingen Jihadisme en terrorisme (online) onder leiding van prof.mr. Afshin Ellian, Civiele Cassatie en Procesrecht modules onder leiding van prof.mr. Alex Geert Castermans en mr. Vivien Rörsch, en de in 2019 ontwikkelde VPR-A Specialisatieopleiding Privacyrecht onder leiding van prof.mr. Gerrit-Jan Zwenne en mr. Hester de Vries, en last but not least de sinds 2004 bestaande specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige.

Leiden: één van de grootste opleiders èn scherpe prijsstelling

Het Leids Juridisch PAO is landelijk bezien uitgegroeid tot één van de grootste opleiders, vertelt Marco vol trots. Wat betekent het grotere aanbod aan cursussen voor de kosten? Van der Ree: "Omdat er een groot aanbod is, proberen wij een scherp tarief neer te zetten. Er zijn instituten die twintig tot dertig procent hoger in prijs zijn; daar proberen wij onder te blijven. De focus ligt op kwaliteit, prijs komt op de tweede plaats. Actualiteitencursussen proberen wij altijd vrij scherp neer te zetten. Voor een cursus van vier uur vragen wij maximaal 300 euro. Maar er zijn instituten die voor datzelfde tijdsbestek 400 of 500 euro vragen. Het is ook afhankelijk van het aantal deelnemende docenten."

Kwaliteit van onderwijs en dienstverlening

“Leiden doet het goed in de rankings, de Leidse alumni zijn dan ook trots op hun ‘oude’ faculteit. Je zou kunnen zeggen: de terugkeer van alumni naar de alma mater is een voorbeeld van bewezen kwaliteit, een kwaliteit waar veel afgestudeerden van andere universiteiten ook op af komen. De ruim 400 ingezette docenten in het postacademisch onderwijs werden beoordeeld met een gemiddeld cijfer 8.4. Het harde werken werd ook beloond met prachtige evaluaties voor onze dienstverlening. Dat kun je alleen maar voor elkaar krijgen als je een goed geolied team hebt. En dat hebben we bij ons PAO! Veel lof voor onze assistenten en opleidingsmanager Willem-Jan Moolenaar die hier zo hard voor hebben gewerkt afgelopen jaar. Onze klanten gaven de dienstverlening van ons bureau in 2019 een gemiddeld cijfer 8.6”, aldus Van der Ree.

VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en Gegevensbeschermingsrecht

“In maart 2019 introduceerden wij de VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en Gegevensbeschermingsrecht. We merkten dat het aanbod aan opleidingen voor professionals in het privacyrecht beperkt was, vertelt Willem-Jan Moolenaar, intussen al zeven jaar werkzaam als opleidingsmanager bij Juridisch PAO Leiden. “Binnen een paar maanden kwam de opleiding tot stand. Hoofddocenten Gerrit-Jan Zwenne (partner Pels Rijcken en hoogleraar privacyrecht Universiteit Leiden) en Hester de Vries (partner Kennedy Van der Laan en docent Universiteit Utrecht) hebben in razend tempo het programma ontwikkeld. Zonder hen was het niet gelukt! Er waren nog slechts 2 maanden te gaan tot de start van de opleiding en we hadden nog geen inschrijving binnen. Toch startte de opleiding in maart 2019 met 24 deelnemers! Iets waar we heel trots op zijn en ook aangeeft dat er daadwerkelijk behoefte was naar een hoogwaardige opleiding op dit gebied, deelnemers van de opleiding waren voornamelijk advocaat, juridisch adviseur en bedrijfsjurist. De eerste editie is afgerond, waarbij drie deelnemers cum laude de opleiding hebben behaald!”

Specialisatieopleiding Civiele Cassatie en procesrecht

Dit jaar (2019) organiseerde het PAO Leiden voor de zevende keer de specialisatieopleiding Civiele Cassatie onder leiding van hoofddocenten Alex Geert Castermans en Vivien Rörsch. Moolenaar: “Het animo voor de opleiding Specialisatieopleiding Civiele Cassatie en procesrecht is het afgelopen jaar toegenomen ten opzichte van de vorige leergang. In 2019 is deze opleiding geheel vernieuwd, hoofddocente Vivien Rörsch heeft daar een grote inbreng in gehad. Zij is een ervaren cassatieadvocate met veel ervaring in het reguliere masteronderwijs van de Universiteit Leiden alsook in de beroepsopleiding advocatuur. De opleiding kreeg ook een nieuwe naam: Specialisatieopleiding Civiele Cassatie en Procesrecht. En een nieuwe opzet, zo werd het aantal dagen verder uitgebreid, in 2020 naar 8 dagen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde succesvolle evaluatie van deze nieuwe opzet, het gemiddelde rapportcijfer lag per bijeenkomst ruim boven 8,5!”

