Blog Annemarie Drahmann Juridisch PAO Leiden

Mr. dr. Annemarie Drahmann, een van de hoofddocenten van de specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten en Universitair Hoofddocent Staats- en Bestuursrecht bij Universiteit Leiden. Is de mededingingsnorm die geldt bij de verdeling van schaarse publieke rechten ook van toepassing bij de verkoop van een overheidsgebouw?

In het plaatsje Didam, gelegen in de provincie Gelderland, staat het oude gemeentehuis sinds korte tijd leeg. De gemeente wil dit gemeentehuis verkopen zodat zich hier een supermarkt kan vestigen. Supermarktketen Coop meldt zich samen met een vastgoedontwikkelaar bij de gemeente als geïnteresseerde partij. De gemeente sluit een verkoopovereenkomst met deze partijen.

In een kort geding vordert supermarktgigant Albert Heijn een verbod op levering bij supermarkt Coop. Volgens Albert Heijn had zij ook in de gelegenheid moeten worden gesteld om het gemeentehuis te kopen; ofwel op grond van het aanbestedingsrecht ofwel op grond van de mededingingsnorm die geldt bij de verdeling van schaarse publieke rechten.

Hierover gaat het arrest van het Gerechtshof van 19 november 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:9911).

Actualiteit leergang Aanbestedingsrecht

Het zojuist omschreven arrest laat de actualiteit en het belang van de Specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten van Universiteit Leiden zien.

De overheid besteedt jaarlijks tientallen miljarden euro’s aan de uitvoering van beleid. Dit kan zowel betrekking hebben op de verkoop van overheidsgebouwen, de aanleg van infrastructurele voorzieningen of op het toestaan van gereguleerde activiteiten. Dit overheidshandelen heeft veelal een economisch belang.

Programma specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten

In de specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten wordt het aanbestedingsrecht als startpunt genomen. In vijf bijeenkomsten, gehouden op gunstige ‘spitsuur’ tijdstippen is uw kennis up to date en verdiept. Tijdens iedere bijeenkomst wordt allereerst begonnen met behandeling van de theorie die ten grondslag ligt aan een verplichting voor (semi)overheden om gelijke kansen te bieden aan marktpartijen die in aanmerking willen komen voor toewijzing van economisch relevante rechten, zowel in de private als in de publieke sfeer. Alle bijeenkomsten worden ruimschoots gelardeerd met praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld met een arrest als beschreven in de introductie. De vragen die het Gerechtshof in dit arrest moet beantwoorden, komen gedurende de bijeenkomst uitgebreid aan de orde:

  • Is in dit geval sprake van een aanbestedingsplichtige opdracht? Deze vraag kan worden beantwoord na de tweede bijeenkomst ‘Uitwerking in het aanbestedingsrecht. Uitwerking mededingingsverplichtingen bij gereguleerde en niet-gereguleerde overheidsopdrachten’ door hoofddocent prof. mr. J.M. Hebly en mr. dr. P. Heijnsbroek
  • Wat is de mededingingsnorm die geldt bij de verdeling van schaarse publieke rechten, zoals vergunningen en subsidies? Dit onderwerp zal worden besproken in de derde bijeenkomst ‘Ontwikkeling bij schaarse rechten. Uitwerking mededingingsverplichtingen bij schaarse publieke rechten (vergunningen & subsidies)’ door hoofddocenten: prof. mr. W. den Ouden en mr. dr. A. Drahmann
  • En heeft deze bestuursrechtelijke mededingingsnorm een reflexwerking naar andere rechtsgebieden, zoals het omgevingsrecht en het privaatrecht? Deze vraag staat centraal in de vierde bijeenkomst ‘De toekomst. Uitwerking mededingingsverplichtingen voor de (semi)overheid bij schaarse private rechten. Schaars omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu)’ door hoofddocent mr. dr. A. Drahmann en mr. dr. P. Heijnsbroek

De leergang Aanbestedingsrecht wordt op donderdag 25 juni afgesloten met een seminar waarin docenten, aangevuld met sprekers uit de wereld van aanbesteding en schaarse rechten, hun visie geven op specifieke praktijksituaties en/of doorkijkjes geven naar nieuwe ontwikkelingen.

Doelgroep

Bent u een overheidsjurist die te maken heeft met uitgifte van vergunningen of toekenning van subsidie? Wilt u als aanbestedingsjurist uw werkgebied uitbreiden? Bent u werkzaam als vastgoedjurist, bedrijfsjurist, advocaat of lid van de rechterlijke macht in dit gebied en bent u voornemens zich te specialiseren? Na het volgen van de specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten bij Juridisch PAO Leiden weet u alles over de verdeling van schaarse rechten in zowel het privaatrecht als bestuursrecht en is uw professionele netwerk uitgebreid.

Praktische informatie over de leergang

De bijeenkomsten vinden plaats bij de Wijnhaven te Den Haag. Er is rekening gehouden met cursisten met een drukke beroepspraktijk door de bijeenkomsten op gunstige ‘spitsuur’ tijdstippen te houden (12:00 - 17:00 uur).

Gratis deelname eendaagse cursus bij inschrijving

Bekijk deze pagina voor verdere informatie over de invulling van het programma van de specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten. De eerste bijeenkomst start op donderdag 26 maart 2020.

Wanneer u zich inschrijft voor de specialisatieopleiding Aanbesteding & Schaarse rechten kunt u GRATIS deelnemen aan een eendaagse cursus bij Juridisch PAO Leiden ter waarde van maximaal € 500,-. U heeft daarbij keuze uit het gehele eendaagse cursusaanbod in 2020.

Er is maximaal plaats voor 25 deelnemers, wacht daarom niet te lang met aanmelden.

Accreditaties NOVA: 20

Inschrijven is vanaf nu mogelijk.

Nadat u zich heeft ingeschreven voor de specialisatieopleiding, kunt u Juridisch PAO Leiden mailen (pao@law.leidenuniv.nl) om uw persoonlijke kortingscode te ontvangen. 

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een persoonlijke kortingscode. Heeft u zich al ingeschreven voor een specialisatieopleiding? Ook dan kunt u gebruik maken van de actie en Juridisch PAO Leiden mailen voor uw persoonlijke kortingscode.