De kracht en bijzonderheid van de Specialisatieopleiding Civiele Cassatie en procesrecht zit volgens Moolenaar erin, dat de opleiding wordt gekenmerkt door veel interactie en het uitwisselen van praktijkervaring. De opleiding behandelt de meest actuele ontwikkelingen in de cassatiepraktijk en het civiel procesrecht. Docenten reiken concrete handvatten aan voor het opstellen van cassatiestukken, van het cassatieadvies tot de Borgersbrief. Deelnemers krijgen een beter begrip hoe de civiele kamer van de Hoge Raad opereert. Moolenaar: “Onze docenten zijn raadsheren, AG’s, cassatieadvocaten, wetenschappers en medewerkers van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Door het volgen van de opleiding tilt men zijn/haar cassatie-, procesrecht- en schrijftechniek naar een hoger niveau. Daarnaast is het een groot voordeel dat de opleiding tevens modulair te volgen is. Hierdoor zie je mensen die de opleiding al eens gevolgd hebben, terugkomen om nog een of twee dagen van de opleiding mee te pakken.”

Dit najaar (2020) vinden er 3 bijeenkomsten Civiele Cassatie en procesrecht plaats. Bekijk ons aanbod.

Waarin onderscheidt Leiden zich met specialisatieopleidingen?

Moolenaar geeft trots aan dat alle 11 specialisatieopleidingen in 2019 doorgang hadden. “Dat geeft veel vertrouwen dat we op de juiste wijze in een opleidingsbehoefte voorzien. De Leidse specialisatieopleidingen zijn qua docententeam en opbouw ook bijzonder. Zo beschikt Leiden in vrijwel alle rechtsgebieden over een uitgebreide wetenschappelijke staf en zijn er gerenommeerde gastdocenten die veelal als alumnus of anderszins in onderzoek in Leiden betrokken zijn, en daar onderscheidt Leiden zich in als Rechtenfaculteit en daardoor ook in postacademisch onderwijs. De opleidingen zijn ook zeer interactief, zo heeft prof. Willem van Boom in de specialisatieopleiding Contracteren de 14 modules zo opgebouwd dat de colleges telkens afgewisseld worden met casus zodat de stof direct praktisch toepasbaar is. Die lijn hebben we in al onze opleidingen doorgezet.”


Moolenaar spreekt zijn dank uit aan de prettige samenwerking met de hoofddocenten van de specialisatieopleidingen. “Zij houden als hoofddocenten zicht op de grote lijnen en zijn zeer scherp op noodzakelijke  veranderingen/aanpassingen in het programma/opbouw. Hierdoor blijft de kwaliteit ieder jaar weer geborgd“, aldus Moolenaar.

Zijn er nog nieuwe cursussen of opleidingen in 2020 te verwachten?

Moolenaar: “Naast een uitgebreid cursusprogramma zullen we aankomend jaar ons opleidingsaanbod uitbreiden met drie nieuwe specialisatieopleidingen, zo zijn we bezig met eHealth/Gezondheidsrecht, Mededingingsrecht, Artificial Intelligence voor juristen. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.”

Congressen en Symposia

Last but not least laat Willem-Jan Moolenaar weten dat de congresorganisatie flink groeit, intussen ondersteunt ons bureau de wetenschappelijke staf bij 10-15 nationale en internationale congressen jaarlijks. In 2019 werden twee zeer grote congressen georganiseerd, zoals het Symposium ‘25 jaar Awb’ (meer dan 500 deelnemers) en ‘100 jaar Lindenbaum Cohen’ (in samenwerking met de Hoge Raad der Nederlanden). Ook voor 2020 staan er weer veel congressen in de planning”, aldus Moolenaar.

Cursusaanbod JPAO

Benieuwd naar het volledige cursusaanbod voor 2020? Bekijk het volledige cursusaanbod van Juridisch PAO Leiden.